Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Γ.Ε. Γ55/529/31.07.06 Ενημέρωση των Καταστάσεων παραλαβής Λογαριασμών Φαρμακείων με το πεδίο « ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας »

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Γ.Ε. Γ55/529/31.07.06
Ενημέρωση των Καταστάσεων παραλαβής Λογαριασμών Φαρμακείων με το πεδίο « ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας »

IKA Γ.Ε. Γ55/529/31.07.06 Ενημέρωση των Καταστάσεων παραλαβής Λογαριασμών Φαρμακείων με το πεδίο « ένδειξη ασφ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ενημέρωση των Καταστάσεων παραλαβής Λογαριασμών Φαρμακείων με το πεδίο « ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας »

Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Γ.Ε.: Γ55/529/31-7-2006

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ΄αριθμ.Γ31/330/21-7-2006 έγγραφο του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής.

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού με το οποίο αποφασίσθηκε η αξιοποίηση της «Υπηρεσίας Κεντρικής Χορήγησης βεβαιώσεων μη οφειλής /Ασφαλιστικής ενημερότητας » κατά το στάδιο ελέγχου και παραλαβής των λογαριασμών φαρμακείων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και στα πλαίσια της σταδιακής υλοποίησης του ανωτέρω σχεδιασμού σας γνωρίζουμε ότι : Δεν θα απαιτείται υποβολή Υπηρεσιακού Σημειώματος μη οφειλής ( ασφαλιστική ενημερότητα ), για εκείνους τους φαρμακοποιούς που στις σχετικές « Καταστάσεις παραλαβής Λογαριασμών Φαρμακείων » μηνός Αυγούστου 2006 και εντεύθεν που θα αποστέλλονται στα Υποκαταστήματα από την ΚΜΕΛΦ , θα είναι συμπληρωμένο το πεδίο « ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας » με την τιμή « Αναπόγραφος» .

Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στους φαρμακοποιούς - φυσικά πρόσωπα οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι ούτε έχουν καταχωρηθεί ποτέ στα μητρώα εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν είναι υπεύθυνοι για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μέλη επιχειρήσεων, υπεύθυνοι οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν ληξοπρόθεσμες εισφορές στο ΙΚΑ από οποιαδήποτε αιτία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης