Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Εγκ.66/03.11.06 Οριο είσπραξης χρηματικών παροχών του Ιδρύματος από τους δικαιούχους αυτού με την προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Εγκ.66/03.11.06
Οριο είσπραξης χρηματικών παροχών του Ιδρύματος από τους δικαιούχους αυτού με την προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου.


ΙΚΑ Εγκ.66/03.11.06 Οριο είσπραξης χρηματικών παροχών του Ιδρύματος από τους δικαιούχους αυτού με την προσαγωγ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 66/2006
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Π06/76/3-11-2006
Οριο είσπραξης χρηματικών παροχών του Ιδρύματος από τους δικαιούχους αυτού με την προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου.

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος 49/92 Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ταυτάριθμη απόφαση Υποδιοικητή, με την οποία αναπροσαρμόζεται το ποσό που μπορεί να εισπραχθεί με προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου για χρηματικές παροχές του Ιδρύματος και παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της από 1-12-2006 και εξής.

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Αθήνα 3 / 11 / 2006
Αριθ. Πρωτ. Π06/76

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1.Τα άρθρα 4 του Ν.∆. 2698/53 και 1 παρ.1 του Ν.∆ 3710/57
2.Τα άρθρα 40 παρ.2 εδαφ. β΄ και 60 παρ.1 του ΑΝ 1846/1951
3.Το άρθρο 19 παρ.1 του Κ.Α.Α.
4.Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού που μπορεί να εισπραχθεί βάσει ιδιωτικού πληρεξουσίου για παροχές του Κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας (μετατρέψιμες σε χρήμα), καθώς και παροχές κλάδου Σύνταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επιτρέπεται, εφόσον προσάγεται ιδιωτικό πληρεξούσιο, η εξόφληση των απαιτήσεων :

1.Για παροχές του κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας σε χρήμα, ανεξαρτήτως ποσού.
2.Για παροχές του κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος , μετατρέψιμες σε χρήμα, μέχρι ποσού (1.500  ) xιλίων πεντακοσίων Ευρώ, απαγορευομένης της κατατμήσεως της αυτής παροχής σε περισσότερα τμήματα.
3.Για παροχές του κλάδου Συντάξεων μέχρι ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ (2.250 ).

Ο ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΕΟ∆. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης