Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1103/17.3.1993 Αναγραφή Α.Φ.Μ. σε παραστατικό συναλλασσόμενων.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1103/17.3.1993
Αναγραφή Α.Φ.Μ. σε παραστατικό συναλλασσόμενων.

ΠΟΛ.1103/17.3.1993 Αναγραφή Α.Φ.Μ. σε παραστατικό συναλλασσόμενων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1103/17.3.93 Αναγραφή Α.Φ.Μ. σε παραστατικό συναλλασσόμενων.

Με την κατωτέρω εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν το άρθρο 8 παράγραφος 3, 4 Ν.2120/1993 με το οποίο καθιερώθηκε η υποχρέωση για ορισμένους επιτηδευματίες αναγραφής του Α.Φ.Μ. πελατών σε εκδιδόμενα παραστατικά και τα ατομικά στοιχεία των συναλλασσομένων.
Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του φορολογικού μας συστήματος και με σκοπό τη μηχανογραφική επεξεργασία και
αξιοποίηση στοιχείων για την εξακρίβωση και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, από 1ης Ιουλίου 1993, καθιερώνεται με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του ν.2120/1993 (ΦΕΚ Α 24/4.3.1993) τις οποίες κοινοποιούμε με την παρούσα, η υποχρέωση στις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του άρθρου 12 παρ. 16 (β) του Κ.Β.Σ. να αναγράφουν στα παραστατικά στοιχεία αξίας και τον Α.Φ.Μ. των πελατών - επιτηδευματιών, ενώ για ορισμένες από αυτές και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθιερώνεται η υποχρέωση αναγραφής των ατομικών στοιχείων των ιδιωτικών πελατών - καταναλωτών.

1. Ειδικότερα: α) Από 1ης Ιουλίου 1993 οι επιχειρήσεις που ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες, στα παραστατικά που εκδίδουν σε επιτηδευματίες, αντί τιμολογίων, θα αναγράφουν και τον ΑΦΜ των πελατών επιτηδευματιών:
1. Πώληση ύδατος μη ιαματικού, 2. Πώληση αεριόφωτος, 3. Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, 4. Πώληση θερμικής ενέργειας, 5. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 6. Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, 7. Παροχή τραπεζικών εργασιών, 8. Παροχή χρηματιστηριακών εργασιών, 9. Παροχή χρηματοδοτικών εργασιακών.
β) Ομοίως από 1ης Ιουλίου 1993 οι επιχειρήσεις που ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες στα παραστατικά που εκδίδουν σε ιδιώτες (καταναλωτές - πελάτες) αντί Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ. θα αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο των πελατών - καταναλωτών, τη διεύθυνση και τον ΑΦΜ τους ή τον αριθμό αστυνομικής τους ταυτότητας, εφόσον στερούνται ΑΦΜ: 1. Πώληση ύδατος μη ιαματικού, 2. Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, 3. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 4. Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών (ασφαλιστικές επιχειρήσεις).

2. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στην υπόψη υποχρέωση, θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του μέτρου (1.7.1993) θα προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την προετοιμασία του μηχανολογιστικού τους συστήματος, ώστε από την προβλεπόμενη ημερομηνία (1.7.93) να εκδίδουν τα παραστατικά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
  
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης