Αποτελέσματα live αναζήτησης

1093702/11271/Β0012/14.12.2006 Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη λύση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σύσταση από τους ίδιους εταίρους προσωπικής εταιρείας.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1093702/11271/Β0012/14.12.2006
Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη λύση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σύσταση από τους ίδιους εταίρους προσωπικής εταιρείας.


1093702/11271/Β0012/14.12.2006 Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη λύση εταιρείας περιορισμένης ευ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΡΟΣ Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.)

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1093702/11271/Β0012

Θέμα: Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη λύση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σύσταση από τους ίδιους εταίρους προσωπικής εταιρείας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Όπως έχει διευκρινισθεί από την υπηρεσία μας κατά τη διακοπή μίας Ε.Π.Ε. και την έναρξη στον ίδιο χώρο προσωπικής εταιρείας με το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο κεφάλαιο και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής των εταίρων, δεν προκύπτει υπεραξία φορολογητέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994.
2. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρείας και στη συνέχεια έναρξης λειτουργίας προσωπικής εταιρείας, διότι η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική και κατά τη λύση της τίθεται υποχρεωτικά σε εκκαθάριση με βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και με τη λήξη, το προϊόν αυτής διατίθεται στους μετόχους και τέλος, η ίδια η ανώνυμη εταιρεία φορολογείται, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.2238/1994, για το ποσό που θα πάρουν οι μέτοχοι του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν ήδη υπαχθεί σε φορολογία. Επίσης, μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, ο μεγάλος αριθμός, λόγω του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της ανώνυμης, των μετόχων δεν μπορεί να αποτελέσει το σύνολο των εταίρων μιας προσωπικής εταιρείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΝΕΤΗΣ

------------------------------------------------------------------------------

To Ερώτημα που είχε υποβληθεί από την ΠΕΦΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6948.351478, 210.6124.910, FAX:210.6140.024

ΠΡΟΣ

Αρ.πρωτ.Γραφείο Υφυπουργού:003809/24-10-2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ.ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

κ.ΣΠΥΡΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Αθήνα, 1/11/2006


Θέμα: Μετατροπή Νομικού προσώπου σε προσωπική εταιρεία.

Επειδή τόσο από το Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όσο και από το Ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης όπως οι παραπάνω νόμοι ισχύουν δεν προβλέπεται η μετατροπή νομικού προσώπου (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) σε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.).
Ερωτάται εάν μετά την διάλυση του νομικού προσώπου (με τις νόμιμες διαδικασίες δημοσιότητας) και τη σύσταση προσωπικής εταιρείας στον ίδιο χώρο από τους ίδιους εταίρους με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής στη νέα εταιρεία και το ίδιο αντικείμενο εργασιών δημιουργούνται θέματα υπεραξίας με βάση το αρθ.13 του Ν.2238/1994 και εάν ναι πως πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Σας αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι σε όλες τις μετατροπές επιχειρήσεων το πνεύμα του Υπουργείου είναι να μη θεωρείται μεταβίβαση σύμφωνα με το αρθ.13 η αλλαγή μορφής επιχείρησης όταν δεν υπάρχει αλλαγή προσώπων και ποσοστών.
Α) Διάλυση ατομικής επιχείρησης και ίδρυση στον ίδιο χώρο προσωπικής εταιρείας στην οποία μετέχουν ο φορέας και τα τέκνα του δεν φορολογείται το ποσοστό του φορέα 1089776/1906/Α0012/21.11.2003.
Β) Διάλυση ατομικής επιχείρησης και ίδρυση Ε.Π.Ε. (όπως το προηγούμενο) 1023476/612/Α0012/28.5.2004
Γ) Όταν λύεται προσωπική εταιρεία και ιδρύεται Ε.Π.Ε. με τους ίδιους εταίρους και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας 1052699/1082/Α0012/30.5.2003
Δ) Όταν λύεται Ε.Π.Ε. και ιδρύεται Ο.Ε. με τους ίδιους εταίρους και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.
Βιβλίο: Τόμος Β σελ.396 ανάλυση του αρθ.13 από τους έγκριτους τμηματάρχες του Υ.Ο.
και συγγραφείς Μ.Κατούδη και Δ.Αντωνόπουλο.

help

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης