Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1062/12.2.1993 Παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 44 και 48 του Ν. 2065/92.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1062/12.2.1993
Παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 44 και 48 του Ν. 2065/92.


ΠΟΛ.1062/12.2.1993 Παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 44 και 48 του Ν. 2065/92.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1062/12.2.93 Παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 44 και 48 του Ν. 2065/1992.

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 και 48 του Ν. 2065/1992, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις:

1. Στις ειδικές εκθέσεις ελέγχου που υποβάλλονται στη Δ/νση Ελέγχων, κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του παραπάνω Νόμου, θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα, εκτός από τα άλλα στοιχεία,  και ο ΑΦΜ του φορολογούμενου. Σε περίπτωση δε που η έκθεση αφορά Νομικό Πρόσωπο, θα αναγράφονται από τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων αυτού, καθώς και ο ΑΦΜ τους.

2. Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 48, οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Ελέγχων τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό εκθέσεις ελέγχου για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται τόσο από τις ίδιες όσο και από άλλες τυχόν υπηρεσίες ή όργανα. Στις περιπτώσεις που η διαπίστωση γίνεται από συνεργείο ελέγχου, όχι της ΔΟΥ, τότε οι εκθέσεις θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με βεβαία χρονολογία και θα τίθεται η σφραγίδα της υπηρεσίας.

Για τις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων από τυχόν άλλες υπηρεσίες, εκτός των φορολογικών, πρέπει να συντάσσεται έκθεση και από όργανα της φορολογικής υπηρεσίας, η οποία και θα υποβάλλεται για τα περαιτέρω.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης