Αποτελέσματα live αναζήτησης

1046849/1056/Α0012/16.5.2006 Περιορισμός των φαινομένων δηλώσεων φορολ. εισοδήματος με πλαστά εισοδήματα και πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1046849/1056/Α0012/16.5.2006
Περιορισμός των φαινομένων δηλώσεων φορολ. εισοδήματος με πλαστά εισοδήματα και πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών.


1046849/1056/Α0012/16.5.2006 Περιορισμός των φαινομένων δηλώσεων φορολ. εισοδήματος με πλαστά εισοδήματα και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα 16 Μαΐου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1046849/1056/Α0012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α,ΒΔ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑ: Περιορισμός των φαινομένων δηλώσεων φορολ. εισοδήματος με πλαστά εισοδήματα και πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών.

Με την 1025746/493/Α0012/ΠΟΛ.1042/9.3.2006 διαταγή δόθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την περίοδο παραλαβής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εντοπίζονται οι εικονικές - πλαστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και οι πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών.

Εξάλλου με την 1055472/1096/Α0012/3.6.2005 διαταγή «Λήψη μέτρων σχετικά με πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών πλαστά εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λ.π.», επισημάνθηκαν περιστατικά που εντοπίστηκαν σε πολλές Δ.Ο.Υ. και αναφέρονται στην υποβολή δηλώσεων με ανύπαρκτα - πλαστά εισοδήματα, φόρους κ.λ.π.

Επειδή τα φαινόμενα αυτά είναι πιο έντονα κατά την περίοδο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται από τα περιστατικά που καθημερινά αναφέρονται στην Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να επιδείξετε τη δέουσα προσοχή προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Επισημαίνουμε διαπιστωμένες περιπτώσεις εξαπάτησης:

1. Δηλώσεις που υποβάλλονται πολύ νωρίτερα από τις καταληκτικές ημερομηνίες όπως π.χ. τον Ιανουάριο, με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ή άλλα, είναι πολύ πιθανό να επιδιώκουν κάποιο μη νόμιμο σκοπό.

2. Δηλώσεις ανακλητικές που υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, με τις οποίες ανακαλούνται υψηλά εισοδήματα, κυρίως από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα που έχουν δηλωθεί με αρχικές δηλώσεις, τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οποίων έχουν κατατεθεί σε

πιστωτικά ιδρύματα για δανειοδότηση.

3. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με πλαστά εισοδήματα και παρακράτηση φόρου που ποτέ δεν παρακρατήθηκε, και κατά την εκκαθάριση προκύπτει επιστροφή φόρου.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι δηλώσεις με πλαστά εισοδήματα δε μπορούν να εκκαθαριστούν καθόσον μοναδικός σκοπός των φορολογούμενων που τα δηλώνουν είναι η επίτευξη παράνομων πράξεων.

4. Πρόσφατα περιήλθε στην Υπηρεσία μας η πληροφορία ότι υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις με πλαστά γεωργικά εισοδήματα από Έλληνες Τσιγγάνους προκειμένου να επιτύχουν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. από το Υπουργείο Μεταφορών, ότι χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ. ενάρξεις επιτηδεύματος στους ίδιους φορολογούμενους χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με συνέπεια να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τις υπηρεσίες μας.

Εξάλλου με τις 1020820/389/Α0012/ΠΟΛ.1033/24.2.2006 και 1020822/388/Α0012/ΠΟΛ.1034/24.2.2006 διαταγές, καθορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. οικον. έτους 2006 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, οπότε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα μπορεί να επεξεργάζεται και να διασταυρώνει τα στοιχεία αυτών των δηλώσεων σε σχέση με τις δηλώσεις των φορολογούμενων και τις βεβαιώσεις αποδοχών.

Παρακαλούμε όπως εντείνετε τις προσπάθειες σας ώστε να εντοπισθούν, όσο είναι δυνατό, τα παραπάνω φαινόμενα και να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.


Ακριβές Αντίγραφο

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης