Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Αρ.Πρ. Α40/8 26.05.06 Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθωτούς ή ημερομισθίους.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Αρ.Πρ. Α40/8 26.05.06
Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθωτούς ή ημερομισθίους.

IKA Αρ.Πρ. Α40/8 26.05.06 Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


IKA Αριθμ. Πρωτ. Α40/8 26.05.06 Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθωτούς ή ημερομισθίους.

 

Πρός

Union Programming Group

Τμήμα Ασφαλιστικών θεμάτων

 

Σε απάντηση της από 5/5/06 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 25 παρ. 4 του Α.Ν.1846/51, όπως ισχύουν σήμερα και 17 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκύπτει ότι, ως <<αποδοχές>> επί των οποίον υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, νοούνται οι πάσης φύσεως παροχές του εργοδότη προς τους μισθωτούς, σε χρήμα ή σε είδος, τακτικές ή έκτακτες, που χορηγούνται από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση, καθώς και όσες χορηγούνται οικειοθελώς από αυτόν, εξαιρουμένων ορισμένων έκτακτων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, ρητά καθορισμένων με την υπ αριθμ. 38173/67 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

Κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων τα bonus (χρηματικές επιβραβεύσεις) τα οποία καταβάλλονται σε μισθωτούς ή ημερομίσθιους, θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στην έννοια του μισθού επί του οποίου υπολογίζονται  οι υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλιστικές εισφορές. Η παροχή αυτή επιμερίζεται στις μισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγεται (π.χ. 12μηνο όταν αφορά ολόκληρο το έτος) και στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός των υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορών, σε συσχετισμό πάντοτε με τον περιορισμό καταβολής εισφορών μέχρι ποσού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσεως για παλαιό ασφαλισμένο (ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα πλην ΟΓΑ μέχρι την 1/1/93) και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους (ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα μετά την 1/1/93) όπως ισχύουν κάθε έτος.

Ο προαναφερόμενος επιμερισμός του bonus πρέπει να γίνεται σε μισθολογικές περιόδους κατά τις οποίες απασχολήθηκε ο δικαιούχος εργαζόμενος ή απουσίασε από την εργασία του λόγω ανυπαίτιου κωλύματος του, πλην όμως δικαιούνται αποδοχών σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα άρθρα 657 & 658 του Α.Κ. (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 68/92).

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης