Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1067/18.2.1993 Υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης από ανώνυμη εταιρία, η οποία, προ της πτωχεύσεως είχε υποχρεωθεί στην τήρησή του, αναβίωσε ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., μετά την επικύρωση του πτωχευτικού συμβιβασμού.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1067/18.2.1993
Υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης από ανώνυμη εταιρία, η οποία, προ της πτωχεύσεως είχε υποχρεωθεί στην τήρησή του, αναβίωσε ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., μετά την επικύρωση του πτωχευτικού συμβιβασμού.

ΠΟΛ.1067/18.2.1993 Υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης από ανώνυμη εταιρία, η οποία, προ της πτ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1067/18.2.93 Υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης από ανώνυμη εταιρία, η οποία, προ της πτωχεύσεως είχε υποχρεωθεί στην τήρησή του, αναβίωσε ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., μετά την επικύρωση του πτωχευτικού συμβιβασμού.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, ύστερα από την 6/1993 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σε σχετικό ερώτημα, η οποία έγινε αποδεκτή, γνωστοποιούνται τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 47α παρ. 4 του κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", η οποία προστέθηκε με το άρθρ. 27 του ν.δ. 4237/62, "εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως της ανωνύμου εταιρίας επήλθε συμβιβασμός, κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των αρθρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2" (καταστατική απαρτία και πλειοψηφία). Κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, ερμηνευόμενης σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των άρθρ. 610 - 613 του Εμπορικού Νόμου, με την αναβίωση της ανωνύμου εταιρίας, επερχομένη, κατόπιν συμβιβασμού και μετά από έγκριση του κατά τόπο αρμοδίου Νομάρχου (αρθρ. 4 παρ. 3 του ν. 2190/1920), δεν επέρχεται μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων σε άλλο φορέα, αλλά το ίδιο νομικό πρόσωπο συνεχίζει την παραγωγική του λειτουργία, χωρίς καμιά επίπτωση στην ταυτότητά του (βλ. Κ. Ρόκα). Η αναβίωση της λυθείσης ανώνυμης εταιρίας (Μελέται Εμπορ. Δικαίου 1 σελ. 332 - 347, σχετ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 193/80 (ολομ.), Εφ. Αθ. 3747/86, Αρμ. 42 - 142).

2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, εφόσον μετά την αναβίωση της πτωχεύσασας ανώνυμης εταιρίας, δε δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο, αλλά συνεχίζεται το ίδιο, χωρίς καμιά επίπτωση στην ταυτότητά του, και δεδομένου ότι η αναφερόμενη στο πραγματικό βιομηχανική επιχείρηση είχε υποχρεωθεί σε τήρηση βιβλίου αποθήκης πριν από την πτώχευσή της, η υποχρέωση αυτής για την  εκ νέου τήρηση του βιβλίου τούτου, θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 8 και όχι κατά τις εξαιρετικές διατάξεις της παρ. 8 του αυτού άρθρου.
Το γεγονός άλλωστε, ότι η εν λόγω βιομηχανική επιχείρηση, επανήρχισε, κατά το διδόμενο πραγματικό, την επιχειρηματική της δραστηριότητα, μετά από αδράνεια αρκετού χρόνου, δεν μπορεί να επηρεάσει προς διάφορο εν προκειμένω γνώμη, καθόσον, τούτο, ενόψει των οριζομένων ως άνω ρυθμίσεων του Κ.Β.Σ., ουδεμία νομική συνέπεια επάγεται.

3. Συνεπώς, η ανώνυμη εταιρία, αφ'ότου επαναλειτούργησε, θα υποχρεωθεί σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, από την επόμενη της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία τα ακαθάριστα έσοδά της θα υπερβούν το προβλεπόμενο από τον Κώδικα όριο.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης