ΙΚΑ Εγκ. 18/12.11.06

Ποσό σύνταξης μελών οικογένειας θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών από 1/1/2006.Σχόλια:


12 Απρ 2006

Taxheaven.gr
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 18//12.11.06  Ποσό σύνταξης μελών οικογένειας θυμάτων τρομοκρατικών
ενεργειών από 1/1/2006.

Σχετ: Οι με αρ. 46/92 και 29/05 Εγκύκλιοι.


Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μας γνώρισε ότι το ποσό σύνταξης  που καταβάλλεται σε ανάπηρο πολίτη αμάχου πληθυσμού με ποσοστό ανικανότητας 100%, ανέρχεται στο ποσό των 899,30 Ευρώ, από 1/1/2006.
Συνεπώς, το ποσό σύνταξης που καταβάλλεται στα μέλη οικογένειας θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών, από 1/1/2006, δεν πρέπει να είναι κατώτερο από το ανωτέρω ποσό.


Taxheaven.gr