ΠΟΛ.1377/15.12.1993

Οι Τράπεζες δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις και για τους τόκους και προμήθειες που λαβαίνουν από άλλους επιτηδευματίες

15 Δεκ 1993

Taxheaven.gr
Οι Τράπεζες δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις και για τους τόκους και προμήθειες που λαβαίνουν από άλλους επιτηδευματίες
1150645/1238/0015/ΠΟΛ. 1377/15.12.1993

ΠΟΛ 1377

Διευκρινίζεται σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 1138458/1044/ΠΟΛ.1346/5.11.1993 ότι με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 8 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137), μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι οι Τράπεζες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις και για τους τόκους και προμήθειες που λαβαίνουν από άλλους επιτηδευματίες, εκτός από τις προμήθειες που αφορούν συναλλαγές βάσει πιστωτικών καρτών. Κατόπιν των ανωτέρω η υποπερίπτωση (3) της παραγρ. 8 Ι.α. (σελ. 10) της εγκυκλίου μας 1138458/1044/λόγω εσφαλμένης διατύπωσης, αναδιατυπώνεται σωστά ως εξής: "(3) για τους τόκους και προμήθειες που λαβαίνουν από άλλους επιτηδευματίες (νέα ρύθμιση - συμπλήρωμα)".

Taxheaven.gr