Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΑ 12476/14.7.2004 Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004.

Κατηγορία: Λοιπά

ΥΑ 12476/14.7.2004
Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004.


ΥΑ 12476/14.7.2004 Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-20

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΥΑ 12476//14.7.2004 Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004.

12476

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντες υπόψη:

1. Το Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137Α/1985).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ230/Α/2.10.2002).

3. Την υπ' αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 528/26.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου».

4. Την υπ' αριθμ. 4781/26.3.2003 (ΦΕΚ 383/Β/1.4.2003) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης τροφοδοσίας των οχημάτων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 και την αυξημένη ζήτηση της τουριστικής περιόδου, αποφασίζουμε:


Καθορίζουμε τις ώρες λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων (καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών), κατά το διάστημα από 20/7.15/9/2004 ως κατωτέρω:

1. Η διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας τους ορίζεται σε δεκαέξι (16) ώρες, από 6.00 μέχρι 22.00.

2. Κατά τις υπόλοιπες, πέραν του χρόνου ημερήσιας λειτουργίας ώρες, καθ' όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, λειτουργούν υποχρεωτικά σε κάθε νομό, τα πρατήρια που καθορίζονται με αποφάσεις των οικείων Νομαρχών, κατά τους όρους των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002. Η λειτουργία των λοιπών πρατηρίων είναι δυνητική σε ημερήσια και νυχτερινή βάση.

3. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την παρέλευση δε του χρόνου ισχύος της, επανέρχεται σε ισχύ η υπ' αριθμ. 4781/26.3.2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 383/Β/1.4.2003) «Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης