Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1386/23.12.1993 Εως 25/5 οι δηλώσεις για την ευρωδιασταύρωση φορολογικών στοιχείων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1386/23.12.1993
Εως 25/5 οι δηλώσεις για την ευρωδιασταύρωση φορολογικών στοιχείων


ΠΟΛ.1386/23.12.1993 Εως 25/5 οι δηλώσεις για την ευρωδιασταύρωση φορολογικών στοιχείων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εως 25/5 οι δηλώσεις για την ευρωδιασταύρωση φορολογικών στοιχείων 1155193/1282/0015/ΠΟΛ.1386/23.12.93

ΠΟΛ 1386

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 118148/936/ με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) - π.δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84 - και η οποία στάλθηκε μεταξύ των άλλων σε όλα τα υπουργεία, υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 20 του προαναφερόμενου π.δ/τος, σχετικά με την υποχρέωση των αναφερόμενων στο θέμα προσώπων (πρόσωπα άρθρ. 2 παρ. 3 Κ.Β.Σ.) να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για διασταύρωση μέχρι 25 Μαϊου 1994, για συναλλαγές του έτους 1993.
Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. προκύπτουν και τα εξής:

1. Υποχρέωση να υποβάλουν φορολογικά στοιχεία για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις) έχουν και τα πρόσωπα του άρθρ. 2 παρ. 3 του Κ.Β.Σ., ήτοι το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικού δικαίου που δεν ασκούν επιχείρηση, οι επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί.

2. Οι συγκεντρωτιές αυτές καταστάσεις (χειρόγραφες, μηχανογραφικές ή σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα) υποβάλλονται μέχρι 25 Μαϊου εκάστου έτους για τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται τα πρόσωπα αυτά) ή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. (Φρύνης 1 Καλλιθέα), κατά περίπτωση.

3. Συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται για τις εξής συναλλαγές ή δοσοληψίες:
α. Για τις αγορές εμπορευσίμων και παγίων αγαθών.
β. Για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.
γ. Για τις πωλήσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε επιτηδευματίες και σε αγρότες.
δ. Για την καταβολή (ή είσπραξη, αν συντρέχει περίπτωση) αμοιβών (και σε μη επιτηδευματίες), αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

4. Είναι προφανές ότι ιδιαίτερη σημασία για την εξακρίβωση φορολογητέας ύλης έχει η πληροφόρηση που θα παρασχεθεί, μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων που θα υποβάλουν τα πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο κ.λπ.), για τις περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεων και οικονομικών ενισχύσεων προς
επιτηδευματίες και αγρότες. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των οικονομικών ενισχύσεων περιλαμβάνεται κάθε
ενίσχυση, επιδότηση ή επιχορήγηση, που δίδεται σε επιτηδευματίες ή αγρότες για οποιαδήποτε αιτία και σκοπό.

5. Εν όψει των ανωτέρω οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. παρακαλούνται για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ή διευκρίνιση να απευθύνονται στις Δ.Ο.Υ. που υπάγονται, ώστε έγκαιρα να πρετοιμασθούν για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 1993, μέχρι την τασσόμενη από το νόμο ημερομηνία (25.5.1994). Επίσης, όλα τα υπουργεία και οι Οργανισμοί που κοινοποιείται η εγκύκλιός μας αυτή, παρακαλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα για τις υπόψη υποχρεώσεις όλες τις εποπτευόμενες υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι η εκπλήρωση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων σχετίζεται με τη διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης