ΥΠΕΕ ΑΡ.ΠΡ.6675/27.06.06

Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Μαίου 2006Σχόλια:


27 Ιούν 2006

Taxheaven.gr


Αθήνα, 27/06 /06

Αρ. πρωτ.:6675

Προς: 1. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:«Εσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Μαίου 2006.»  

Ύστερα από την επεξεργασία των εσόδων Φ.Π.Α. βάσει δήλωσης για το μήνα Μάιο 2006, με βάση τα δεδομένα της 16ης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που έγινε στην Κ.Υ. της ΥΠ.Ε.Ε. σας στέλνουμε τους σχετικούς πίνακες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:

   ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΜΑΙΟΥ 2005.xls: Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και στο σύνολο:
 
       Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες ΕΥΡΏ) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Απρίλιο των ετών 2005 και 2006.
 
        Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Απρίλιο των ετών 2005 και 2006.
 
   ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ.- ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΜΑΙΟΥ 2005.xls:: Στους πίνακες εμφανίζεται ανά Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Μάιο μεταξύ των ετών 2005 και 2006. Η μεταβολή είναι ομαδοποιημένη σε πέντε κατηγορίες:
 
      1η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση έως 10%
 
      2η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση από 10% έως 20%
 
      3η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση 20% και άνω
 
      4η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση έως 10%
 
      5η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση άνω του 10%.
 

Αφού μελετήσετε και αξιολογήσετε τα δεδομένα των ανωτέρω πινάκων θα πρέπει να συντονίσετε αποτελεσματικότερα το ελεγκτικό σας έργο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. που παρουσιάζουν υστέρηση στην απόδοση Φ.Π.Α με βάση την Περιοδική Δήλωση.

  Ακριβές αντίγραφο                              Ο Ειδικός Γραμματέας 

                                                                  ΗΛΙΑΣ   ΑΡΓΥΡΟΣ    


Taxheaven.gr