1143871/1/0015/15.3.1995

Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές με χρήση πιστωτικής κάρτας

15 Μάρ 1995

Taxheaven.gr
1143871/1/0015/15.3.1995
Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές με χρήση πιστωτικής κάρτας

1143871

Σε απάντηση της από 20.12.1994 αίτησής σας σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Όπως προκύπτει από την αίτησή σας, θα εγκαταστήσετε ειδικά καρτοτηλέφωνα, τα οποία δεν θα λειτουργούν με τηλεφωνικές κάρτες, αλλά με πιστωτικές κάρτες. Οι τηλεφωνικές συσκευές αναγνωρίζουν τον κάτοχο της κάρτας και αυτόματα χρεώνουν τον λογαριασμό του στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει εκδώσει την κάρτα. Στη συνέχεια και σε τακτά χρονικά διαστήματα, δύο (2) έως τριών (3) ημερών, όπως προφορικά μας δηλώσατε, από τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλεται εκκαθάριση, στην οποία αναγράφεται ο κωδικός των πελατών σας, η χρέωσή τους από τα τηλεφωνήματα, η προμήθεια του πιστωτικού ιδρύματος και τα συνολικά ποσά του διαστήματος αυτού. Στην εκκαθάριση αυτή αποστέλλεται και ενσωματωμένη επιταγή με το συνολικό ποσό χρέωσης των πελατών, μείον την προμήθεια του πιστωτικού ιδρύματος.

2. Κάθε επιτηδευματίας, ο οποίος τηρεί βιβλία ΒΆ ή ΓΆ κατηγορίας και παρέχει υπηρεσίες στο κοινό, υποχρεούται να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, όπως προκύπτει από τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 13 και 1ΒΆ του άρθρου 19 του ΚΒΣ.

3. Ενόψει των ανωτέρω, μπορείτε να εκδίδετε, για κάθε εκκαθάριση που σας αποστέλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο έχετε συμβληθεί έναντι προμήθειας, θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το συνολικό ποσό αυτής, με την προϋπόθεση ότι στην απόδειξη αυτή θα αναγράφεται ο αριθμός της εκκαθάρισης, η επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που την εξέδωσε, το χρονικό διάστημα που αφορούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και, τέλος, θα διαφυλάσσονται οι πιο πάνω εκκαθαρίσεις, ως φορολογικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ - Π.Δ.186/1992.

Είναι ευνόητο ότι, για την προμήθεια που υποχρεούστε να καταβάλετε στο μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα, για τις υπηρεσίες που σας προσέφερε, θα λαμβάνετε τα φορολογικά στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.Taxheaven.gr