1006761/44/0015 /22.1.2007

Παράταση χρόνου υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης περιόδου από 1.7.2006 έως 31.12.2006

22 Ιαν 2007

Taxheaven.gr


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007
Αρ. Πρωτ.:1006761/44/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Πρός: Ως π.δ. Ταχ. Κώδικας : 101 84
ΑΘΗΝΑ (με e-mail) Πληροφορίες : Σ. Παππά
Τηλέφωνο : 2103610065

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ


ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης περιόδου από 1.7.2006 έως 31.12.2006


Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις, που προβλέπεται από την Α.Υ.Ο.Ο. 1086978/609/0015/ ΠΟΛ.1121/15.9.2005 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006), παρατείνουμε το χρόνο υποβολής των καταστάσεων αυτών που αφορούν τις διενεργηθείσες πωλήσεις του διαστήματος από 1.7.2006 έως 31.12.2006 μέχρι τις 30.3.2007.
Επισημαίνεται ότι οι καταστάσεις υποβάλλονται μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω του προγράμματος e-καύσιμα.
Διευκρινίζεται ότι εμπρόθεσμες καταστάσεις δεν υποβάλλονται πέραν του ανωτέρω τρόπου ούτε μέσω Κ.Ε.Π. ούτε μέσω Δ.Ο.Υ.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


Taxheaven.gr