1007575/50/0015/26.1.2006

Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών

26 Ιαν 2006

Taxheaven.gr
Αρ.Πρωτ.: 1007575/50/0015/26.01.05  Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών

Ξ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1007575/50/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' Προς: Ως Π.Δ. Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 (Mε e-mail)
Tαχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Παππά Τηλέφωνο : 2103610030, 3610065
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη την επικράτεια και προς διευκόλυνση των υπόχρεων στην υποβολή των καταστάσεων της παρ. 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του έτους 2004 θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταστάσεις όλων των υπόχρεων, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., εφόσον υποβληθούν με τους τρόπους που ορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191/Β΄), μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου 2006.

 Ακριβές Αντίγραφο 

Taxheaven.gr