Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΣΜΕΔΕ ΤΣΜΕΔΕ /01.01.06 Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΤΣΜΕΔΕ
ΤΣΜΕΔΕ /01.01.06 Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς.


ΤΣΜΕΔΕ ΤΣΜΕΔΕ /01.01.06 Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΘΕΜΑ : Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς.
       
Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α. "ΠΑΛΑΙΟ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

άνω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

κάτω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

122,03 Ευρώ

 

73,22 Ευρώ

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Κύριας Σύνταξης (ΚΚΣ)

126,91 Ευρώ

4,86 * 6 = 29,28 Ευρώ

76,15 Ευρώ

2,93 * 12 = 17,58 Ευρώ

Νέες Τιμές

         

Παλιές Τιμές 

Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ)

60,28 Ευρώ

 

36,17 Ευρώ

 

Νέες Τιμές

         

Παλιές Τιμές 

Εφάπαξ ΕΛΠΠ

20,09 Ευρώ

 

20,09 Ευρώ

 

Νέες Τιμές

 

39,36 Ευρώ

 

39,36 Ευρώ

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)

40,93 Ευρώ

1,57 * 6 = 9,42 Ευρώ

40,93 Ευρώ

1,57 * 6 = 9,42 Ευρώ

Νέες Τιμές

             

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

248,21 Ευρώ

 

173,34 Ευρώ

     
             
Β. "ΝΕΟ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
 

άνω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

κάτω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

 

122,03 Ευρώ

 

73,22 Ευρώ

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Κύριας Σύνταξης (ΚΚΣ)

126,91 Ευρώ

4,88 * 6 = 29,28 Ευρώ

76,15 Ευρώ

2,93 * 12 = 17,58 Ευρώ

Νέες Τιμές

36,61 Ευρώ

 

21,97 Ευρώ

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης

38,07 Ευρώ

1,46 * 6 = 8,76 Ευρώ

22,84 Ευρώ

0,87 * 6 = 5,22 Ευρώ

Νέες Τιμές

 

24,41 Ευρώ

 

24,41 Ευρώ

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Προνοίας

25,38 Ευρώ

0,97 * 6 = 5,82 Ευρώ

25,38 Ευρώ

0,97 * 6 = 5,82 Ευρώ

Νέες Τιμές

 

39,36 Ευρώ

 

39,36 Ευρώ

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)

40,93 Ευρώ

1,57 * 6 = 9,42 Ευρώ

40,93 Ευρώ

1,57 * 6 = 9,42 Ευρώ

Νέες Τιμές

             

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

231,29 Ευρώ

 

165,30 Ευρώ

     
             
             
             
             
ΙΙ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ  
Α. "ΠΑΛΑΙΟ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι έως 31/12/1992)  
 

άνω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

κάτω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

Εργοδοτικές Εισφορές

 

122,03 Ευρώ

 

73,22 Ευρώ

   

Παλιές Τιμές 

Κύρια Σύνταξη

126,91 Ευρώ

4,88 * 6 = 29,28 Ευρώ

76,15 Ευρώ

2,93 * 12 = 17,58 Ευρώ

 

Νέες Τιμές

 

Παλιές Τιμές  

Ειδικός Λογαριασμός

60,28 Ευρώ

36,17 Ευρώ

133,92 Ευρώ

Νέες Τιμές

 

Παλιές Τιμές 

Εφ Άπαξ ΕΛΠΠ

20,09 Ευρώ

20,09 Ευρώ

 

Νέες Τιμές

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Υγείας

2,15 %

2,15 %

4,30 %

Νέες Τιμές

             
Σημείωση

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ υπολογίζεται επί του Συνόλου Αποδοχών. Το Σύνολο Αποδοχών δεν μπορεί να είναι Κατώτερο από το Α.Ε.Π. της 01/01/2006 (634,56) euro καθώς επίσης δεν μπορεί να είναι Ανώτερο από την Ανώτατη κλάση του ΙΚΑ όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά (2006 = 2226,00)

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ - ΕΦ'ΑΠΑΞ επί 12 (12 Μήνες)

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ επί 14 (12 Μήνες + Δ. Πάσχα + Επίδ. Άδειας + Δ. Χριστουγέννων)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα Αναδρομικά της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ που ισχύουν από 01/01/2006 θα κρατηθούν και θα αποδοθούν έως το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 2006

             
Β. "ΝΕΟ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι από 01/01/1993)  
 

άνω 5ετίας

 

κάτω 5ετίας

 

Εργοδοτικές Εισφορές

 

Κύρια Σύνταξη

6,67 %

4,00 %

13,33 %  

Επικουρικό

3,00 %

1,80 %

3,00 %  

Κλάδος Πρόνοιας

4,00 %

4,00 %

   

Κλάδος Υγείας

2,15 %

2,15 %

4,30 %  
             
Σημείωση

ΟΛΕΣ οι Εισφορές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ με ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ τα 5.076,51 Ευρώ

ΟΛΟΙ οι Κλάδοι επί 14 (12 Μήνες + Δ. Πάσχα + Επίδ. Άδειας + Δ. Χριστουγέννων)

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για την ταχύτερη και σωστότερη εξυπηρέτησή σας με μηχανογραφικές καταστάσεις , για κάθε ΠΡΟΣΛΗΨΗ ή ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Μηχανικού μπορείτε να μας ενημερώνετε στα :

FAX : 210-3740 139 και με Email στην Διεύθυνση [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης