ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_15644/29.08.06

Επικύρωση αντιγράφων - βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημάρχους.

29 Αύγ 2006

Taxheaven.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_15644

Θέμα : Επικύρωση αντιγράφων - βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημάρχους.

Σας διαβιβάζουμε μετά από σχετικό ερώτημά σας το Αριθμ. 32866/01.08.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου μας, με το οποίο λαμβάνεται η θέση ότι, βάση των διατάξεων του Π.Δ. 410 /95 :

1) O Δήμαρχος ώς προιστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου, μπορεί να προβαίνει στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής .

2) Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει στους αντιδημάρχους τις εν λόγω αρμοδιότητες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΨΩΜΙΑΔΟΥ

 


Taxheaven.gr