Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1110/19.3.1993 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από φροντιστήρια.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1110/19.3.1993
Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από φροντιστήρια.


ΠΟΛ.1110/19.3.1993 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από φροντιστήρια.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1110/19.3.93 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από φροντιστήρια.

Με αφορμή έγγραφες διαμαρτυρίες συλλόγων ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, διαφόρων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες θεωρούν "άδικη" και "αντισυνταγματική" την έκδοση Α.Π.Υ. κατά τη λήξη του χρόνου παροχής υπηρεσιών, όχι δε αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής τους περιόδου και ανεξάρτητα από την είσπραξη ή μη των διδάκτρων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης, τόσο με βάση τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Σ. (άρθρο 13 παρ. 6 π.δ. 99/1977), όσο και με βάση τις διατάξεις του νέου Κ.Β.Σ. (άρθρο 13 παρ. 3 π.δ. 186/1992), οι Α.Π.Υ. όλων των επιτηδευματιών (συνεπώς και των φροντιστηρίων)  - με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες (άρθρο 45 παρ. 1 ν.δ. 3323/1955) - εκδίδοναι με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί, εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε.
Σε καμιά περίπτωση η Α.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολό της ή μέρος αυτής).
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. δε συναρτάται με την είσπραξη ή μη των διδάκτρων, αλλα αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ακόμη ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί η Α.Π.Υ. σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή, για μέρος ή στο σύνολο αυτής.

2. Οι παραπάνω θέσεις της Διοίκησης ήταν και είναι από παλιά ίδιες και δεν έχουν μεταβληθεί, απορρέουν δε από τις διατάξεις του Κώδικα που προαναφέρθηκαν και από τη γενική φορολογική Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα είναι τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 13.2.1 της εγκυκλίου μας 1118148/936/εγκ3/24.11.1992, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του νέου Κ.Β.Σ., αλλά και σε κατά καιρούς έγγραφες απαντήσεις προς ενδιαφερόμενους (ενδεικτικά αναφέρουμε τα έγγραφα μας Λ. 6481/34/17.6.87, Δ. 2686/6/16.5.1988, 1045638/481/3.6.1991 και 1125845 π.ε./ 1032/11.2.1993.

3. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται σαφώς ότι οι θέσεις του υπουργείου Οικονομικών, για το θέμα του χρόνου έκδοσης των Α.Π.Υ., ούτε νέες είναι ούτε πέραν ή εκτός των κειμένων διατάξεων και συνεπώς δεν αντιμετωπίζεται θέμα διαφοροποίησης των ήδη ισχυόντων για μια κατηγορία επιτηδευματιών, αφού το συγκεκριμένο θέμα αφορά όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες (εκτός των ελευθέρων επαγγελματιών) και όχι μόνο τους εκμεταλλευτές φροντιστηρίων.
  
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης