Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1003/13.1.1994 Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1003/13.1.1994
Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955


ΠΟΛ.1003/13.1.1994 Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 1136486/1841/Α0012/

ΠΟΛ. 1003/13.1.1994

ΠΟΛ 1003

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ύστερα από απάντηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σε σχετικό ερώτημά μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/55 μεταξύ των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης των φορολογουμένων (τεκμήριο δαπανών) περιλαμβάνεται και η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη με βάση την κυριότητα ή την κατοχή σκαφών αναψυχής.

2. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μας πληροφόρησε ότι τα JET SKI είναι μηχανοκίνητα σκάφη, χωρίς χώρους ενδιαίτησης, τα οποία υπάγονται στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στην περίπτωση ε' της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 . 3. Εν όψει των ανωτέρφω, στα σκάφη αναψυχής υπάγονται και τα JET SKI και κατά συνέπεια για τον καθορισμό της οικείας τεκμαρτής δαπάνης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περίπτ. ε' της παραγρ. ε' της παραγρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτ. α' της παραγρ. 5 του ίδιου άρθρου και της περίπτ. α' της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/55 , για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης