Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1163/22.5.2002 Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1163/22.5.2002
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων


ΠΟΛ.1163/22.5.2002 Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 22 Μαΐου 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.:1044713/902/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ 1163

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Α
    

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2238/1994 .

2. Την 1137140/2439/ (ΦΕΚ 936/Β/19-12-1994) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3. Την 1022847/432/Α0012/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης για τη σύνδεση του ακινήτου με τη Δ.Ε.Η.

5. Την 1100383/1330/Α006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κατά την αποπεράτωση της οικοδομής, της οποίας η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 1-1-1995, οι υπόχρεοι φορολογούμενοι υποβάλλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. αίτηση, με την οποία ζητούν τη βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση αυτής, συνυποβάλλοντας και τα παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις της 1137140/2439/ απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Η αίτηση καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, με αύξοντα αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης.

3. Η βεβαίωση ηλεκτροδότησης χορηγείται αμέσως χωρίς καμμία άλλη διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ., δηλαδή χωρίς να ελέγχονται τα υποβληθέντα στοιχεία.

4. Οι υποθέσεις αυτές θα ελέγχονται με βάση συγκεκριμένο δείγμα που θα ορίζεται κάθε φορά.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει για υποθέσεις που η αίτηση για ηλεκτροδότηση υποβάλλεται από την έκδοση της καθώς και για όσες υποθέσεις εκκρεμεί ο έλεγχός τους και δεν έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη βεβαίωση σύνδεσης του ακινήτου με τη Δ.Ε.Η.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.
    

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης