Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1051/9.2.1993 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1051/9.2.1993
Διάθεση φορολογικών εντύπων.

ΠΟΛ.1051/9.2.1993 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1051/9.2.93 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

Έχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α' 128) και 551/1988 (ΦΕΚ Α' 259).
2. Την Υ. 1847/1078399/1182/8.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
3.  Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 35 του Π.Δ. 99/1977 (ΦΕΚ Α' 34) όπως ίσχυαν.
4. Την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας διάθεσης μεγάλου αριθμού φορολογικών εντύπων σε επαγγελματικές οργανώσεις ή μεμονωμένους επαγγελματίες με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους, κατά την υποβολή Φορολογικών Στοιχείων οικον. Έτους 1993.

5. Σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις ή οι μεμονωμένοι επαγγελματίες που επιθυμούν  να προμηθευτούν έντυπα για την υποβολή φορολογικών στοιχείων οικον. Έτους 1993, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην οποία θα αναγράφονται:
α) Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, επαγγελματική ιδιότητα, Δ/νση επαγγέλματος κ.λ.π.).
β) Ο αριθμός των εντύπων που θέλουν να προμηθευτούν, χωριστά κατά είδος του αιτουμένου εντύπου.
2.  Τα έντυπα θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους μέχρι να συμπληρωθεί πoσοστό (15%) δεκαπέντε στα εκατό των από κάθε είδος εκτυπωθέντων εντύπων και στη συμβολική τιμή που αναφέρεται απέναντι σε καθένα από αυτά ως εξής:
α) Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων πώλησης αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών (έντυπο Λ. 3163) στο ποσό των  τεσσάρων (4) δρχ.
β) Όλα τα υπόλοιπα έντυπα των άρθρων 32 και 35 του Κ.Φ.Σ. (π.δ. 99/1977) στο ποσό των δυο (2) δρχ.
3. Καθένας ενδιαφερόμενος πρέπει να παραγγείλει τουλάχιστον χίλια (1.000) έντυπα, από ένα είδος ή από κάθε είδος αν επιθυμεί περισσότερα είδη από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων από 20 Ιανουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου 2003.
Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής η το νόμιμο αναπληρωτή του, θα εκδίδεται  εντολή είσπραξης προς την Η' ΔΟΥ Αθηνών για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε κωδικό αριθμό εσόδου 2411.
5. Τα έντυπα, για τα οποία έχει κατατεθεί το οφειλόμενο ποσό, κατά τα ανωτέρω, θα διατίθενται από την υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ), οδός Αμφιαράου και Κλεομήδους 8 Αθήνα.
6. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντίθετα θα προκύψουν έσοδα.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης