Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1068/16.7.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του Ν. 3227/2004. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις (Κατάργηση Χαρτοσήμου για τις συμβάσεις Δανείων και για τους τόκους μεταξύ τραπεζών και ΟΕΚ)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1068/16.7.2004
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του Ν. 3227/2004. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις (Κατάργηση Χαρτοσήμου για τις συμβάσεις Δανείων και για τους τόκους μεταξύ τραπεζών και ΟΕΚ)


ΠΟΛ.1068/16.7.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του Ν. 3227/200

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1059355/490/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ &
ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1068

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του ν.3227/2004.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις  (Κατάργηση Χαρτοσήμου για τις συμβάσεις Δανείων και για τους τόκους μεταξύ τραπεζών και ΟΕΚ)

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του Ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 31/9-2-2004.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 20 του ανωτέρω νόμου, η κατάργηση της επιβολής τελών χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 1676/1986 για τις τράπεζες, επεκτείνεται και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ως προς τις συμβάσεις δανείων που συνάπτει με τους δικαιούχους του και τους τόκους των δανείων αυτών.

Επομένως, η αντικειμενική απαλλαγή από τα τέλη Χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 1676/1986 για τις συμβάσεις δανείων που χορηγούνται από τις Τράπεζες και για τους τόκους που απορρέουν από αυτά, επεκτείνεται και στις συμβάσεις δανείων που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του και τους τόκους που απορρέουν από αυτά.

Η ανωτέρω κατάργηση των τελών χαρτοσήμου, σύμφωνα με τη διάταξη του κοινοποιουμένου άρθρου 32, ισχύει από 9-2-2004 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Επομένως καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή. Ειδικότερα καταλαμβάνει:

α) Συμβάσεις δανείων που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του, εφόσον καταρτίζονται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένα ή όχι με υποθήκη ή άλλη ασφάλεια.

β) Τόκους που εξοφλούνται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της δανειακής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη Νομολογία του Σ.τ.Ε. ( 4312/1997 κ.τ.λ.) λόγω της απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου των ανωτέρω δανείων και των τόκων που απορρέουν από αυτά, δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου ούτε για τα παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκες, εγγυήσεις κ.τ.λ.) που συνάπτονται για την εξασφάλιση των εν λόγω δανείων και τόκων. Άλλωστε απαλλαγή για τα παρεπόμενα σύμφωνα, αναφορικά με τις τράπεζες, προβλέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1676/1986 , οι οποίες επεκτείνονται στον ΟΕΚ με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης