Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρ. 1026062 /13.03.06 Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αρ. Πρ. 1026062 /13.03.06
Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας

Αρ. Πρ. 1026062 /13.03.06 Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αρ. Πρ. 1026062 /13.03.06 Ενέργειες των Δ.Ο.Υ, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας

1. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στη Διεύθυνσή μας, για το παραπάνω σε περίληψη θέμα, σας υπενθυμίζουμε, ότι σχετική για το θέμα αυτό είναι η Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/26.3.2002, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, για εφαρμογή.

2. Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., πρέπει να μεριμνούν:

-Για την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο κτίριο στέγασης της Δ.Ο.Υ. σε εμφανή σημεία, κυρίως στην είσοδο του κτιρίου, στους πίνακες ανακοινώσεων, στους ανελκυστήρες και στους χώρους υποδοχής των συναλλασσομένων, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, όχι μόνο για τη διακοπή της λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., αλλά και για το λόγο για τον οποίο προέκυψε, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, που προκαλούνται από την αιτία αυτή.

-Για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, προς όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και

-Για την ενημέρωση του Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων, προκειμένου να εκδίδεται δελτίο τύπου.

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι μετά την έναρξη ισχύος της προαναφερθείσας Απόφασης, έπαυσαν να ισχύουν και οι αριθ. 1078377/1062/0006Δ/8.9.2000 και 1096450/1251/0006Δ/26.10.2000 εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης, με τις οποίες ρυθμίζονταν σχετικά θέματα.


Συνημμένα: Η αναφερόμενη στο κείμενο Απόφαση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης