Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1080/4.3.1993 Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2052/1992.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1080/4.3.1993
Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2052/1992.


ΠΟΛ.1080/4.3.1993 Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2052/1992.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1080/4.3.93 Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου διαταγής 1088991/ 4658/0014/πολ.1190/15.9.1992, με την οποία, μεταξύ των άλλων, παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφ. 3, 4 και 5 του ν.2052/1992, με τις οποίες επιβλήθηκε από 1.1.1993 ετήσιο τέλος χρήσης στα μηχανήματα έργων, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Η επεξεργασία του ανωτέρω τέλους θα γίνεται μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ, όπως και τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων.
Προς το σκοπό αυτό και ενόψει της ιδιαιτερότητας που εμφανίζουν τα ανωτέρω μηχανήματα έργων, το μηχανογραφικό κέντρου του ΥΠΕΧΩΔΕ θα εφοδιάζει κάθε χρόνο το ΚΕΠΥΟ με το αρχείο των ανωτέρω μηχανημάτων, όπως τηρείται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, συμπληρωμένο με τα στοιχεία της ΔΟΥ, κατά περίπτωση, και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, εφόσον υπάρχει. Εφόσον δεν υπάρχει πληροφορία για τη ΔΟΥ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό αρχείο τους και με τα στοιχεία αυτά μέχρι τέλους 1993 προκειμένου κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία του τέλους χρήσης έτους 1994 το ΚΕΠΥΟ να γνωρίζει και τα στοιχεία αυτά.
Ειδικά για το έτος 1993 η ΔΟΥ βεβαίωσης και είσπραξης θα είναι η ΔΟΥ της πρωτεύουσας του Νομού και εφόσον υπάρχουν περισσότερες ΔΟΥ, αρμόδια θα είναι η Α΄ ΔΟΥ.
Για την περιφέρεια του Νομού Αττικής, αρμόδιες βάσει των Νομαρχιών είναι οι ΔΟΥ Α' Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Αιγάλεω και Αγ. Παρασκευής.
Η επεξεργασία αυτή θα γίνει και για το τέλος χρήσης έτους 1993 αναφορικά βέβαια με τα μηχανήματα έργων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία μέχρι 31.12.1992.
Για τα μηχανήματα έργων που τίθενται σε κυκλοφορία από 1.1.1993, το τέλος χρήσης για το έτος της θέσης σε κυκλοφορία θα καταβάλλεται πριν από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, όπως γίνεται και με τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον η θέση σε κυκλοφορία γίνει κατά το πρώτο εξάμηνο, θα καταβάλλεται ολόκληρο το ετήσιο τέλος. Εάν η θέση σε κυκλοφορία γίνει κατά το δεύτερο εξάμηνο θα καταβάλλεται το μισό. Τέλος, εάν η θέση σε κυκλοφορία γίνει μέχρι 31 Μαρτίου (ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης) θα χορηγείται έκπτωση 10%.
Εφόσον κατά το έτος 1993 εκδόθηκαν άδειες κυκλοφορίας χωρίς να καταβληθεί το τέλος, αυτό οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει να ειδοποιήσουν τους υπόχρεους για την καταβολή του οφειλόμενου τέλους.

2. Το ΚΕΠΥΟ θα εκδίδει χρηματικό κατάλογο και τριπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄(χειρόγραφο), καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες με τα στοιχεία του υπόχρεου και το ποσό της οφειλής.

3. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 το ετήσιο αυτό τέλος εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και αποδίδεται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας με αριθ. 26806/0.
Επομένως, το τέλος αυτό θα επιβαρύνεται και με τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.187/1943 (κωδικός εσόδου 1429).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης