ΠΟΛ.1061/16.2.1993

Καθορισμός καθαρών κερδών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).Σχόλια:


16 Φεβ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1061/16.2.93 Καθορισμός καθαρών κερδών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

Το υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του, να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών Αρχών κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, ήλθε σε συμφωνία με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ για τον καθορισμό των καθαρών κερδών των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) - Ταξί, για το οικον. έτος 1993. Ο καθορισμός των καθαρών κερδών γίνεται ανάλογα με το ποσοστό της άδειας, της χρησιμοποίησης ή μη οδηγού και ανεξάρτητα από το καύσιμο του αυτοκινήτου.
Έτσι, τα καθαρά κέρδη που πρέπει τουλάχιστον να δηλωθούν για το οικον. έτος 1993 (Διαχείριση 1.1-31.12.1992) από τους εκμεταλλευτές των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) είναι όπως στο συνημμένο πίνακα.
Περαιτέρω, για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) της Θεσσαλονίκης ισχύουν τα ποσά του πίνακα αυτού μειωμένα κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ενώ για τις λοιπές πόλεις με πληθυσμό πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) κατοίκους τα ποσά του πίνακα μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Για τις πόλεις με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων τα καθαρά κέρδη που πρέπει να δηλωθούν θα καθορισθούν, ύστερα από σχετική συμφωνία των ενδιαφερόμενων από τους Προϊσταμένους των κατά τόπους αρμόδιων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών κατά περίπτωση.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 1993 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1.1.-31.12.1992)   ΜΕ ΑΔΕΙΑ 100%
ΟΔΗΓΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
1.700.000
1.000.000 ΙΙ. ΜΕ ΑΔΕΙΑ 50%
ΟΔΗΓΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
1.300.000
1.000.000

Taxheaven.gr