Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1292/31.12.2002 Συμπλήρωση των Α.Υ.0.0. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) και 1093833/721/0015/ΠΟΛ.1258/21-11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β΄/3.12.2002)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1292/31.12.2002
Συμπλήρωση των Α.Υ.0.0. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) και 1093833/721/0015/ΠΟΛ.1258/21-11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β΄/3.12.2002)


ΠΟΛ.1292/31.12.2002 Συμπλήρωση των Α.Υ.0.0. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) και 10

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1103624/941/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ 1292

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΆ - ΓΆ
    

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των Α.Υ.0.0. 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) και 1093833/721/0015/ (ΦΕΚ 1513 Β΄/3.12.2002).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β`, γ` (υποπεριπτώσεις γα΄ και γδ`) και στ` του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α`), όπως ισχύουν.

 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α`)
, όπως ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α`), όπως ισχύουν.

 4. Τις διατάξεις της 1081253/320/00 15/ (ΦΕΚ 1362/Β΄/23.10.2002) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων".

 5. Τις διατάξεις της 1093833/721/0015/ (ΦΕΚ 1513/Β`) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 6. Τη θέση που διατύπωσε η αρμόδια διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α`), όπως ισχύει, στην συνεδρίασή της την 17/12/2002.

 7. Τη διευκόλυνση των υπόχρεων για την ομαλή μετάβασή τους από το παλαιό καθεστώς στο νέο μέτρο χρησιμοποίησης ΦΦΗΜ για την έκδοση των αποδείξεων στις λιανικές πωλήσεις τους μετά από το αίτημα που διατύπωσαν οι αρμόδιοι φορείς.

 8. Την 1100383/1330/ΑΟΟ06/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β`) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

 9. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESKORT).

 10. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης τωνσυμφερόντων του Δημοσίου.

 11. Οτι, η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

   
Συμπληρώνουμε τις παραπάνω αποφάσεις ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 18.1 της Α.Υ.Ο.Ο 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362/Β`) προστίθεται, από του χρόνου της ισχύος της, νέο εδάφιο ως εξής:

 "Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (15.11.2002), κρίνονται από την αρμόδια διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.
1809/1988, με βάση τις διατάξεις της ΑΥΟ 1144860/370/0015/(ΦΕΚ 1338 Β΄/31.12.1998".

 2. Η παράγραφος 2 της Α.Υ.Ο.Ο 1093833/721/0015/ (ΦΕΚ 1513/Β`) αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

 "Οι ως άνω φορητοί φορολογικοί μηχανισμοί φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Α.Υ.Ο 1144860/370/0015/(ΦΕΚ 1338/Β΄/31.12.1998) και Α.Υ.Υ.Ο. 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362/Β΄/23.1 0.2002 και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988".

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                        Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2002

                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης