Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρωτ. 1029621/22.03.06 Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αρ.Πρωτ. 1029621/22.03.06
Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.

Αρ.Πρωτ. 1029621/22.03.06 Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αρ.Πρωτ.: 1029621/79/Τ.Ε.Φ./22.03.06  Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων».

Κατόπιν του αριθ. 1451/14.2.2006 εγγράφου της Νομαρχίας Αθηνών - Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) με τις οποίες ορίζεται, ότι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, για τα αυτοκίνητα οχήματα που μπαίνουν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία γίνεται με τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας γιατί σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται ισόποσο κατά περίπτωση πρόστιμο.
2) Τις διατάξεις του αρ. 27 του Ν. 3220/04 (ΦΕΚ 115 Α) και της αριθμ. 1012565/120β/Τ.Ε.Φ./10.2.2004 (ΦΕΚ 365 Β) κοινής Υπουργικής απόφασης, καθώς και του αρ. 1024962/282/Τ.Ε.Φ./23-3-2004 εγγράφου μας, που εκδόθηκε για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, δεχθήκαμε ότι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων που μπαίνουν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, θα γίνεται με την χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις Δ.Ο.Υ. ή τα κλιμάκια αυτών.
3) Το γεγονός ότι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών καθώς και οι αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων Νομαρχιών, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, εκδίδουν τις άδειες κυκλοφορίας καθημερινά και μετά το πέρας των συναλλαγών, οι οποίες παραδίδονται στους δικαιούχους την επόμενη μέρα με συνέπεια οι άδειες να εμφανίζουν ημερομηνία χορήγησης την προηγουμένη.


4) Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις συναλλαγές και να μην επιβληθούν πρόστιμα οφειλόμενα σε μη υπαιτιότητα των συναλλασσομένων.
Εγκρίνουμε την μετάθεση κατά μία (1) ημέρα, μόνο της καταβολής των τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, πέραν της αναγραφομένης στην άδεια κυκλοφορίας, χωρίς την καταβολή του αυτοτελούς προστίμου λόγω εκπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος.
Διευκρινίζεται ότι εάν η επόμενη ημέρα είναι αργία αυτή θα μετατοπίζεται κατά την πρώτη εργάσιμη.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης