Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1096/18.7.2006 Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (χρήσης 2005).

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1096/18.7.2006
Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (χρήσης 2005).

ΠΟΛ.1096/18.7.2006 Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (χρήσης 2005).

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθ.Πρωτ. 1066837/1560/Α0012
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                  
ΤΜΗΜΑ: Α
Ταχ.Δ/νση     : Καρ. Σερβίας 10                                    
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα                                             
Πληροφορίες: Φωτ.Καρασμαϊλη                   
Tηλέφωνο     : 210 3375315, 316
FAX                  : 210 3375001                                                                  

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους  2006 (χρήσης 2005).

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις των παραγρ.1 και 4 του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

3. Την 1027250/525/Α0012/ΠΟΛ.1046/15.3.2006 (ΦΕΚ 402/Β') απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (χρήση 2005).

4. Την 1012132/200/Α0012/ΠΟΛ.1017/7.2.2006 απόφαση, με την οποία, για τα οικον.έτη 2006 και 2007 μειώθηκε ο μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή και μόνο στοιχεία αυτού.

5. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκτροφής στρουθοκαμήλων θεωρούνται πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

6. Το αίτημα επιχειρήσεων εκτροφής στρουθοκαμήλων για μείωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από τη γρίπη των πτηνών.

 7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

            1. Εγκρίνουμε τη μείωση του καθαρού εισοδήματος ανά στρουθοκάμηλο (μητέρα) που αναφέρεται στην 1027250/525/Α0012/ΠΟΛ.1046/15.3.2006 απόφαση έγκρισης των πινάκων του καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (με α.α καταχώρησης 200), κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), τόσο της μέσης τιμής πεδινής ζώνης όσο και των πεδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών των νομών για τους οποίους έχουν προσδιοριστεί τιμές.

            2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης