Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 152ΑΠ/10.04.2006 Αποτίμηση των συμμετοχών

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 152ΑΠ/10.04.2006
Αποτίμηση των συμμετοχών


ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 152ΑΠ/10.04.2006 Αποτίμηση των συμμετοχών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 152ΑΠ /10.04.06/ Αποτίμηση  των συμμετοχών 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075 e-mail: [email protected] 


ΠΡΟΣ: κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη -Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 
Αριθμός πρωτοκόλλου:152ΑΠ 

Θέμα: Επιστολή σας που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας την 27/3/2006
(Αρ. Πρωτ.152)

Σε απάντηση των ερωτημάτων που μας θέσατε σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ έχει σκοπό τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος κατά ενιαίο, για όλες τις επιχειρήσεις, τρόπο, ενώ η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/1920 έχει σκοπό την απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης κάθε επιχείρησης.
2. Με την διάταξη του άρθρου 43 παρ. 6 του Ν.2190/1920 καθιερώνεται γενικός κανόνας για την αποτίμηση των συμμετοχών, ο οποίος θα πρέπει να συνάδει με τον υπέρτατο αντικειμενικό σκοπό των οικονομικών καταστάσεων, που καθιερώνεται, όπως ορθά παρατηρείτε, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920.
3. Η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920 δεν συνεπάγεται, χωρίς να εκτιμούνται τα πραγματικά περιστατικά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, τη χρησιμοποίηση της αξίας κτήσης, ως τρόπου αποτίμησης των συμμετοχών, για την απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης της επενδύουσας επιχείρησης. Είναι δυνατόν η πραγματική οικονομική κατάσταση της επενδύουσας επιχείρησης να απεικονίζεται με την αποτίμηση των συμμετοχών της σε τιμή χαμηλότερη της αξίας κτήσης αλλά, ενδεχόμενα, και χαμηλότερη της λογιστικής αξίας.


Με βάση τα προαναφερόμενα η άποψη της υπηρεσίας μας στο ερώτημα που μας θέσατε έχει ως εξής:


α) Αποκλειστικά για σκοπούς εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας υπάρχει η υποχρέωση πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 5 του ΚΒΣ οι οποίες κατά την εφαρμογή τους ερμηνεύονται "στενά". Βέβαια, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.2238/1994 η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης του ΚΒΣ δεν παρουσιάζει άμεσο φορολογικό ενδιαφέρον.


β) Για σκοπούς απεικόνισης, στις οικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας επιχείρησης, της πραγματικής της θέσης, υπάρχει η υποχρέωση πλήρους εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920. Έτσι η αξία αποτίμησης των συμμετοχών δυνατόν να μη συμπίπτει με την αποτίμηση που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 5 του ΚΒΣ και της συναφούς διάταξης του άρθρου 43 παρ. 6 του Ν.2190/1920, και συνεπώς οι συμμετοχές πρέπει να αποτιμώνται κατ' είδος στην πραγματική τους αξία, η οποία προσδιορίζεται με οποιονδήποτε επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, η οποία όμως δεν μπορεί, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, να είναι μεγαλύτερη της αξίας κτήσης.Ο Πρόεδρος του ΣΛΟΤ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης