ΠΟΛ.1025/16.2.2006

Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας (Ν.1939/1991/ΦΕΚ 37Α)

16 Φεβ 2006

Taxheaven.gr


ΠΟΛ.1025/16.02.06 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας (Ν.1939/1991/ΦΕΚ 37Α)


- Αίτηση Εφαρμογής της Σύμβασης

- Αίτηση Επιστροφής του Φόρου

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας, οι δύο φορολογικές διοικήσεις συμφώνησαν να χρησιμοποιούν τα συνημμένα υποδείγματα, όσον αφορά την αίτηση εφαρμογής και την αίτηση επιστροφής, τα οποία είναι στην Ελληνική - Πολωνική γλώσσα και όχι στην Ελληνική - Αγγλική.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να είναι εκτυπωμένες σε ένα φύλλο (μπρός - πίσω) και να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα, τόσο του αιτούντος, όσο και της οικείας αλλοδαπής φορολογικής αρχής.Taxheaven.gr