Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπ.ΑΝ/Α.Π.Δ5.ΗΛ/Β/Φ1Β/13320 Ανάγκη μείωσης της λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων και περιορισμού του φωτισμού των κτιρίων του Δημοσίου Τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) κατά την χρονική περίοδο από 03-07-2006 έως και τέλος Αυγούστου 2006 από την έναρξη έως την λήξη του ωραρίου

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Υπ.ΑΝ/Α.Π.Δ5.ΗΛ/Β/Φ1Β/13320
Ανάγκη μείωσης της λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων και περιορισμού του φωτισμού των κτιρίων του Δημοσίου Τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) κατά την χρονική περίοδο από 03-07-2006 έως και τέλος Αυγούστου 2006 από την έναρξη έως την λήξη του ωραρίου


Υπ.ΑΝ/Α.Π.Δ5.ΗΛ/Β/Φ1Β/13320 Ανάγκη μείωσης της λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων και περιορισμού του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 23 -6-2006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.Π.:Δ5-ΗΛ/Β/Φ1Β/13320
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6969450
TELEFAX: 210-6969416

Θέμα: Ανάγκη μείωσης της λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων και περιορισμού του φωτισμού των κτιρίων του Δημοσίου Τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) κατά την χρονική περίοδο από 03-07-2006 έως και τέλος Αυγούστου 2006 από την έναρξη έως την λήξη του ωραρίου.


H ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην προώθηση των αναγκαίων επενδύσεων τα προηγούμενα έτη, είχαν καταστήσει την λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας κατά το θέρος 2005 ιδιαίτερα οριακή. Από πολύ νωρίς, το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα που μπορούσαν να ληφθούν για την όσο το δυνα¬τό μεγαλύτερη διασφάλιση της ηλεκτρενεργειακής τροφοδοσίας λαμβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικά στενά περιθώρια αλλά και το μεγάλο χρόνο που απαιτούν οι αναγκαίες επενδύσεις.
Με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης, συγκροτήθηκε ήδη από το Σεπτέμβριο 2004, ειδική Ομάδα Εργασίας και με τη συμμετοχή των διοικήσεων των ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΗ η οποία κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο Πόρισμα για την Ηλεκτρική Επάρκεια του 2005. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης των έργων και μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πόρισμα αυτό.
Σημαντικό στοιχείο των προτάσεων του Πορίσματος είναι η ανάγκη για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Διαχείριση της Ζήτησης Ενέργειας με στόχο την περικοπή της μεγάλης θερινής αιχμής.

Πρέπει να γίνει βίωμα όλων μας ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελεί
αγαθό που μπορεί να σπαταλιέται και όλοι μας πρέπει να προσαρμόσουμε την
ενεργειακή μας συμπεριφορά ώστε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να μειώσουμε το κόστος του ηλεκτρικού συστήματος και ότι η εξοικονόμηση ενέργειας γενικότερα θα συμβάλει στη δραστική μείωση του συνολικού κόστους του ηλεκτρικού μας συστήματος, θα ανακουφίσει σημαντικά το βάρος που πέφτει στους Έλληνες φορολογούμενους με άμεση συνέπεια τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.
Το Δημόσιο δίνει πρώτο το καλό παράδειγμα. Ήδη, μετά από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει υιοθετηθεί η αντιστάθμιση της άεργου ισχύος στα δημόσια κτίρια με την εγκατάσταση εξοπλισμού αύξησης του συντελεστή ισχύος (συνφ).


Με τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1α/9021/17-5-2005 (ΦΕΚ Β� 689/23-5-05) και Δ5/ΗΛ/Β/οικ16954/13-9-2005 (ΦΕΚ Β� 1343/26-9-05) αποφασίστηκε να εγκατασταθεί, στα κτίρια του Δημοσίου τομέα, της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευόμενων Φορέων (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, κατάλληλος εξοπλισμός αντιστάθμισης της αέργου ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο τουλάχιστον 0,95.
Με την δεύτερη ως άνω Υπουργική Απόφαση αποφασίσθηκε και η σύνδεση των κτιρίων του Δημοσίου Τομέα για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, μέτρο το οποίο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, με την χρήση καυσίμου φιλικότερου προς το περιβάλλον και στην διαφοροποίηση των ενεργειακών πρώτων υλών προς περαιτέρω διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.
Επίσης με την Απόφαση Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/11061/14-6-05 (οικονομικά κίνητρα σε καταναλωτές για τη μείωση της ζήτησης ισχύος τον Ιούλιο του 2005 (ΦΕΚ Β� 825/16-6-2005) ορίστηκε, οι καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα οφείλουν να διασφαλίζουν μέσο ωριαίο συντελεστή ισχύος για κάθε φόρτιση μεγαλύτερη του 50% της μέγιστης ισχύος τροφοδότησης του σε 0,95 από 0,92.


Επίσης με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/11061/14-6-2005 (ΦΕΚ Β� 825/16-6-05) ελήφθησαν μέτρα περιορισμού της ζήτησης ισχύος κατά τον Ιούλιο 2005, με στόχο την μείωση του Φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με υποχρέωση της ΔΕΗ να παρέχει οικονομικά κίνητρα προς τους επιλέγοντες καταναλωτές των οποίων οι εγκαταστάσεις είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανάλογα μέτρα προωθούνται και για τον μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους με υπογραφή αντιστοίχου Υπουργικής Αποφάσεως.

Το πρόβλημα της υψηλής και βραχείας αιχμής πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μόνιμη βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 2 Aυγούστου 2005 και στις 3 Αυγούστου 2005 η ζήτηση υπερέβη τα 9000 ΜW για 6 ώρες. Παράλληλα, για όλο το έτος 2005 η ζήτηση υπερέβη τα 9000 ΜW μόνο για 30 ώρες.
Το κόστος λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση αυτές τις ελάχιστες ώρες του έτους, είναι υπερβολικό και επιβαρύνει ανάλογα τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Δεν είναι δυνατό το ελληνικό νοικοκυριό να πληρώνει αυτά τα ποσά και να μην γίνεται προσπάθεια για περικοπή της ζήτησης ενέργειας τουλάχιστον αυτές τις λίγες ώρες του έτους. Η εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής που θα λειτουργούν μόνο 10 ώρες το έτος είναι ιδιαίτερα δαπανηρή λύση, την οποία δεν μπορεί να αντέξει ο Έλληνας φορολογούμενος.


Επίσης σε Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής που συγκρότησε ο Υπουργός Ανάπτυξης υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου, διαπιστώνεται ότι τα αρδευτικά συστήματα άντλησης, που έχουν σημαντικά μειωμένο τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλουν στην αύξηση του φορτίου. Σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, υφίσταται υποχρέωση των Πελατών αυτών να μην απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια κατά τις ώρες αιχμής του φορτίου του Συστήματος, οι οποίες καθορίζονται από τη ΔΕΗ. Ο περιορισμός αυτός επιβλήθηκε για λόγους αφενός καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος και αφετέρου για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος που σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι στην περίπτωση της άρδευσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, 40% του ύδατος εξατμίζεται πριν πέσει στο έδαφος, ενώ 20% της ποσότητας που πέφτει στο έδαφος εξατμίζεται πριν απορροφηθεί από αυτό με συνέπεια να προκύπτουν συνολικές απώλειες ύδατος άνω του 50%. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ παρατηρείται υψηλή φόρτιση των γραμμών διανομής με καθαρά αρδευτικό φορτίο και κατά τις μεσημβρινές ώρες του θέρους που συμπίπτουν με την αιχμή ζήτησης του εθνικού Συστήματος παρότι για το διάστημα αυτό υφίσταται υποχρέωση μη λειτουργίας των αρδευτικών φορτίων.

Η παραβίαση κατά τα προηγούμενα έτη των περιορισμών αυτών έχει οδηγήσει στην επιβάρυνση της συνολικής κατανάλωσης του ηλεκτρικού συστήματος που αντιστοιχεί σε ισχύ περίπου 700 MW σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία γύρω στα 400 MW μόνο στη Θεσσαλία, κατά τις ώρες της θερινής αιχμής και μάλιστα σε περιοχές ιδιαίτερα σημαντικές για την ευστάθεια του Συστήματος. Παράλληλα, έχει οδηγήσει σε δραματική υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα των γεωργικών περιοχών με ορατό τον κίνδυνο της ερημοποίησης. Για τους λόγους αυτούς εφαρμόστηκε το μέτρο του περιορισμού λειτουργίας των αρδευτικών συστημάτων από την 27η Ιουλίου έως την 5η Αυγούστου 2005 και από την 26η Ιουνίου έως και την 4η Αυγούστου 2006 για την διασφάλιση της ευστάθειας του Συστήματος με στόχο την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού, κατά τις ώρες της θερινής αιχμής και στην αναστροφή της υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα των γεωργικών περιοχών με ορατό τον κίνδυνο της ερημοποίησης, γεγονότα τα οποία συνέβαλαν στην εξοικονόμηση ενέργειας.


Επίσης διαπιστώνεται ότι η αυξημένη, κατά την κρίσιμη θερινή περίοδο και ώρες, λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων συμβάλλει κατά ικανό ποσοστό στην αύξηση της αέργου ισχύος και στην μείωση του συντελεστού ισχύος (συνφ), ενώ συντελεί και στην αύξηση του φορτίου των κτιρίων κατά τις ώρες αιχμής ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη θερινή περίοδο κατά την οποία αυξάνεται και η ζήτηση και η λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων.


Εξ� άλλου, σημαντική κρίνεται η συμβολή του περιορισμού του φωτισμού των κτιρίων κατά την ως άνω χρονική περίοδο και ώρες τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση του συνολικού φορτίου των κτιρίων των εν λόγω κατηγοριών κατά τις ώρες αιχμής κατά την κρίσιμη περίοδο με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση και πρόβλεψη περιστατικών αυξημένης ζήτησης και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αλλά και βελτιστοποίησης της αξιοποίησης και διαχείρισης του συνόλου των διατιθεμένων πόρων κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίζεται:
- Η μείωση της λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων του Δημόσιου Τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευόμενων Φορέων, κατά την χρονική περίοδο από 03-07-2006 έως τέλος Αυγούστου 2006, ώστε αυτά να λειτουργούν με ελάχιστη ρύθμισή τους στους 25ο C από την έναρξη έως την λήξη του ωραρίου και λαμβάνοντας υπόψη τις καθ� ημέρα λειτουργικές ανάγκες λόγω και των αδειών του προσωπικού ή τις δυνατότητες περιορισμών στους κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων.

- Ο περιορισμός του φωτισμού των κτιρίων των ως άνω Κατηγοριών κατά την ως άνω χρονική περίοδο και ώρες στο απολύτως λειτουργικό αναγκαίο επίπεδο με αποφυγή φωτισμού χώρων μη απαραιτήτων για την συγκεκριμένη λειτουργία των κτιρίων κατά την ως άνω χρονική περίοδο και ώρες, λαμβανομένης και εδώ υπόψη και της αντίστοιχης παρουσίας του απασχολούμενου προσωπικού, λόγω και των θερινών αδειών.

Από τις ανωτέρω κατηγορίες κτιρίων εξαιρούνται τα Νοσοκομεία και οι Υπηρεσίες και οι Φορείς Περίθαλψης, Κοινωνικής Προστασίας και Ασφαλίσεως, συμπεριλαμβανομένων των Καταστημάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών.


- Η εντατικοποίηση της παρακολούθησης, συντήρησης και ελέγχου των συστημάτων αυτόματης διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των γραμμών δημοτικού φωτισμού και φωτισμού λοιπών κατηγοριών οδών κατά την ως άνω χρονική περίοδο με συνεργασία των εμπλεκόμενων στο θέμα Υπηρεσιών και Φορέων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο ως άνω φωτισμός θα λειτουργεί αποκλειστικά τις ώρες από τις 20:00 μ.μ. έως τις 6:00 π.μ.

Ο κεντρικός Συντονισμός των παρεμβάσεων αυτών θα ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Βεζυργιάννη και από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου.

Ο συντονισμός και η ευθύνη για τα κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου, της αυτοδιοίκησης και των Εποπτευόμενων Φορέων, θα ασκείται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών, των Υπουργείων, της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευομένων Φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή της παρούσας τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών των Τομέων Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης οι ως άνω υπεύθυνοι πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του Γενικού Διευθυντού Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών του Τομέα Ενέργειας και Φυσικού Πλούτου, στοιχεία για τα αποτελέσματα των ως άνω επεμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατόν να αξιολογηθούν αυτά αρμοδίως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης