Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 39ΑΠ/10.02.06 Σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας, όταν η επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΔΛΠ 28 επειδή δεν έχει συμμετοχή σε θυγατρική.

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 39ΑΠ/10.02.06
Σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας, όταν η επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΔΛΠ 28 επειδή δεν έχει συμμετοχή σε θυγατρική.

ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 39ΑΠ/10.02.06 Σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές κατα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 39ΑΠ/10.02.05 Σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας, όταν η επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΔΛΠ 28 επειδή δεν έχει συμμετοχή σε θυγατρική.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, 

Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected] 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 060210/0037


Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006.
Αριθμός Πρωτοκόλλου 39 ΑΠ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με ηλεκτρονική επιστολή σας της 26ης Ιανουαρίου 2006 μας ερωτάτε σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας, όταν η επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΔΛΠ 28 επειδή δεν έχει συμμετοχή σε θυγατρική.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή μόνο σε συγγενή επιχείρηση (ή επιχειρήσεις), οι κατά τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι αυτές στις οποίες οι συγγενείς λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Κατά τη γνώμη μας, στην περίπτωση αυτή παρέλκει η σύνταξη ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφόσον, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες οι συγγενείς απεικονίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, παρέχεται στο Προσάρτημα η πληροφόρηση σχετικά με το πως θα είχαν διαμορφωθεί τα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων, εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του κόστους κτήσης ή της εύλογης αξίας, οι οποίες προβλέπονται εναλλακτικά από το ΔΛΠ 28 για την λογιστικοποίηση της συγγενούς στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας. Νοείται ότι στο Προσάρτημα θα γίνεται μνεία ότι δεν συντάσσονται ξεχωριστές ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η προτεινόμενη λογιστική αντιμετώπιση των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις όταν η επενδύουσα επιχείρηση δεν υποχρεώνεται σε σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στηρίζεται στο γεγονός ότι επιτυγχάνεται με απόλυτη ευχέρεια η παροχή όλων εκείνων των πληροφοριών που θα ήταν διαθέσιμες, εάν συντάσσονταν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες η συγγενής είχε λογιστικοποιηθεί είτε με την μέθοδο του κόστους κτήσης είτε με τη μέθοδο της εύλογης αξίας, όπως προβλέπει το ΔΛΠ 28. Η προτεινόμενη λύση είναι συμβατή με τις αρχές της σημαντικότητας (materiality), της απόδοσης της ουσίας των συναλλαγών και της ακριβοδίκαιης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος του Σ.Λ.Ο.Τ.


Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

Τα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ.
Παναγιώτης Βρουστούρης Νικόλαος Ηρειώτης
Κωνσταντίνος Καραμάνης Νικήτας Νιάρχος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης