ΠΟΛ.1069/17.2.1993

Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών.Σχόλια:


17 Φεβ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1069/17.2.93 Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών.

Με αφορμή την υποβολή προτάσεων για το πιο πάνω θέμα και ύστερα από την 1012127/101/10012/πολ.1030/27.1.1993 απόφαση Υπ. Οικονομικών σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και απασχολούν ολιγότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα βοηθήματα ή άλλες παροχές σε ολιγότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους, μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρεκράτησαν από αυτούς, ανεξάρτητα, αν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγουμένων παροχών στους συνταξιούχους.

2. Τα ανωτέρω, καθώς και η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση θα εφαρμόζονται ανάλογα και από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και δεν υποβάλλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

  

Taxheaven.gr