Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1001/4.1.1994 Παράταση αναστολής μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών(φ.τ.μ.) για ορισμένους μόνο ιχθυοπώλες της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1001/4.1.1994
Παράταση αναστολής μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών(φ.τ.μ.) για ορισμένους μόνο ιχθυοπώλες της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών


ΠΟΛ.1001/4.1.1994 Παράταση αναστολής μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών(φ.τ.μ.) για ορισ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


"Παράταση αναστολής μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) για ορισμένους μόνο ιχθυοπώλες της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών" 1000804/7/0015/ (ΦΕΚ Β' 27)

ΠΟΛ 1001


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 "Καθιέρωση ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 222), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της απόφασης Σ 1659/104/1988 "Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών" (ΦΕΚ Β 497). 3. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1128942/ΠΟΛ.1284/29.12.1989 (ΦΕΚ Β. 38), 1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.1991 (ΦΕΚ Β 66) και 1129159/1059/ΠΟΛ.1279/15.12.1992, με τις οποίες καθιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 από τους επιτηδευματίες σε ολόκληρη την Επικράτεια σταδιακά κατά τα
έτη 1990, 1991, 1992 και 1993.

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1001220/6/ΠΟΛ.1006/4.1.1993 (ΦΕΚ Β. 39), με τις οποίες εντάχθηκαν στην υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. οι ιχθυοπώλες της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών από 1ης Ιουλίου 1993.

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1096470/665/ΠΟΛ.1250/14.7.1993 (ΦΕΚ Β 592), με τις οποίες αναστάλθηκε η υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993, για τους ιχθυοπώλες που είναι εγκατεστημένοι στη μεσαία σειρά της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών.

6. Την Γ.Υ. 5246/14.10.1993 (ΦΕΚ Β 365) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

7. Αιτήματα ενδιαφερομένων ιχθυοπωλών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την ισχύ της απόφασής μας 1096470/665/ΠΟΛ.1250/14.7.1993 (ΦΕΚ 592 Β) μέχρι 31 Μαρτίου 1994.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης