Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΛΟΤ 210ΑΠ/24.05.06 Προυποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς.

Σχόλια:


Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ 210ΑΠ/24.05.06
Προυποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς.

ΣΛΟΤ 210ΑΠ/24.05.06 Προυποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ:
   
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝ:
Πίνακας Αποδεκτών
Αθήνα, 24 Μαΐου 2006


Αριθμός Πρωτοκόλλου 210ΑΠ

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με επιστολή σας της 26ης Απριλίου 2006 θέτετε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο προσδιορισμός της σχέσης της εταιρείας σας με την εισηγμένη, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των διοικήσεων των δύο επιχειρήσεων η οποία κρίνεται απο τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Τα κριτήρια για να διαπιστωθεί η σχέση σας με την εισηγμένη είναι τα οριζόμενα από :

(α) την παρ. 13 του ΔΛΠ 27,

(β) τις παρ. 6 και 7 του ΔΛΠ 28, και

(γ) τις παρ. 3-12 και 24 του ΔΛΠ 31.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζονται τριών ειδών σχέσεις:

§ Σχέση μητρικής - θυγατρικής εφόσον η μητρική έχει την ικανότητα (power criterion) να ασκεί έλεγχο στην θυγατρική (ΔΛΠ 27, Ολική Ενοποίηση)

§ Σχέση Επενδυτή - Συγγενούς εφόσον ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή (significant influence) στην Συγγενή (ΔΛΠ 28, Μέθοδος Καθαρής Θέσης)

§ Σχέση Κοινοπρακτούντος - Κοινοπραξίας εφόσον ο κοινοπρακτών ασκεί έλεγχο από κοινού με άλλους κοινοπρακτούντες (joint control / ΔΛΠ 31 Μέθοδος Αναλογικής Ενοποίησης ή Μέθοδος Καθαρής Θέσης).

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η εφαρμογή των ΔΠΧΠ από την επιχείρησή σας, είτε για τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων (περίπτωση Μητρικής - Θυγατρικής) είτε για την παροχή στοιχείων στην εισηγμένη επιχείρηση με την οποία έχετε σχέση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης