Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1052/27.3.2006 Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που μεσολαβούσα τράπεζα, για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου, είναι η Εμπορική Τράπεζα.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1052/27.3.2006
Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που μεσολαβούσα τράπεζα, για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου, είναι η Εμπορική Τράπεζα.

ΠΟΛ.1052/27.3.2006 Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που μεσολαβούσα τράπεζ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1052/ 27.03.06 Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που μεσολαβούσα τράπεζα, για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου, είναι η Εμπορική Τράπεζα.


Να σταλεί και με e-mail
(Αρ.Πρωτ. 1031219 /2219/510/Α0014)
Τηλέφωνο : 210-3647202-5
FAX : 210-3645413
Email :
[email protected]

.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το
ν.
2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν :
α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 10 του
άρθρου 38,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί
αποδεικτικών εισπράξεως.

ΠΟΛ.1019/4.2.2003 Απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών.
5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄), κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους λόγω της
απεργίας της Εμπορικής Τράπεζας.
7. Τη διαπίστωση ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

1. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που λήγει στις 27 Μαρτίου 2006 και η καταβολή των χρεωστικών υπολοίπων, που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της απεργίας της Εμπορικής Τράπεζας, παρατείνονται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2006.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της περιοδικής δήλωσης, είναι
η ύπαρξη λογαριασμού του υπόχρεου στην Εμπορική Τράπεζα στις 27/3/2006.


2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης