Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ και ΣΚΚ - Ελ.Επαγγελμ. (ΠΟΛ 1027/2008)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ
Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ και ΣΚΚ - Ελ.Επαγγελμ. (ΠΟΛ 1027/2008)


Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ και ΣΚΚ - Ελ.Επαγγελμ. (ΠΟΛ 1027/2008)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ι. Πινάκων συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα(άρθρο 32 του Ν.Δ. 2238/1994)
(Σχετικές αποφάσεις: Ε17418/1771/23.12.1985 – Ε3250/480/24.2.1987 – 1105572/15288/Γ0012/ΠΟΛ.1228/3.10.19891022260/15511/Γ0012/5.3.1991 – 1110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ.1276/24.8.1993 – 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ.1296/7.9.1993 – 1115272/15083/Γ0012/ΠΟΛ.1291/9.9.1993 – 1124873/15091/Γ0012/ΠΟΛ.1321/30.9.1993 – 1135835/15872/Γ0012/ΠΟΛ.1341/30.12.1997 – 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/19.1.2006 και 1027620/15272/Γ0012/ΠΟΛ.1047/16.3.2006 - ΠΟΛ.1027/4.2.2008)ΠΟΛ.1109/26.8.2009
ΚωδικόςEπάγγελμαΜΣΚΚ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι. Προϊόντα υαλουργίας και κεραμικής γενικά.
1001Μεταλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων7
1002Λιγνιτωρυχείο11
1003Λατομείο απλής εξορύξεως αργών λίθων11
1004Λατομείο και επεξεργασία λατομικών προϊόντων15
1005Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (μαρμαρογλυφεία)18
1006Εργοστάσιο τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών15
1007Εργοστάσιο κονιοποιήσεως μαρμάρων16
1008Εργοστάσιο παραγωγής γύψου, στόκου και συναφών ειδών12
1009Εργοστάσιο επεξεργασίας μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γής, κισήρεως, λευκολίθου, μονωτικών πλακών κ.λ.π.)15
1010Εργοστάσιο κατεργασίας σμύριδος και κατασκευής λειαντικών ή κοπτικών μέσων10
1011Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από πορσελάνη, φαβεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών13
1012Εργοστάσιο κατασκευής υάλου και υαλίνων αντικειμένων γενικά12
1013Ασβεστοποιός11
1014Κεραμοποιός και πλινθοποιός (βιοτεχνία)16
1014αΠαραγωγή και εμπόριο πυρίμαχων προϊόντων16
1014βΕργοστάσιο κεραμοποιΐας13
1015Κατασκευαστής ειδών από τσιμέντο (τσιμεντολίθων, τσιμεντοπλακών, τσιμεντοσωλήνων κ.λ.π.12
1016Κατασκευαστής γύψινων ειδών και διακοσμήσεων από γύψο20
1017Κατασκευαστής κατόπτρων και επαργυρωτής κρυστάλλων16
1018Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση χονδρική14
1018αΚατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση λιανική16
1019Κατασκευαστής μονωτικών υλικών (πισσόχαρτων, ασφαλτοπάνων και συναφών ειδών)11
1020Κατασκευαστής ή έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική13
1020αΚατασκευαστής πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική16
1020βΕμπορος πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική15
1022Βιοτεχνίες κατασκευής φακών οράσεως και οπτικών κρυστάλλων9
1023Λατομείο εξορύξεως μαρμάρων14
1024Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (σχιστήρια)14
1025Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση χονδρική14
1025αΚατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση λιανική18
1026Παραγωγή και πώληση σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν)11
1027Εμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων18
1028Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, λιανικώς18
1029Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, χονδρικώς15
1030Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων,αρδευτικών συστημάτων, χονδρικώς13
1031Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, λιανικώς15
1040Εισαγωγέας βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων11
1101Εργαστήριο χρυσοχοΐας, πώληση χονδρική12
1101αΕργαστήριο χρυσοχοϊας, πώληση λιανική22
1102Εργαστήριο σκευών από άργυρο γενικά, πώληση χονδρική17
1102αΕργαστήριο κοσμημάτων από άργυρο, πώληση χονδρική17
1102βΕργαστήριο ειδών από άργυρο γενικά πώληση λιανική21
1103Εισαγωγείς χρυσού ή αργύρου5
1104Κατασκευαστής ημιπολύτιμων λίθων20
1105Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση χονδρική12
1106Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση λιανική22
1107Εμπορος χρυσών και αργυρών κοσμημάτων, πώληση χονδρική12
1108Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο)9
1109Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο)13
1110Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων χρυσοχοΐας (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.), πώληση χονδρική10
1111Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων για κοσμήματα από άργυρο (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.), πώληση χονδρική15
1201Εμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά10
1202Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς10
1203Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς14
1204Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων χονδρικώς7
1205Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων λιανικώς12
1206Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς6
1207Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς11
1208Εμπορος γαιανθράκων , χρονδρικώς8
1209Εμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών)7
1301Εμπορος κοσμημάτων χρυσών, αργυρών και συναφών ειδών, πώληση λιανική20
1302Εμπορος πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους26
1303Εμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων άλλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λ.π.)16
1304Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση χονδρική12
1305Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική16
1306Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο)9
1307Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που διαθέτει δικό του εργαστήριο)13
1401Εργοστάσιο κοπής μαρμάρων (εργασία για λογαριασμό τρίτων)26
1402Εργαστήριο υαλοχαρακτικής και διακοσμήσεως ειδών από κρύσταλλα (εργασία για λογαριασμό τρίτων)30
1403Εργαστήριο διακοσμήσεως ειδών από πορσελάνη και φαβεντιανή γη (εργασία για λογαριασμό τρίτων)24
1404Εργαστήριο επιχρυσώσεως, επαργυρώσεως και στιλβώσεως34
1405Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση χονδρική23
1406Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική33
1407Εργαστήριο παραγωγής αργύρου από κατάλοιπα χημικών υγρών25
1408Εμπορος διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κερακεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική27
1410Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, χονδρικώς16
1411Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς25
1415Κατασκευαστής γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο13
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 115
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα και εργαλεία γενικά.
2001Εργοστάσιο χαλυβουργίας και συναφών ειδών11
2002Εργοστάσιο κατασκευής πετρελαιομηχανών γενικά15
2003Εργοστάσιο σωληνουργίας (από μέταλλα)9
2004Εργοστάσιο κατασκευής ήλων, κοχλιών, συρμάτων, συρματοπλεγμάτων και συναφών ειδών11
2005Εργοστάσιο κλείθρων, συρτών, θηλυκωμάτων κουφωμάτων και συναφών ειδών11
2006Κατασκευαστής χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών13
2006αΕμπορος χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών13
2007Κατασκευαστής ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού ή συσκευών υγραερίου13
2007αΚατασκευαστής ή έμπορος ηλιακών θερμοσιφώνων13
2008Κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων, ηλεκτρικών ή πάγου12
2009Κατασκευαστής θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων12
2010Κατασκευαστής ηλεκτροκινητήρων και συναφών ειδών12
2011Κατασκευαστής ηλεκτρικών συσσωρευτών, φόρτιση συσσωρευτών15
2012Κατασκευαστής σουστών αυτοκινήτων18
2013Κατασκευαστής μετάλλινων σκευών γενικά επιμεταλλωμένων (δίσκοι, ανταλλακτικά αυτοκινήτων)18
2014Κατασκευαστής σωληναρίων από κάθε ύλη12
2015Κατασκευαστής μουσικών οργάνων18
2016Κατασκευαστής κοπτικών οργάνων, γενικά13
2017Κατασκευαστής μετάλλινων ειδών, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως (μαχαιροπίρουνα κ.λ.π.)14
2018Κατασκευαστής μετάλλινων θηλυκωμάτων, φουρκετών και συναφών ειδών11
2019Κατασκευαστής φερμουάρ γενικά, από κάθε ύλη13
2020Μηχανουργείο13
2021Εργοστάσιο κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων10
2022Εργοσάσιο ορειχαλκουργίας10
2022αΕργαστήριο ειδών διακοσμήσεως από ορείχαλκο14
2023Εργαστήριο χυτοσιδηρουργίας11
2024Εργαστήριο λευκοσιδηρουργίας12
2025Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά12
2025αΕργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά14
2026Ναυπηγείο πλωτών μέσων (κατασκευή ή επισκευή), εκτός των αναφερομένων στους Κ.Α. 2110, 2115 και 211611
2027Μηχανουργείο για επισκευές πλοίων και μηχανικού εξοπλισμού αυτών10
2028Λεβητοποιός13
2029Στοιχειοχυτήριο12
2030Κατασκευαστής παιδικών παιχνιδιών10
2031Εργαστήριο επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών (με υλικά και ανταλλακτικά)25
2032Κασσιτερωτής9
2033Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών αμαξιών14
2034Κατασκευαστής ή έμπορος μεταλλικών επίπλων γενικά13
2035Κατασκευαστής ή έμπορος κλινών και σομιέδων13
2036Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)15
2037Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση χονδρική16
2037αΈμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση λιανική18
2038Κατασκευαστής ή έμπορος σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κ.λ.π. από καουτσούκ ή μέταλλο27
2039Ανατήκται μετάλλων15
2040Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από μόλυβδο και κράματα αυτού (μολυβδοσωλήνες, σκάγια κ.λ.π.)9
2041Κατασκευαστής κενών φιαλών υγραερίου9
2042Κατασκευαστής συναρμολογητής δεκτών τηλεοράσεων12
2043Κατασκευαστής διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα13
2044Κατασκευαστής οργάνων γυμναστικής12
2045Κατασκευαστής μητρών μεταλλικών διά πρέσης19
2046Κατασκευαστής μεταλλικών εργαλείων και αντικειμένων14
2047Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, χονδρικώς15
2047αΕμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, λιανικώς20
2048Κατασκευαστής σωμάτων κεντρικής θερμάνσεως (καλοριφέρ κ.λ.π.)16
2048αΕμπορία ειδών κεντρικής θέρμανσης (Λέβητες, καυστήρες αερίων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητές, θερμοσίφωνες και λοιπά εξαρτήματα θέρμανσης), χονδρικώς16
2049Εργοστάσιο κατασκευής καλωδίων12
2050Κατασκευαστής μηχανημάτων κλιματισμού13
2051Εισαγωγέας ή έμπορος συστημάτων ασφαλείας19
2055Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων16
2060Εργοστάσιο παραγωγής μηχανημάτων προστασίας του περιβάλλοντος που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία6
2063Κατασκευαστής εξαρτημάτων ανελκυστήρων (διακόπτεςανόδου - καθόδου κλπ.)16
2065Εργοστάσιο διέλασης και έλασης αλουμινίου(παραγωγή προφίλ, σωλήνων κλπ.)11
2110Επισκευή και συντήρηση σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης (με υλικά και ανταλλακτικά)13
2115Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς12
2116Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς13
2120Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς13
2121Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς14
2125Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, χονδρικώς14
2126Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, λιανικώς17
2130Εμπορία κενών φιαλών οξυγόνου και λοιπών αερίων, υπό πίεση9
2200Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση χονδρική10
2201Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση λιανική11
2202Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, χονδρικώς11
2203Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, λιανικώς13
2270Κατασκευαστής καλυμμάτων αυτοκινήτων15
2280Εισαγωγέας ή έμπορος μηχανημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία8
2290Έμπορος σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών9
2301Εισαγωγέας (αποκλειστικός αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών8
2301αΕισαγωγέας (μη αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών4
2301βΈμπορος καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών4
2302Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων14
2302αΕισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών12
2303Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών16
2303αΕισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών18
2304Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών22
2305Εμπορος μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως12
2306Εμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών10
2307Εμπορος γεωργικών εργαλείων γενικά11
2308Εμπορος μηχανημάτων υποδηματοποιίας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών11
2309Εμπορος μηχανών πλεκτικής γενικά13
2310Εμπορος λοιπών μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά13
2311Εμπορος χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής και χημείας και συναφών ειδών17
2312Εμπορος μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών16
2313Εμπορος σιδήρου (μπετόν)4
2314Έμπορος σιδήρου, χαλκού, ορείχαλκου, ψευδαργύρου και λοιπών μετάλλων (σε πλάκες ή χελώνες κλπ.)7
2315Εμπορος σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνικών12
2316Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP)8
2317Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση14
2318Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής14
2319Εμπορος ναυτιλιακών ειδών γενκά14
2320Εμπορος ειδών αλιείας14
2321Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, χονδρικώς12
2322Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, λιανικώς16
2323Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, χονδρικώς13
2324Εμπορος γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά14
2325Εμπορος αυτόματων ζυγών17
2326Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκ/σεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, χονδρικώς11
2326αΕμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, χονδρικώς13
2327Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, λιανικώς14
2327αΕμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, λιανικώς15
2328Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση λιανική14
2328αΕμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση χονδρική10
2329Εμπορος συσκευών κλιματισμού ή ψυκτικών μηχανημάτων11
2330Εμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών10
2330αΕμπορος τηλεοράσεων5
2331Εμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (κουζίνες-πλυντήρια-ψυγεία κ.λ.π.)8
2332Εισαγωγέας συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων και συναφών ειδών14
2334Εμπορος αυτομάτων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών, ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών16
2335Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς10
2336Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, λιανικώς15
2337Εμπορος μουσικών οργάνων γενικά17
2338Εμπορος ωρολογίων γενικά, πώληση λιανική16
2339Εμπορος ειδών κομμωτηρίου γενικά14
2340Εμπορος ξυριστικών μηχανών και λεπίδων, χονδρικώς7
2341Εμπορος ραπτικών μηχανών γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως15
2342Εμπορος ταξιμέτρων αυτοκινήτων16
2343Εμπορος οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής)18
2344Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς18
2344αΕισαγωγεάς ή έμπορος οπτικών,ακουστικών ειδών, πώληση χονδρική17
2345Εμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, χονδρικώς10
2346Εμπορος φωτογραφικών κινηματογραφικών ειδών, λιανικώς16
2347Κατασκευαστής σκελετών ομματοϋαλίων από κάθε ύλη14
2348Εισαγωγέας ωρολογίων, πώληση χονδρική15
2349Εμπορος ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών14
2349αΕμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών10
2350Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, λιανικώς17
2351Εισαγωγέας ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, πώληση χονδρική10
2352Κατασκευαστής κεραιών τηλεοράσεως12
2353Εμπορος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και συναφών ειδών14
2354Εισαγωγέας ή κατασκευαστής ή μεταπωλητής τροχοσπίτων14
2355Κατασκευαστής ή συναρμολογητής ηλεκτρονικών ειδών17
2356Εμπορος επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων13
2357Εμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών11
2358Εμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λ.π.13
2359Παραγωγή τυποποιημένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (εμπορική επιχείρηση)16
2370Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, χονδρικώς11
2371Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, λιανικώς14
2375Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), χονδρικώς12
2376Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), λιανικώς15
2380Έμπορος κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ15
2390Έμπορος ηχητικών, οπτικών και συναφών συστημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών14
2395Επιχείρηση μεταλλικών, πλαστικών, ηλεκτρονικών κλπ. κατασκευών προβολής (τοποθέτησης) διαφημίσεων20
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 213
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Ξυλεία, χαρτί και προϊόντα από αυτά. Εκτυπωτικές τέχνες.
3001Εργοστάσιο επεξεργασίας στρογγυλής ξυλείας γενικά11
3002Βιομηχανία παρκέτων από ξυλεία γενικά13
3003Βιομηχανία οδοντογλυφίδων και μικρών αντικειμένων αποκλειστικά ή κυρίως από ξύλο16
3004Βιομηχανία φελλοποιίας και πωμάτων μεταλλικών12
3005Εργοστάσιο αμαξωμάτων αυτοκινήτων γενικά14
3006Υλοτόμος ξυλείας ή καυσόξυλων10
3007Ξυλοτορνευτήριο16
3008Ξυλουργικά εργαστήρια γενικά15
3009Κατασκευαστής κουφωμάτων γενικά15
3010Κατασκευαστής ή έμπορος βαρελιών από ξυλεία γενικά15
3011Κατασκευαστής κιβωτίων από ξυλεία ή χαρτόνι11
3012Κατασκευαστής ιππηλάτων αμαξιών10
3013Κατασκευαστής κορνιζών18
3014Κατασκευαστής καλαποδιών και τακουνιών από κάθε ύλη15
3015Κατασκευαστής ειδών σαγής και συναφών ειδών10
3017Εργολήπτης-Ξυλουργός με ίδια υλικά15
3018Κατασκευαστής ή Εμπορος προκατασκευασμένων οικιών17
3019Κατασκευαστής ξύλινων μικροαντικειμένων17
3020Εργοστάσιο κατασκευής τεχνητής ξυλείας από υποπροϊόντα ξύλου ή χάρτου12
3021Εισαγωγέας ή Εμπορος χάρτινων ειδών Νοσοκομείων μιας χρήσεως (καπέλα,μπλούζες, σχετικά είδη)12
3097Κατασκευαστής φερέτρων23
3098Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση χονδρική17
3099Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση λιανική21
3100Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία που απασχολεί τρείς και άνω εργάτες, πώληση χονδρική11
3101Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες, πώληση χονδρική13
3101αΚατασκευαστής επίπλων από ξυλεία, πώληση λιανική18
3102Κατασκευαστής ή έμπορος πλεκτών επίπλων και άλλων πλεκτών ειδών17
3103Κατασκευαστής ή έμπορος καρεκλών γενικά12
3104Κατασκευαστής ή έμπορος κοφινιών και ψαθών14
3105Κατασκευαστής ή έμπορος ψηκτρών15
3106Κατασκευαστής ή έμπορος σαρώθρων14
3107Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών από φελλό13
3108Κατασκευαστής ή έμπορος υφαντικών κτενίων από κάθε ύλη16
3109Εμπορος επίπλων (χωρίς ίδιο εργαστήριο)17
3110Εμπορος ψάθινων ειδών γενικά15
3111Κατασκευαστής επίπλων μπαμπού17
3112Εισαγωγέας μπαμπού, χονδρικώς18
3113Εισαγωγέας μπαμπού, λιανικώς21
3114Έμπορος κουρτινόβεργων (ξύλινων, μπρούτζινων, πλαστικών κλπ.)17
3201Εργοστάσιο Χαρτοποιίας11
3202Εργοστάσιο επεξεργασίας χάρτου(κατασκευή φακέλων, εμπορικών βιβλίων κ.λ.π.)12
3203Εργοστάσιο γραμμογραφήσεως χάρτου13
3204Τυπογραφείο κοινό14
3205Τυπογραφείο καλλιτεχνικών εκτυπώσεων (επισκεπτήρια, προσκλήσεις γάμων κ.λ.π.)17
3206Χρωματοτυπογραφείο ή λιθογραφείο16
3207Φωτοτσιγκογραφείο και εργαστήριο αναπαραγωγής φιλμς λιθογραφείο17
3207αΕργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών, γενικά13
3207βΕργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών γενικά (εργαστήρια μιας ώρας), πώληση λιανική27
3208Κατασκευαστής χαρτοσάκων και χαρτοσακουλών10
3209Κατασκευαστής κουτιών γενικά από χαρτί ή λεπτό ξύλο12
3210Εργαστήριο κατασκευής ετικετών γενικά και συναφών ειδών16
3211Επιχείρηση εκδόσεως βιβλίων γενικά, πώληση χονδρική7
3211αΕπιχείρηση εκδόσεως βιβλίων γενικά, πώληση λιανική12
3211βEκδότης βιβλίων - συγγραφέας δημόσιος υπάλληλος και συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.22
3212Εκδότης εφημερίδας ή περιοδικού10
3213Εκδότης επαρχιακής εφημερίδας ή περιοδικού6
3214Εργαστήριο στοιχειοθεσίας κάθε μορφής17
3217Επιχείρηση παραγωγής και πώλησης βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων κ.λ.π. υπό μορφήν οπτικών και ακουστικών ηλεκτρονικών μέσων15
3301Έμπορος ξυλείας5
3302Εμπορος ρητίνης10
3303Εμπορος κορνιζών και πινάκων ζωγραφικής γενικά22
3304Εισαγωγέας κορνίζας σε βέργα18
3305Κατασκευαστής κορνίζας σε βέργα12
3401Εμπορος χάρτου (χαρτί περιτυλίγματος και εκτύπωσης), πώληση χονδρική10
3402Εμπορος ειδών γραφικών τεχνών (μελάνια, χρώματα κ.λ.π.)21
3403Εμπορος ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων14
3404Βιβλιοπωλείο, χονδρικώς7
3405Βιβλιοπωλείο, λιανικώς10
3405αΧαρτοπωλείο, λιανικώς12
3406Εμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομανδηλών και χαρτιών υγείας, πώληση χονδρική7
3406αΕμπορος ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, κόλλες αναφοράς, κάθε είδους γραφική ύλη), πώληση χονδρική8
3407Εμπορος μουσικών οργάνων και μουσικών εκδόσεων17
3408Βιβλιοδετείο15
3409Εμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομανδηλών και χαρτιών υγείας, πώληση λιανική11
3501Ξυλοπριονιστήριο με μηχανική δύναμη (εργασία για λογαριασμό τρίτων)28
3502Μηχανοξυλουργία (εργασία για λογαριασμό τρίτων)28
3601Παραγωγή απλών φωτοτυπιών (που δεν υπάγεται στον Κ.Α.3602)20
3602Επιχείρηση ψηφιακών εκτυπώσεων, φωτοαναπαραγωγής, δακτυλογραφήσεων, πλαστικοποιήσεων(βιβλίων, περιοδικών κλπ.) και συναφών εργασιών28
3603Εκτυπώσεις υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών30
3605Εισαγωγέας ή έμπορος υγρού χαρτομάνδηλου (εμποτισμένου)15
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 315
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα.
4001Εργοστάσιο χρωμάτων10
4002Εργοστάσιο χημικών προϊόντων, ρητινέλαιου, αμμωνίας, οξέων, χημικών λιπασμάτων, αντισηπτικών ειδών, τρυγικού ασβέστου κ.λ.π. από υπολείμματα οινοποιίας και οινοπνευματοποιίας11
4003Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλικών11
4004Εργοστάσιο κηροζίνης, παραφίνης και συναφών ειδών9
4005Εργοστάσιο χημικής μελάνης γραφής, γόμας και συναφών ειδών11
4006Εργοστάσιο ρητηνικών προϊόντων γενικά9
4007Εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων γενικά12
4008Εργοστάσιο τσιμέντου11
4009Εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου, ασετιλίνης, ανθρακικού αερίου και λοιπών βιομηχανικών αερίων15
4010Βιομηχανία παραγωγής σόδας και παραγώγων αυτής10
4011Εργοστάσιο πυρηνελαίου5
4012Εργοστάσιο φυτικών ελαίων που δεν κατανομάζονται ειδικά8
4013Βιομηχανία λιπαντικών ελαίων γενικά12
4014Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι κοινό)5
4015Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι πολυτελείας)12
4016Εργοστάσιο απορρυπαντικών γενικά12
4017Εργοστάσιο τυπογραφικής μελάνης10
4018Εργοστάσιο θείου7
4019Κατασκευαστής ζύμης αρτοποιίας, τυρομαγιάς και συναφών ειδών10
4020Εργοστάσιο αναγομώσεως πυροσβεστήρων27
4020αΚατασκευαστής ή έμπορος πυροσβεστήρων12
4021Βιομηχανία ελαστικού και παραγώγων αυτού13
4021αΕργοστάσιο αναγομώσεως ελαστικών15
4022Κατασκευαστής πλαστικών ειδών11
4023Κατασκευαστής παρκετίνης15
4024Κηροπλάστης11
4025Φαρμακοβιομηχανία11
4026Κατασκευαστής αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά15
4027Κατασκευαστής και έμπορος εκρηκτικών υλών, φωσφόρων, σφαιριδίων και συναφών ειδών11
4028Κατασκευαστής ή έμπορος βαφών υποδημάτων10
4029Εμπορος απορρυπαντικών ειδών8
4030Κατασκευαστής ανδρεικέλων προθηκών13
4031Κατασκευαστής ειδών υγιεινής από πολυεστέρα, πώληση χονδρική20
4032Κατασκευαστής μεταλλικών πινάκων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων15
4033Εμπορος αποσμητικών χώρου11
4034Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, χονδρικώς15
4035Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, λιανικώς18
4040Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων18
4045Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες14
4050Κατασκευαστής πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών11
4100Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, χονδρικώς14
4101Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, λιανικώς17
4201Εισαγωγέας ή έμπορος λιπασμάτων, πώληση χονδρική5
4202Εμπορος χημικών προϊόντων γενικά ορυκτελαίων και λιπαντικών, χονδρικώς10
4203Εμπορος τσιμέντων, χονδρικώς4
4204Εμπορος πλαστικών ειδών11
4204αΕμπορος πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής11
4205Εμπορος ελαστικών ειδών13
4206Εμπορος ελαστικών αυτοκινήτων9
4206αΕμπορος ελαστικών και αεροθαλάμων ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων12
4207Εμπορος χρωμάτων γενικά11
4208Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς11
4209Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, πώληση λιανική17
4210Έμπορος φαρμάκων, χονδρικώς (φαρμακαποθήκη)4
4211Φαρμακείο, επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον των αγορών αφορούν αποκλειστικά φάρμακα9
4212Εμπορος τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών13
4213Εμπορος πετρελαιοειδών γενικά, χονδρικώς3
4214Εμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 1,15
4214α***Εμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4235)1,57
4215Εμπορος (πρατήριο) ορυκτελαίου, λιπαντικών και συναφών ειδών10
4216Εμπορος γεωργικών φαρμάκων (προς αγρότες), πώληση χονδρική10
4216αΕμπορος γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες πώληση λιανική14
4216βΒιομηχανία παραγωγής γεωργικών φαρμάκων10
4217Εμπορος αιθερίων ελαίων17
4218Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, χονδρικώς6
4219Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, λιανικώς9
4220Πρατήριο υγραερίου (εφοδιασμός αυτοκινήτων)6
4221Εργοστάσιο τεχνητής μέταξας και λοιπών συνθετικών ινών10
4222Εργοστάσιο συνθετικών δερμάτων, αδιαβρόχων και λοιπών ειδών από πλαστική ύλη και ελαστικό10
4223Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση χονδρική17
4224Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική22
4225Εμπορος άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική19
4226Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και D.V.D.), λιανικώς25
4227Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και D.V.D.), χονδρικώς18
4230Επεξεργασία και εμπορία αλουμινόχαρτου14
4235Έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ'οίκον)4
4235***Έμπορος - μεταπωλητής πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4214α)1,9
4240Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, χονδρικώς15
4241Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, λιανικώς18
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 412
***Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
Τρόφιμα και ποτά γενικά. Καπνός.
5001Εργοστάσιο αλευροβιομηχανίας5
5002Εργοστάσιο ζυμαρικών6
5003Εργοστάσιο αλλαντοποιίας7
5004Εργοστάσιο αλιπάστων γενικά7
5005Εργοστάσιο αμύλου, αμυλοσακχάρου (γλυκόζης), αμυλοκόλλας και συναφών ειδών10
5006Εργοστάσιο αποφλοιώσεως ορύζης ή σησαμίου6
5007Εργοστάσιο στραγαλοποιίας και επεξεργασίας ξηρών καρπών10
5008Εργοστάσιο επεξεργασίας και καθαρισμού άλατος (αλατοτριβείο)8
5009Εργοστάσιο τοματοπολτού και διατηρημένων οπωροκηπευτικών11
5010Βιομηχανία παιδικών τροφών13
5011Βιομηχανία πτηνοτροφών-κτηνοτροφών6
5012Αρτοποιός με μηχανικό ζυμωτήριο6
5013Αρτοποιός χωρίς μηχανικά μέσα4
5014Εργαστήριο πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ.11
5015Αρτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο αρτοποιίας και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των εσόδων)10
5016Βιομηχανία μπισκότων9
5017Βιομηχανία γάλακτος και γαλοκτοκομικών προϊόντων5
5018Εργοστάσιο χαλβάδων, κουφέτων ή λουκουμιών8
5019Εργοστάσιο σοκολατοποιίας και ζαχαρωδών προϊόντων γενικά8
5020Εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής, πώληση χονδρική8
5021Εργοστάσιο κατασκευής μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και συναφών ειδών8
5022Ζαχαροπλαστείο με ίδιο εργαστήριο14
5023Εργαστήριο παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι, ρυζόγαλο και κρέμα)10
5023αΓαλακτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των εσόδων)12
5024Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική3
5025Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική7
5026Έμπορος πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ.12
5027Εργαστήριο τυροπιττών, σάντουϊτς και συναφών ειδών, πώληση χονδρική14
5028Παρασκευαστής παγωτών, πώληση χονδρική9
5028αΕμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση λιανική12
5029Τυροκόμος, πώληση χονδρική6
5030Τυροκόμος, πώληση λιανική9
5031Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση χονδρική3
5032Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση λιανική6
5033Εργαστήρια αποφλοιώσεως και τεμαχισμού γεωμήλων και συναφών ειδών7
5034Παρασκευαστής τυποποιημένων τροφών από αραβόσιτο ή γεώμηλα10
5035Παρασκευαστής πεφρυγμένων γεώμηλων (τσιπς) και συναφών ειδών10
5037Κρυσταλλωτές ζαχάρεως δια μηχανών (συσκευαστές)4
5038Βιοτεχνία παρασκευής μουστάρδας, μαγιονέζας και συναφών ειδών13
5039Επεξεργασία ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας14
5040Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος από 18% έως και 13%), πώληση χονδρική8
5040αΈμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 13%), πώληση χονδρική6
5041Εμπορος κώνων παγωτού, πώληση χονδρική10
5042Βιοτεχνία παστερίωσης και τυποποίησης αμπελόφυλλων13
5050Έμπορος υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών αρτοποιΐας, γενικά11
5051Εισαγωγέας υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών αρτοποιΐας, γενικά13
5060Εμπορος γεωργικών σπόρων (προς αγρότες), πώληση χονδρική6
5061Εμπορος γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική15
5065Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών15
5070Εργαστήριο ζυμαρικών8
5073Εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων χωρίς υλικά18
5075Εργοστάσιο παραγωγής πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ8
5080Εργαστήριο παρασκευής μελόψωμων (λουκουμάδων)και συναφών ειδών14
5101Εργοστάσιο ζυθοποιίας ή βυνοποιίας6
5102Εργοστάσιο οινοποιίας ή οξοποιίας7
5103Εργοστάσιο χυμών φρούτων7
5104Κατασκευαστής αεριούχων ποτών, χυμών και συναφών ειδών10
5105Οινοπνευματοποιοί Α' κατηγορίας8
5106Οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας6
5106αΕμφιαλωτές οινοπνεύματος4
5107Ποτοποιός (με έκπτωση του φόρου καταναλώσεως οινοπνεύματος)9
5108Αποσταγματοποιοί (πώληση χονδρική)10
5140Εργαστήριο παρασκευής δίσκων μνημοσύνων23
5201Καπνοβιομηχανία7
5301Εξαγωγέας εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων3
5302Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς4
5303Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς7
5304Εμπορος ελαίου και ελαίων, χονδρικώς5
5304αΕμπορος ελαίου, λιανικώς7
5305Εμπορος λιπών και σάπωνος, χονδρικώς5
5306Εμπορος ξηρών καρπών, χονδρικώς5
5307Εμπορος ξηρών καρπών, διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών, λιανικώς13
5308Εμπορος μπαχαρικών7
5309Εμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, χονδρικώς7
5309αΈμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφώνειδών, λιανικώς10
5310Εμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, χονδρικώς5
5311Εμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων για λογαριασμό τρίτων (επί προμηθειών)50
5312*Εμπορος αυγών και πτηνών, χονδρικώς4
5313*Εμπορος αυγών και πτηνών, λιανικώς7
5314Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), χονδρικώς2,5
5315Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), λιανικώς4
5316Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), χονδρικώς4
5317Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), λιανικώς6
5318Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, χονδρικώς6
5319Εμπορος ιχθύων γενικά (επί προμηθειών)50
5320Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων λιανικώς10
5321Σταφιδέμπορος4
5323Εμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, λιανικώς10
5323αΕμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, χονδρικώς5
5324Εμπορος πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ και συναφών ειδών7
5324αΕισαγωγέας άφρυκτου καφέ 4
5325Καφεκόπτης6
5326Έμπορος τυροπιτών, σάντουϊτς και συναφών ειδών, λιανικώς18
5327Κρεοπώλης6
5329Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς4
5330Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς7
5331Πρατήριο άρτου και ειδών αρτοποιίας5
5333Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, χονδρικώς4
5333αΕισαγωγέας ποτών11
5334Οινοπαντοπώλης7
5335Εξαγωγέας μη νωπών, εγχώριων αγροτικών προϊόντων4
5336Εμπορος οσπρίων, αλεύρων και συναφών ειδών, μετά προηγούμενη αυτών συσκευασία5
5337Εμπορος καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών, μετά προηγούμενη άλεση και συσκευασία αυτών10
5338Εξαγωγέας τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός αγροτικών προϊόντων)4
5339Εμπορος ζαχάρεως, χονδρικώς3
5340Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, λιανικώς7
5341Εμπορος ειδών υγιεινής διατροφής5
5342Εισαγωγέας παιδικών τροφών11
5343Εμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς14
5347Εξαγωγέας ελαιόλαδου (μορφή χύμα)4
5348Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου5
5360Επιχείρηση ιχθυοτροφείου (εμπορική επιχείρηση)5
5370Έμπορος προϊόντων κρέατος μετά από επεξεργασία (γύρος, σουβλάκια κλπ.)9
5401Καπνέμπορος6
5402Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς0,7
5403Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς4
5501Ελαιοτριβείο (επί εκθλιπτικού δικαιώματος)30
5502Αλευρόμυλος (επί αλεστικού δικαιώματος)27
5503Υδροπωλητής γενικά22
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την ΠΟΛ. 1017/7.2.2006 οι συντελεστές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στους Κ.Α. 5312 και 5313 ορίζονται, για το ημερολογιακό έτος 2005 και 2006, σε 2% και 3,5% αντίστοιχα.
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
Υφαντουργία. Βυρσοδεψία. Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά.
6001Εργοστάσιο νηματουργίας9
6002Εργοστάσιο νηματουργίας βάμβακος7
6003Στριπτήριο νημάτων8
6004Εργοστάσιο μεταξουργίας9
6005Μεταξοκλωστήριο13
6006Εργοστάσιο υφαντουργίας9
6007Εριοβιομηχανία (νήματα-υφάσματα)9
6008Εργοστάσιο πλεκτικής από κάθε ύλη4
6009Εργοστάσιο κατασκευής δαντελών, κουρτινών και συναφών ειδών από κάθε ύλη12
6010Εργοστάσιο κλωστών ραφής9
6011Εργοστάσιο σάκων εκκαννάβεως, ιούτης και από άλλες ύλες8
6012Εργοστάσιο πιλοποιίας8
6013Εργοστάσιο κομβίων γενικά14
6014Κατασκευαστής κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών11
6015Εξαγωγέας κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών8
6016Εργαστήριο κατασκευής γυναικείων εσωρούχων γενικά11
6018Εργαστήριο κατασκευής στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ και συναφών ειδών11
6019Εργοστάσιο βυρσοδεψίας10
6020Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά, που απασχολεί άνω των 12 εργατών, πώληση χονδρική9
6021Κατασκευαστής ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και συναφών ειδών21
6022Κατασκευαστής μανδηλίων κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και συναφών ειδών14
6023Κατασκευαστής πλισέδων και κάθε είδους κεντημάτων16
6024Κατασκευαστής πλεκτών ενδυμάτων γενικά6
6025Κατασκευαστής παιδικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική10
6026Κατασκευαστής φανελών και συναφών ειδών από κάθε ύλη10
6027Κατασκευαστής καλτσών γενικά από κάθε ύλη8
6028Κατασκευαστής γραβατών13
6029Κατασκευαστής χειροκτίων από δέρμα ή πλαστικό16
6029αΕισαγωγέας γαντιών προστασίας εργατών18
6030Κατασκευαστής ταινιών, σιριτίων, χρυσοποικιλμάτων και συναφών ειδών17
6031Κατασκευαστής σχοινίων και σπάγκων από κάθε ύλη8
6032Κατασκευαστής ταπήτων γενικά10
6033Κατασκευαστής δικτύων, τσαντών ωνίων και λοιπών συναφών ειδών14
6034Κατασκευαστής τεχνητών ανθέων ή πτερών21
6035Υφαντής, με δικά του υλικά11
6036Σακοποιός11
6037Επεξεργασία και συρραφή γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, πώληση χονδρική8
6037αΠαραγωγή ενδυμάτων από γούνα, για ίδιο λογαριασμό, κατόπιν επεξεργασίας και συρραφής ολόκληρων δερμάτων ή αποκομμάτων γούνας, και αποκλειστική εξαγωγή τους στο εξωτερικό7
6037βΠαραγωγή ενδυμάτων γούνας για ίδιο λογαριασμό, πώληση λιανική στο εσωτερικό19
6038Ταπετσέρης μεθ' υλικών (επίπλων κ.λ.π. εκτός τοίχων)16
6039Εξαγωγέας πλεκτών ειδών γενικά, από κάθε ύλη8
6040Εμπορος κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών10
6041Βιοτεχνία κατασκευής εξωτερικών γυναικείων ενδυμάτων13
6042Εμπορος στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ, νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών15
6043Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών ενδυμάτων, πώληση λιανική16
6044Κατασκευαστής πλεκτών χειροκτίων από κάθε ύλη, εκτός δέρματος και πλαστικού13
6045Κατασκευαστής εξαρτημάτων δερμάτινων και πλαστικών ειδών14
6046Βιοτεχνία ή οικοτεχνία ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη, πώληση χονδρική18
6046αΕξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη (χωρίς δικό του εργαστήριο)9
6046βΕξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο)15
6047Κατασκευαστής ή έμπορος ταπετσαριών τοίχων15
6048Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση χονδρική13
6049Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση λιανική16
6050Εμπορος κεντημάτων, πώληση λιανική15
6051Εμπορος εγχωρίων κεντημάτων, πώληση χονδρική10
6052Εισαγωγέας γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική15
6053Εμπορος γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική13
6060Κατασκευαστής ή έμπορος τιλμάτων (στουπιών), χονδρικώς14
6061Έμπορος τιλμάτων (στουπιών), λιανικώς17
6201Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, και συναφών ανδρικών ειδών, πώληση χονδρική8
6202Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, λιανικώς13
6203Κατασκευαστής έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων πώληση χονδρική10
6203αΕμπορος ετοίμων, ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική9
6204Κατασκευαστής ή έμπορος έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, λιανικώς15
6205Κατασκευαστής ή έμπορος εγχωρίων υφαντών11
6206Κατασκευαστής ή έμπορος γυναικείων καπέλων17
6207Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων και παπλωμάτων12
6208Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά που απασχολεί μέχρι δώδεκα (12) εργάτες (πώληση χονδρική)13
6208αΚατασκευαστής υποδημάτων γενικά, πώληση λιανική17
6209Κατασκευαστής ή έμπορος χαρτοφυλάκων, τσαντών, ζωνών και συναφών ειδών ταξιδίου από δέρμα ή από άλλη ύλη14
6210Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση χονδρική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1405)15
6211Εξαγωγέας τουριστικών και λοιπών ειδών8
6212Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση λιανική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1406 και 1408)21
6213Κατασκευαστής ή έμπορος κορδονίων από κάθε ύλη, ταινιών, φιτιλίων και συναφών ειδών13
6214Κατασκευαστής ή έμπορος ομπρελών10
6215Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, χονδρικώς10
6216Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, λιανικώς16
6217Εξαγωγέας μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, πυτζαμών και συναφών ειδών6
6218Βιοτεχνία ανδρικών εσωρούχων10
6219Εξαγωγέας εγχωρίων υφαντών9
6220Κατασκευαστής ή έμπορος περουκών, ποστίς20
6221Βιοτεχνία κατασκευής παντοφλών, σανδαλιών κ.λ.π.10
6222Κατασκευαστής ή έμπορος τεντών, σκηνών και συναφών ειδών15
6223Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση χονδρική13
6224Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων πώληση λιανική19
6225Εισαγωγέας παιδικών ενδυμάτων, χονδρικώς13
6226Εισαγωγέας παιδικών ενδυμάτων, λιανικώς17
6230Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, χονδρικώς15
6231Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, λιανικώς21
6235Επεξεργασία και συρραφή γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών εσωτερικού (φασόν)18
6236Παραγωγή ενδυμάτων από γούνα κατόπιν επεξεργασίας και συρραφής ολόκληρων δερμάτων ή αποκομμάτων γούνας για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών εξωτερικού (φασόν)16
6237Εργαστήριο ενδυμάτων γούνας για λογαριασμό τρίτων μη επιτηδευματιών (φασόν)35
6240Έμπορος ή εισαγωγέας γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων ειδικά), χονδρικώς18
6241Έμπορος γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων ειδικά),Λιανικώς24
6301Εμπορος εκκοκκισμένου βάμβακος4
6302Εμπορος μη εκκοκκισμένου (συσπόρου) βάμβακος6
6303Εμπορος υποπροϊόντων βάμβακος7
6304Εμπορος ακατέργαστων ερίων7
6305Εισαγωγέας ανδρικών υφασμάτων15
6306Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, χονδρικώς9
6307Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, λιανικώς15
6308Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς7
6309Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής κατανωλώσεως, λιανικώς11
6310Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση χονδρική16
6310αΕισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση λιανική19
6311Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, χονδρικώς10
6312Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, λιανικώς14
6313Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας20
6314Εμπορος γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας και ειδών νεωτερισμού16
6315Εμπορος γυναικείων εσωρούχων γενικά15
6316Εμπορος υφασμάτων επιπλώσεων ή ειδών ταπετσαρίας14
6317Εμπορος παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων14
6318Εμπορος ανδρικών ειδών γενικά14
6319Εμπορος ταπήτων14
6320Εμπορος έτοιμων ή ημιέτοιμων γουναρικών γενικά, χονδρικώς15
6321Εμπορος γουναρικών γενικά, λιανικώς22
6322Εμπορος χονδράδων (αποκόμματα γουναρικών)10
6323Εμπορος υλικών ραπτών γενικά11
6324Εμπορος ψιλικών, χονδρικώς8
6325Εμπορος ψιλικών, λιανικώς15
6326Εμπορος κομβίων, φιγουρινιών, πλισέδων και γυναικείων ζωνών19
6327Εμπορος ακατέργαστων δερμάτων7
6328Εξαγωγέας ακατέργαστων δερμάτων5
6329Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, χονδρικώς8
6329αΚατασκευαστής ειδών υποδηματοποιίας, πώληση χονδρική14
6330Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, λιανικώς12
6331Υποδηματοπώλης, χονδρικώς7
6332Υποδηματοπώλης, λιανικώς12
6333Εμπορος ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών)12
6334Εμπορος κενών σάκων, χονδρικώς8
6335Εμπορος σχοινιών, σάκων και σπάγκων από κάθε ύλη10
6336Εμπορος ράκων ή απορριμμάτων19
6336αΡακοσυλλέκτης παλαιού χάρτου και χαρτονιών40
6337Περιοδεύων έμπορος (έμπορος υφασμάτων, οικιακών σκευών κ.λ.π.)15
6338Εμπορος προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν)25
6339Εμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική22
6339αΕισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική24
6340Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική20
6340αΕμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική18
6341Εμπορος νημάτων και συναφών ειδών, λιανικώς8
6341αΕμπορος νημάτων και συναφών ειδών, χονδρικώς6
6342Εξαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών8
6343Εμπορος αθλητικών ειδών13
6344Εμπορος εργοχείρων13
6345Εμπορος οργάνων γυμναστικής, πώληση λιανική16
6401Μηχανικά πλυντήρια17
6402Στεγνοκαθαριστήριο και σιδερωτήριο ενδυμάτων20
6403Βαφείο, τυποβαφείο και φινιριστήριο υφασμάτων17
6404Βαφέας ενδυμάτων14
6405Στιλβωτήριο και βαφείο υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κ.λ.π.20
6406Σιδερωτήριο ενδυμάτων, υποκαμίσων και λοιπών συναφών ειδών25
6407Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο23
6408Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί από τρεις και πάνω ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο14
6409Εργαστήριο γυναικείων αμφιέσεων γενικά (φασόν)24
6410Ράφτης ή ράφτρα γυναικείων αμφιέσεων χωρίς εργαστήριο (φασόν)40
6411Εργαστήριο κομβοτρυπών32
6412Εργαστήριο επισκευής γουναρικών25
6413Ταπητουργός (φασόν)25
6414Μανταριστής30
6415Επισκευαστής καπέλων14
6416Εκκοκκιστήριο βάμβακος, εργασία για λογαριασμό τρίτων21
6416αΕκκοκιστήριο βάμβακος, που πωλεί για λογαριασμό του7
6417Κατασκευαστής αθλητικών ειδών9
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 614
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7
Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα.
7001Ναυτιλιακή αλλοδαπή επιχείρηση9
7002Εκμεταλλευτής φορτηγών και επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων11
7003Εκμεταλλευτής ρυμουλκών ιδιοκτησίας τρίτων11
7004Εκμεταλλευτής πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινάκατων κ.λ.π.)18
7005Εκμεταλλευτής πλωτών γερανών, βυθοκόρων11
7006Εκμισθωτής φορτηγίδων45
7101Εκμεταλλευτής αστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)11
7102Εκμεταλλευτής υπεραστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)12
7103Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)8
7103αΕκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης)15
7104Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί ή αγοραίων)15
7104αΕκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (οδηγός και ιδιοκτήτης)21
7105Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν)16
7105αΕπιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), οδηγός ιδιοκτήτης21
7106Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης)14
7107Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης)7
7108Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης)14
7109Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης)7
7201Εργολάβος μεταφοράς μεταλλευμάτων πρώτων υλών κ.λ.π.18
7202Γραφείο μεταφοράς εμπορευμάτων12
7202αΓραφείο μεταφοράς οικοσκευών14
7203Γραφείο εκκενώσεως βόθρων26
7204Εκμεταλλευτής γερανοφόρων αυτοκινήτων19
7205Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης)19
7206Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)15
7210Επιχείρηση διαμεταφοράς εμπορευμάτων9
7220Επιχείρηση μεταφορική με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (μεταφορές - λοτζίστικς)11
7301Επιχείρηση ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων31
7302Ενοικιαστής μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων27
7401Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών10
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 716
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8
Υπηρεσίες γενικά. Τεχνικά έργα.
8001Τράπεζες21
8002Χρηματιστηριακές εργασίες30
8005Προεξοφλητής65
8006Εμπορομεσίτης58
8007Κτηματομεσίτης48
8008Ναυλομεσίτης46
8009Μεσίτης οικιακών βοηθών46
8010Εκτελωνιστής ή διασαφιστής45
8011Επιχείρηση ασφαλειών κάθε κλάδου8
8011αΣυντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων60
8011βΣυντονιστής ασφαλιστικών συμβουλών που75
απαλλάσεται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ
75
8012Ασφαλιστικός Πράκτορας40
8012αΑσφαλιστικός Σύμβουλος με επαγγελματική εγκατάσταση48
8012βΑσφαλιστικός Σύμβουλος χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση60
8012γΑσφαλιστικός σύμβουλος που απαλλάσεταιαπό την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ75
8013Μεσίτης ασφαλίσεων με επαγγελματική εγκατάσταση30
8014Μεσίτης ασφαλίσεων χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση40
8015Εμπορικός αντιπρόσωπος αλλοδαπών οίκων (επί προμηθειών)50
8015αΑντιπρόσωπος οίκων εσωτερικού (επί προμήθεια)55
8016Παραγγελιοδόχος48
8017Περιοδεύων αντιπρόσωπος (πλασιέ)43
8018Επιχείρηση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου21
8019Σχολή επαγγελματικών τεχνικών σπουδών (μηχανικών, ηλεκτρολόγων, μηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνιτών,εργοδηγών, μηχανικών αυτοκινήτων, αεροσκαφών κ.λ.π. διαθέτουσα πλήρη μηχανικό εξοπλισμό και λοιπά εποπτικά μέσα)16
8019αΚέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)16
8020Λοιπές επαγγελματικές σχολές (λογιστών, γραμματέων, κομμωτών κλπ.), καθώς σχολές εκπαίδευσης επαγγελματιών στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ23
8021Φροντιστήριο γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)30
8022Φροντιστήριο ξένων γλωσσών30
8023Εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων48
8024Σχολή χορού32
8025Κουρέας που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες25
8026Κουρέας που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες17
8027Κομμωτήριο και Καλλωπιστήριο γυναικών (μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές)40
8028Κομμωτήριο και Καλλωπιστήριο γυναικών (άνω των δύο τεχνιτών κομμωτών)32
8029Επιχείρηση αισθητικής προσώπου και σώματος36
8029αΓυμναστήριο αθλήσεως που λειτουργεί ως τοιούτο με άδεια της αρμόδιας αρχής30
8030Χειρομαλάκτης - Χειροπράκτης60
8031Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας(εμπορική επιχείρηση)36
8033Φωτογράφος (φωτογραφίσεις εντός και εκτός στούντιο και λήψη - επεξεργασία βίντεο)28
8033αΦωτορεπόρτερ24
8034Γραφείο οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών49
8034αΕπιχείρηση δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς29
8035Γραφείο διεκπεραιώσεως εμπιστευτικών υποθέσεων (Ντεντέκτιβς)43
8036Σχεδιαστές μόδας (μοντελίστ)23
8037Καπνομεσίτης55
8038Επισκευαστής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με δικά του υλικά40
8039Επισκευαστής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά50
8040Επισκευαστής υδραυλικών εγκαταστάσεων με δικά του υλικά35
8041Επισκευαστής υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά50
8042Ηλεκτρολόγος επισκευαστής Μοτέρ (περιελίξεις κ.λ.π.)40
8043Ενοικιαστής κασετών βίντεο και ψηφιακών δίσκων (D.V.D.)38
8044Μεταφορά σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν)20
8045Άντληση σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν)34
8046Μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες (πολυδύναμες μονάδες άσκησης και διαίτης ή αισθητικής και διαίτης ή άσκησης αισθητικής και διαίτης) που λειτουργούν με όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας12
8048Ναυτικός Πράκτορας40
8050Υπαίθριος κατασκηνωτικός χώρος (κάμπινγκ)34
8051Εκμεταλλευτής παιδικών κατασκηνώσεων25
8054Παιδικός σταθμός20
8055Ωδείο25
8056Επιχείρηση παράδοσης μαθημάτων κολύμβησης60
8057Συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό επιχειρήσεων δημοσκόπησης και έρευνας αγοράς60
8058Λογιστικό γραφείο (εμπορική επιχείρηση)40
8059Σύμβουλοι προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ), εμπορική επιχείρηση38
8060Εταιρείες δημοσιεύσεως ισολογισμών, καταστατικών τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κ.λ.π. (Επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων)9
8062Παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών (εμπορική επιχείρηση)38
8065Απολυμάνσεις χώρων45
8066Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών11
8067Επιχείρηση ταχυμεταφορών30
8068Ραδιοφωνικός σταθμός12
8069Τηλεπωλήσεις - τηλεμάρκετινγκ, για λογαριασμό τρίτων(με προμήθεια)30
8070Τηλεοπτικός σταθμός15
8071Περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός10
8072Περιφερειακός ραδιοφωνικός σταθμός9
8076Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φυλάξεις, χρηματαποστολές κλπ.)20
8080Διαγνωστικά ιατρικά κέντρα25
8082Εργαστήριο εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας25
8083Υπηρεσίες κηπουρού (διαμόρφωσης, περιποίησης κλπ. κήπων)45
8084Επιχείρηση είσπραξης ασφαλειών γενικά42
8085Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού (εμπορική επιχείρηση)36
8086Υπηρεσίες ηχολήπτου (εμπορική επιχείρηση)50
8087Παράδοση μαθημάτων καταδύσεων55
8090Υποβρύχιες εργασίες συντήρησης πλοίων32
8092Επιχείρηση διοργάνωσης σεμιναρίων, γενικά32
8095Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), χονδρικώς32
8096Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), λιανικώς36
8102Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως ιαματικών λουτρών και πηγών25
8103Επιχείρηση εκμεταλλύσεων λουτρών (καθαριότης, χαμάμ, ιαματικών)24
8104Εκμεταλλευτής θαλασσίων λουτρών23
8105Εργολάβος καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων13
8106Εργολάβος καθαριότητος25
8107Εργολάβος επικήδειων τελετών, μνημοσύνων κ.λ.π.23
8109Επιχείρηση ιδιωτική υδροδοτήσεων γενικά (δίκτυο υδρεύσεως)28
8110Εκμεταλλευτής μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών32
8111Εκμεταλλευτής πλυντηρίων για το κοινό (SELF SERVICE)31
8112Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως γεωργικών μηχανημάτων γενικά38
8113Εργαστήριο ετοίμων ενδυμάτων φασόν οίκων εξωτερικού, που απασχολεί άνω των πέντε εργατών10
8201Εκμεταλλευτής χώρου σταθμεύσεων αυτοκινήτων ή πλυντηρίων αυτοκινήτων25
8201αΕκμεταλλευτής υπαίθριου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων17
8202Συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών (παροχή υπηρεσιών) 33
8203Εργαστήριο επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ)30
8204Κατασκευαστής ταπετσαρίας αυτοκινήτων (παροχή υπηρεσιών)30
8205Επιδιορθωτής ωρολογίων43
8206Επισκευαστής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κ.λ.π.34
8207Επιδιορθωτής ραπτομηχανών, γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως34
8208Επισκευαστής συσκευών ηλεκτρικών εφαρμογών35
8209Επισκευαστής οργάνων ακριβείας38
8210Ηλεκτρικά εργαστήρια. Επισκευές συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνου κ.λ.π. τοποθετήσεις κεραίων λήψεως40
8211Εργαστήριο οξυγονοκολλήσεως και ηλεκτροσυγκολλήσεως25
8212Επισκευές κυλίνδρων κινητήρων αυτοκινήτων (ρεκτιφιέ)20
8213Εργαστήριο επινικελώσεως και επιχρωμιώσεως25
8220Επισκευή, επισμάλτωση και αλλαγή χρώματος μπανιέρων και ειδών υγιεινής γενικά25
8222Επισκευή τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών (τηλέφωνα, τέλεφαξ κλπ.)40
8230Εκμεταλλευτής γεφυροπλάστιγγας40
8301Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)28
8301αΠρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)10
8302Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού)8
8303Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό)28
8304Επιχειρήσεις διαφημίσεως γενικά (στο σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων)10
8305Εργαστήριο διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών33
8305αΕργαστήριο κατασκευής και τοποθετήσεως φωτεινών επιγραφών22
8306Διακοσμητής καταστημάτων, οικιών κ.λ.π. (DECORATEUR) (παροχή υπηρεσιών)50
8307Επιχείρηση διακοσμήσεως καταστημάτων, οικίων κ.λ.π.32
8310Επιχείρηση διανομής διαφημιστικών εντύπων και υλικού30
8320Επιχείρηση οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων25
8401Εργολάβος δημοσίων και δημοτικών τεχνικών έργων (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94)10
8402Γενικός εργολάβος ιδιωτικών τεχνικών έργων που χρησιμοποιεί ίδια υλικά (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94)12
8403Εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών γενικά, που χρησιμοποιεί ίδια υλικά (κατασκευή μπετόν, αρμέ, δόμηση αμμοκονιάματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, μωσαϊκά, ελαιοχρωματισμοί, πατώματα κ.λ.π. (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94)12
8404Εργολάβος ή υπεργολάβος των αυτών ως άνω οικοδομικών εργασιών γενικά, άνευ ίδιων υλικών (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94)25
8405Εργολάβος εκσκαφών με μηχανικά μέσα25
8406Εργολάβος κατεδαφίσεως παλαιών οικοδομών16
8409Τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεως ανελκυστήρων16
8410Εργολάβος περιφράξεων με συρματοπλέγματα και πασσάλους13
8411Εργολάβος μονώσεων και στεγανώσεων (με ίδια υλικά)16
8412Τεχνικό γραφείο συντηρήσεως ανελκυστήρων28
8413Γεωτρυπανιστές (για ανεύρεση ύδατος)37
8414Αδαμαντοδέτης απλός (μη πωλών κοσμήματα) επεξεργασία και λείανση αδαμάντων, χαράκτης πολύτιμων μετάλλων48
8415Στιλβωτές επίπλων (λουστραδόροι)32
8416Συντηρητές εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης50
8417Επισκευαστής κλειδαριών, παραβιάσεις θυρών και αντιγραφές κλειδιών50
8420Επιδιορθωτής υποδημάτων40
8423Συνεργείο επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης (παροχή υπηρεσιών)33
8430Επιχείρηση παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατόπιν παραγγελίας22
8440Εργαστήριο χρυσοχοΐας (φασόν)30
8441Εργαστήριο φινιρίσματος τεχνουργημάτων από χρυσό και άργυρο (φασόν)30
8442Εργαστήριο αργυρών σκευών (φασόν)38
8443Εργαστήριο αργυρών κοσμημάτων (φασόν)38
8444Παραγωγή αργύρου, μετά από επεξεργασία των χημικώνκαταλοίπων, για λογαριασμό τρίτων40
8446Εργαστήριο πλεκτών ενδυμάτων (φασόν)24
8447Εργαστήριο ραφής σεντονιών, μαξιλαροθηκών και τραπεζομάντηλων (φασόν)28
8450Προμήθεια από τη λειτουργία αυτόματων πωλητών τρίτων για καφέ - αναψυκτικά κλπ.60
8470Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό μέχρι τριάντα άτομα (ετήσια απασχόληση) - εμπορική επιχείρηση40
8471Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό πάνω από τριάντα άτομα (ετήσια απασχόληση) - εμπορική επιχείρηση30
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 832
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9
Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα.
9001Καφενείο - κυλικείο15
9002Καφενείο με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια20
9002αΚυλικείο σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας και ν.π.δ.δ.14
9003Κέντρο εκμεταλλεύσεως αυτόματων μηχανικών παιχνιδιών γενικά30
9004Καφωδείο25
9004αΝτίσκο25
9005Κέντρο διασκεδάσεως (καμπαρέ, ναΐτ κλαμπ)27
9006Κέντρο διασκεδάσεως (κοσμική ταβέρνα)22
9006αΕστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]20
9007Κέντρο διασκεδάσεως (χορευτικό κέντρο)25
9008Επιχείρηση λέσχης45
9009Ξενοδοχείο ύπνου πολυτελείας και Α' κατηγορίας16
9009αΞενοδοχείο ύπνου Β' κατηγορίας και κάτω13
9010Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου15
9012Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]14
9014Οινομαγειρείο ή οινοεστιατόριο (οικογενειακή επιχείρηση χωρίς προσωπικό)13
9015Καφετέρια21
9016Μπαρ27
9018Κέντρα διασκεδάσεως (μπουάτ)25
9019Πιτσαρίες18
9020Ψητοπωλείο, οβελιστήριο (σουβλατζίδικο), σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο16
9021Καντίνα16
9022Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ φουντ)15
9023Ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχα-ροπλαστείο - επιτόπια κατανάλωση20
9024Καφεζαχαροπλαστείο με υπηρεσίες χρήσης διαδυκτίου (ίντερνετ) - επιτόπια κατανάλωση18
9025Παρασκευή φαγητών και πώληση εκτός καταστήματος22
9026Εργαστήριο παρασκευής ή έμπορος μελόψωμων (λουκουμάδων) και συναφών ειδών (επιτόπια κατανάλωση)20
9030Καφετέρια με υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ)20
9040Υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ)22
9041Δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο(εμπορική επιχείρηση)30
9045Επιχείρηση εκμετάλλευσης σφαιριστηρίου, ψυχαγωγικών παιχνιδιών (μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια κλπ.)40
9046Επιχείρηση εκμετάλλευσης μπόουλινγκ36
9050Επιχείρηση εκμετάλλευσης γηπέδων (5?5, 8?8 κ.λ.π) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης40
9055Επιχείρηση εκμετάλλευσης παιδότοπου35
9060Εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων ή Διαμερισμάτων25
9101Επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών14
9102Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών19
9103Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογράφου13
9104Θεατρικές και λοιπές επιχειρήσεις δημοσίων θεαμάτων γενικά10
9105Επιχείρηση εκμετάλλευσης λούνα πάρκ, γουώτερ πάρκ (νεροτσουλήθρες κλπ.) και συναφών χώρων20
9110Επιχείρηση παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών18
9201Βιομηχανία ψύχους (εκτός παγοποιείου)15
9202Επιχείρηση νοσοκομείου, κλινικής, Θεραπευ- τηρίου κ.λ.π.16
9203Εργαστήριο οδοντοτεχνίας (οδοντοτεχνίτης)20
9204Γενικό Πρακτοτείο εφημερίδων και περιοδικών (επί προμηθειών)21
9205Πρακτορείο εφημερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων (επί προμηθειών)32
9206Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών)35
9207Πρακτορείο ειδήσεων και λοιπού δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου (επί προμηθειών)33
9208Πρακτορείο λαχείων επί ακαθαρίστων εσόδων30
9208βΠρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος, Στοιχήματος, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ κλπ.40
9208γΠωλητής λαχείων42
9209Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα (μη διατηρών ίδια αποθέματα των ειδών αυτών)8
9210Προμηθευτές πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κλπ.)10
9211Εμπορος δίσκων και κασετών διδασκαλίας ξένων γλωσσών16
9212Εμπορος μουσικών δίσκων και κασετών12
9212αΕισαγωγέας και έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών19
9213Εμπορος αρχαιοτήτων και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης35
9214Εμπορος ιερογραφιών, εικόνων και συναφών ειδών17
9215Εμπορος ειδών καπνιστού και λοιπών πολυτελών μικρο-αντικειμένων20
9216Εμπορος παλαιών γραμματοσήμων25
9217Εμπορος σπόγγων9