Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.31/30.1.1987 ΠΟΛ.31/30.1.1987


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-1987 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.31/30.1.1987
Εκδιδόμενα στοιχεία κατά την αποστολή αγαθών από τον πωλητή απ` ευθείας σε τρίτους με εντολή του αγοραστή.


Σ. 384/17/ΠΟΛ.31/ 30.1.1987

ΠΟΛ 31

Εκδιδόμενα στοιχεία κατά την αποστολή αγαθών από τον πωλητή απ` ευθείας σε τρίτους με εντολή του αγοραστή.
    
Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Σ., όπως     τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 356/86 (άρθρο 9, παρ. 7) το  τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη αποστολής των αγαθών  στον αγοραστή, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που η άμεση έκδοση του     τιμολογίου είναι εξαιρετικά δύσκολη επιτρέπεται να εκδίδεται αυτό μέσα  σ` ένα μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή δηλαδή  σ` ένα μήνα το αργότερο από την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής  και πάντως μέσα στην ίδια διαχ/κή περίοδο του πωλητή.

2. Περαιτέρω, από τις δυσδυασμένες διατάξεις των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Σ., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ.356/86 (άρθρο 9 παρ. 11) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο και σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης αγαθών, καθώς και σε κάθε περίπτωση  αποστολής αγαθών, σε οποιοδήποτε τρίτοκαι για οποιοδήποτε σκοπό.  

3. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αποστολής αγαθών από τον πωλητή επιτηδευματία και πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του Κ.Φ.Σ., απευθείας σε τρίτους κατ` εντολή του αγοραστή επιτηδευματία μπορεί να
    εκδίδονται τα πιο κάτω στοιχεία και με τις αναφερόμενες παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Τιμολόγια πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του  Κ.Φ.Σ., από τον πωλητή προς τον αγοραστή.

β) Δελτία αποστολής από τον πωλητή στο όνομα των παραληπτών των  αγαθών τρίτων. Στα δελτία αποστολής, στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται μνεία ότι η αποστολή των αγαθών ενεργείται κατ` εντολή του αγοραστή και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία αυτού (ονομ/μο, δ/νση, επάγγελμα Α.Φ.Μ.). Ενα αντίτυπο (όχι το πρωτότυπο) θα αποστέλλεται στον πελάτη (αγοραστή). Το επί πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. αντίτυπο αυτό θα φέρει κατά τα οριζόμενα, στην παραγρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Φ.Σ., την ένδειξη "ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ" και την ένδειξη του προορισμού του (π.χ. για τον εντολέα αγοραστή κ.λπ.)

Σημειώνεται ότι σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός  του αντίστοιχου δελτίου αποστολής και σε κάθε δελτίο αποστολής θα αναγράφεται ο αριθμός του αντίστοιχου τιμολογίου.

γ) Τιμολόγια πώλησης από τον πωλητή (αρχικό αγοραστή) προς τους παραλήπτες των αγαθών (πελάτες του), εφόσον βέβαια αυτοί είναι επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 1 του Κ.Φ.Σ.

Στα τιμολόγια αυτά θα αναγράφονται ο αριθμός ή οι αριθμοί των αντίστοιχων δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν από τον προμηθευτή κατά την αποστολή των αγαθών στους παραλήπτες (τρίτους) αυτών. Τα παραπάνω τιμολόγια θα εκδίδονται το αργότερο μέσα σ` ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων δελτίων αποστολής που εκδίδονται από τον προμηθευτή σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο πάνω (περίπτ. β) αντίτυπο των οποίων θα περιέρχεται στον υπόχρεο και θα διαφυλλάσσεται απ` αυτόν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 44 του Κ.Φ.Σ. Ετσι, από τον εκδότη των τιμολογίων της περίπτωσης αυτής παρέλκει η έκδοση και άλλου δελτίου αποστολής προς τους αγοραστές (παραλήπτες των αγαθών), καθόσον καμμιά σκοπιμότητα δεν εξυπηρετεί η έκδοση των τελευταίων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης