Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1117/29.9.2006 Τέλη κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των κατόχων αγροτικών μηχανημάτων.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1117/29.9.2006
Τέλη κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των κατόχων αγροτικών μηχανημάτων.

ΠΟΛ.1117/29.9.2006 Τέλη κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των κατόχων αγροτικών μηχανημάτων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ.Πρωτ.: 1078684/599/Τ.&Ε.Φ.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β

ΘΕΜΑ: Τέλη κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των κατόχων αγροτικών μηχανημάτων.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας που οφείλονται για τα ΦΙΧ αυτ/τα των κατόχων αυτοπροωθουμένων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, βάμβακος, τεύτλων και τομάτας, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993 παρασχέθηκε η δυνατότητα χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των σε κατόχους αγροτικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών, ο αριθμός αυτών, το έργο το οποίο θα εκτελούν, η χρονική περίοδος που θα κυκλοφορούν καθώς και οι διοικητικές ποινές οι οποίες θα επιβάλλονται στους κατόχους των αυτοκινήτων αυτών, για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής.

Με βάση την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη έχουν εκδοθεί οι κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: Α2/13721/2431/17.6.1994 (ΦΕΚ 502/Β/30.6.1994) και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 (ΦΕΚ 652/Β/26.7.1995) με τις οποίες ορίζονται και τα στοιχεία που αναγράφονται στις εκδιδόμενες σχετικές άδειες κυκλοφορίας μεταξύ των οποίων και ότι «επιτρέπεται να κυκλοφορεί το ΦΙΧ αποκλειστικά και μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ισχύουσα απόφαση του οικείου Νομάρχη, που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού».

Οι αποφάσεις αυτές μαζί με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993 σας έχουν κοινοποιηθεί με το έγγραφό μας 1109994/5031/0014/ΠΟΛ.1249/29.9.1995.

2. Σύμφωνα με την διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2801/2000, για τα ανωτέρω αυτοκίνητα τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται: α) στο 50% των ετήσιων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος β) στο 25% των ετήσιων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος (σχετ. έγγραφό μας 1041889/518/Τ & Ε.Φ./ΠΟΛ.1151/3.5.2000).

Διευκρινίζεται ότι όταν, με τις σχετικές αποφάσεις του οικείου Νομάρχη, η περίοδος συγκομιδής είναι μεγαλύτερη του τριμήνου αλλά μικρότερη του εξαμήνου, τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται στο 50% των ετησίων τελών κυκλοφορίας δηλαδή είναι ίσα με ένα εξάμηνο.

3. Οι ανωτέρω διατάξεις που καθορίζουν ειδικό τρόπο προσδιορισμού των τελών κυκλοφορίας των προαναφερομένων αυτοκινήτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της περιπτ. Β΄ του τίτλου Α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001.

Η υποχρέωση, όμως, προμήθειας ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αφορά και τα εν λόγω αυτοκίνητα.

4. Εξάλλου, τα ανωτέρω αυτοκίνητα για όσο χρόνο, με βάση τις εκδιδόμενες αποφάσεις του οικείου Νομάρχη, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν, στην ουσία βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας. Επομένως η καταβολή των οφειλομένων κατ' έτος τελών κυκλοφορίας και η προμήθεια του ειδικού σήματος πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του χρόνου που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέσα στο έτος, δηλαδή πριν την έναρξη της συγκομιστικής περιόδου βάσει της απόφασης του οικείου νομάρχη, που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού. Μετά την έναρξη αυτής επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 50% των κατά περίπτωση τελών κυκλοφορίας.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης