Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Γ.Ε. Γ32/1037/26.07.06 Ισχύς των συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ & Ιδιωτικών Κλινικών

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Γ.Ε. Γ32/1037/26.07.06
Ισχύς των συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ & Ιδιωτικών Κλινικών

ΙΚΑ Γ.Ε. Γ32/1037/26.07.06 Ισχύς των συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ & Ιδιωτικών Κλινικών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Ισχύς των συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ & Ιδιωτικών Κλινικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ.Ε.: Γ32/ 1037 /26-7-06

Όπως γνωρίζετε , τόσο για τη αρχική σύναψη των συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ και ιδιωτικών κλινικών όσο και για την ανανέωση αυτών, απαιτείται έκδοση Υπουργικής Απόφασης των συναρμοδίων προς τούτο Υπουργών .

Η ισχύς των συμβάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση έγκρισης έχει διετή διάρκεια , μετά την λήξη της οποίας επέρχεται αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης , εκτός αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες και η ανανέωση υπογραφεί ταυτόχρονα με την λήξη της προηγούμενης σύμβασης. Όπως έχουμε επισημάνει και με παλαιοτέρα έγγραφα για την έγκαιρη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης αλλά και γενικότερα για την έγκαιρη ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας που προηγείται της ανανέωσης είναι αναγκαίο οι κλινικές να αποστέλλουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

 Επειδή σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε καθυστερήσεις στην υποβολή των δικαιολογητικών και επειδή η συνέχιση εισαγωγής και νοσηλείας ασθενών συμβατικά μετά τη λήξη της σύμβασης είναι παράτυπη και δημιουργεί μεγάλα και σε περιπτώσεις μη ανανέωσης της σύμβασης ανυπέρβλητα προβλήματα απόδοσης των δαπανών από την Υπηρεσία μας , επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Οι κλινικές μετά τη λήξη της σύμβασης δεν επιτρέπεται να εισάγουν και να νοσηλεύουν ασθενείς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Οι ελεγκτές γιατροί των κλινικών δεν επιτρέπεται να υπογράφουν εισιτήρια ασθενών ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά τη λήξη της σύμβασης. 3. Με ευθύνη των ∆/ντών των Μονάδων Υγείας δεν θα εκδίδονται εισιτήρια για κλινικές των οποίων η σύμβαση έχει λήξει. 4. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα παραλαμβάνουν νοσήλια και δεν θα αποδίδουν καμία δαπάνη για νοσηλείες που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα χωρίς να υφίσταται σύμβαση.

Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μεταξύ ΙΚΑ και συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών και προκειμένου να αποφεύγονται τα παραπάνω προβλήματα ,παρακαλούμε να αποστέλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία του ΙΚΑ εγκαίρως.

Επισημαίνουμε τέλος στις Νομαρχιακές και Τοπικές μονάδες Υγείας ΙΚΑ την υποχρέωσή τους να προβαίνουν άμεσα στις δικές στους ενέργειες(έκθεση ελέγχου κλινικής) και στη συνέχεια να αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας το συντομότερο δυνατόν τον πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της σύμβασης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης