Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1023/20.1.2000 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 μετά την έναρ­ξη ισχύος από 16.11.98 των διατάξεων του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.99).

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1023/20.1.2000
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 μετά την έναρ­ξη ισχύος από 16.11.98 των διατάξεων του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.99).


ΠΟΛ.1023/20.1.2000 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 μετά την έναρ­

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.:1005723/178/22/0014Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Λ. Αμβρουδή
Τηλέφωνα: 3647202-5

ΠΟΛ 1023

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36α του Ν.1642/1986 μετά την έναρξη ισχύος από 16.11.98 των διατάξεων του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.99)
1005723/20.1.2000, ΠΟΛ.1023)

1. Με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 1043712/1633/ 468/Α0014/ δόθηκαν οδηγίες μεταξύ άλλων και για την πώληση μεταχειρισμέ­νων αυτοκινήτων στο εσωτερικό της χώρας από μεταπωλητές που υπάγονται για τις πράξεις αυτές στο άρθρο 36α του Ν. 1642/1986.

2. Με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 1022082/939/257/0014/ κοινοποιήθηκε η με αριθμ. 598/94 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και με την οποία διευκρινίζεται ότι το εφάπαξ πρό­σθετο ειδικό τέλος αυτοκινήτων (ΕΠΕΤ) δεν απο­τελεί διαμορφωτικό στοιχείο της φορολογητέας α­ξίας και δεν υπάγεται σε ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, την παράδοση ή την ενδοκοινοτική απόκτηση αυ­τοκινήτου.

3. Με τις διατάξεις του Ν. 2682/1999 γίνονται διαρ­ρυθμίσεις στην φορολογία των αυτοκινήτων οχη­μάτων, και ειδικότερα στην παραγρ. 1 του άρθρου

22 ιδίου νόμου ορίζεται ότι "όπου στις κείμενες δια­τάξεις και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεί­σες διοικητικές πράξεις αναφέρεται ειδικός φόρος κατανάλωσης ή εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος νο­είται εφεξής τέλος ταξινόμησης".

Με την παράγραφο 4 της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Φ928/627/13.11.98, το τέλος ταξινόμησης από πλευράς ΦΠΑ αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρό­πο που προβλεπόταν και για το ΕΠΕΤ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι το τέλος ταξινόμησης δεν λαμβάνεται υπόψη στη φορολογητέα αξία κατά την παράδοση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 για τον υπολογισμό του εμπεριεχομένου ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης