Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1075/15.5.2006 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και Ε9 έτους 2006.

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1075/15.5.2006
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και Ε9 έτους 2006.

ΠΟΛ.1075/15.5.2006 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και Ε9

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ.1075/15.05.06 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και Ε9 έτους 2006.

Με την 1042166/195/Β0013 ΠΟΛ.1069/2.5.2006 εγκύκλιό μας, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3543/2006 (Φ.Ε.Κ. 74 Α').
Με τις ανωτέρω διατάξεις παρατάθηκε μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006 η ισχύς των πιστοποιητικών ή των υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 32 του ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α), τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Α' Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.


Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υπόχρεοι σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια κατοικία ή την έδρα του, για την περιουσία του που αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ή από εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, εκτός της υποθήκης.
Σημειώνεται ότι ο υπόχρεος θα πρέπει να έχει αποκτήσει τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους της φορολογίας και συνεπώς μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει συνταχθεί και το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο. Για όσα ακίνητα έχουν συνταχθεί συμβόλαια μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, δεν υποχρεούται ο φορολογούμενος να τα συμπεριλάβει στη δήλωση Φ.Μ.Α.Π. του έτους φορολογίας.
Συνεπώς, όσοι εκ των πωλητών που είναι υπόχρεοι σε δήλωση Φ.Μ.Α.Π., έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 και συνέταξαν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια μετά την 1η Ιανουαρίου του 2006, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006 αυτά τα ακίνητα.


Β' Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2006.
Με την 1026893/521/Α0012 ΠΟΛ.1045/13-5-2006 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά θεωρούνται ότι ανήκουν στον υπόχρεο από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που συντάχθηκαν τα οριστικά συμβόλαια μετά την 1η Ιανουαρίου του 2006, ο πωλητής θα τα διαγράψει από την δήλωση στοιχείων ακινήτων του το έτος 2007 και ο αγοραστής θα τα αναγράψει στην δική του δήλωση το ίδιο έτος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης