Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1114/22.10.2006 Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1114/22.10.2006
Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

ΠΟΛ.1114/22.10.2006 Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1083559/15321/Γ0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151/Α).

2. Το σχετικό αίτημα που έχει υποβληθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών Ζώντων Ορνιθίων Κρεατοπαραγωγής για την επανεξέταση του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ) των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού, λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που αυτές αντιμετωπίζουν εξ΄ αιτίας της γρίπης των πτηνών.

3. Τις διατάξεις της αριθ.37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2004 (ΦΕΚ 1432/Β) κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την αριθμό 1012132/200/ ΠΟΛ.1017/7.2.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μειώθηκαν οι μ.σ.κ.κ των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Μειώνουμε το μ.σ.κ.κ. ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκτροφής πουλερικών κ.λ.π. για λογαριασμό τρίτων, (Κ.Α 9226α) από 22% σε 11%.

Ο μειωμένος μ.σ.κ.κ. εφαρμόζεται στην περίπτωση που εκτρέφονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πουλερικά, για λογαριασμό τρίτων.

Ο συντελεστής αυτός ισχύει μόνο για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007, δηλαδή για τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2005 και 2006.

2. Επίσης μειώνουμε το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους ο οποίος εφαρμόζεται στις αγορές των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, χονδρικώς (Κ.Α 55312) από 5% σε 2,5% και των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, λιανικώς (Κ.Α 55313) από 8% σε 4%.

Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν μόνο για το οικονομικό έτος 2007, δηλαδή για τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2006.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης