Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1004/19.1.2006 Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) των εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών κατά περίπτωση.(Αρ.Πρ.1004925)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1004/19.1.2006
Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) των εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών κατά περίπτωση.(Αρ.Πρ.1004925)


ΠΟΛ.1004/19.1.2006 Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) των εμπορικών, βιομηχανικών κ.λ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ 1004/19.01.06 Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) των εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών κατά περίπτωση.(Αρ.Πρ.1004925)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994 - ΦΕΚ 151Α').

2. Την ανάγκη αναμόρφωσης ορισμένων εκ των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων λόγω των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στις συνθήκες εκμετάλλευσής τους και προσδιορισμού Μ.Σ.Κ.Κ. για νέα επαγγέλματα, κατά τρόπο αντικειμενικό, με σκοπό να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και αντιδικίες ανάμεσα στους φορολογούμενους και στις φορολογικές υπηρεσίες του κράτους.

3. Το από 14-12-2004 πόρισμα της Επιτροπής που συστήθηκε με την 1078551/944/Α0006/4-10-2004 (ΦΕΚ 1583/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη και συμπλήρωση των πινάκων των συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με επαγγέλματα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους και αναμόρφωση ορισμένων εκ των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους λόγω των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στις συνθήκες εκμετάλλευσής τους.

4. Τις διατάξεις της αριθμ.37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε1. Συμπληρώνουμε τον Πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (Α.Υ.Ο. 17418/1771/23-12-1985 - Φ.Ε.Κ. 792Β'), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η:

 

Kωδικός αριθμός

Επάγγελμα

M.Σ.Κ.Κ. %

1014

Κεραμοποιός και πλινθοποιός (βιοτεχνία)

16

1014β

Εργοστάσιο κεραμοποιΐας

13

1021

Τροχείο κρυστάλλων

Καταργείται

1026

Παραγωγή και πώληση σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν)

11

1028

Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, λιανικώς

18

1029

Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, χονδρικώς

15

1030

Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων,αρδευτικών συστημάτων, χονδρικώς

13

1031

Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, λιανικώς

15

1040

Εισαγωγέας βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων

11

1101

Εργαστήριο χρυσοχοΐας, πώληση χονδρική

12

1102α

Εργαστήριο κοσμημάτων από άργυρο, πώληση χονδρική

17

1110

Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων χρυσοχοΐας (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.), πώληση χονδρική

10

1111

Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων για κοσμήματα από άργυρο (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.), πώληση χονδρική

15

1415

Κατασκευαστής γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο

13

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η:

 

Kωδικός αριθμός

Επάγγελμα

M.Σ.Κ.Κ. %

2025

Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά

12

2025α

Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά

14

2026

Ναυπηγείο πλωτών μέσων (κατασκευή ή επισκευή), εκτός των αναφερομένων στους Κ.Α. 2110, 2115 και 2116

11

2027

Μηχανουργείο για επισκευές πλοίων και μηχανικού εξοπλισμού αυτών

10

2030

Κατασκευαστής παιδικών παιχνιδιών

10

2031

Εργαστήριο επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών (με υλικά και ανταλλακτικά)

25

2037

Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση χονδρική

16

2037α

Έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση λιανική

18

2048α

Εμπορία ειδών κεντρικής θέρμανσης (Λέβητες, καυστήρες αερίων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητές, θερμοσίφωνες και λοιπά εξαρτήματα θέρμανσης), χονδρικώς

16

2051

Εισαγωγέας ή έμπορος συστημάτων ασφαλείας

19

2060

Εργοστάσιο παραγωγής μηχανημάτων προστασίας του περιβάλλοντος που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία

6

2063

Κατασκευαστής εξαρτημάτων ανελκυστήρων (διακόπτεςανόδου - καθόδου κλπ.)

16

2065

Εργοστάσιο διέλασης και έλασης αλουμινίου(παραγωγή προφίλ, σωλήνων κλπ.)

11

2100

Έμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κλπ.

Καταργείται

2110

Επισκευή και συντήρηση σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης (με υλικά και ανταλλακτικά)

13

2115

Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς

12

2116

Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς

13

2120

Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς

13

2121

Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς

14

2125

Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, χονδρικώς

14

2126

Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, λιανικώς

17

2130

Εμπορία κενών φιαλών οξυγόνου και λοιπών αερίων, υπό πίεση

9

2270

Κατασκευαστής καλυμμάτων αυτοκινήτων

15

2280

Εισαγωγέας ή έμπορος μηχανημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία

8

2290

Έμπορος σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών

9

2301

Εισαγωγέας (αποκλειστικός αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

8

2301α

Εισαγωγέας (μη αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

4

2301β

Έμπορος καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

4

2302

Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων

14

2302α

Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

12

2303

Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

16

2303α

Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

18

2304

Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

22

2314

Έμπορος σιδήρου, χαλκού, ορείχαλκου, ψευδαργύρου και λοιπών μετάλλων (σε πλάκες ή χελώνες κλπ.)

7

2344

Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς

18

2359

Παραγωγή τυποποιημένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (εμπορική επιχείρηση)

16

2370

Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, χονδρικώς

11

2371

Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, λιανικώς

14

2375

Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), χονδρικώς

12

2376

Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), λιανικώς

15

2380

Έμπορος κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ

15

2390

Έμπορος ηχητικών, οπτικών και συναφών συστημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών

14

2395

Επιχείρηση μεταλλικών, πλαστικών, ηλεκτρονικών κλπ. κατασκευών προβολής (τοποθέτησης) διαφημίσεων

20

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η

 

Kωδικός αριθμός

Επάγγελμα

M.Σ.Κ.Κ. %

3016

Σαγματοποιείο ή πεταλωτήριο

Καταργείται

3111

Κατασκευαστής επίπλων μπαμπού

17

3112

Εισαγωγέας μπαμπού, χονδρικώς

18

3113

Εισαγωγέας μπαμπού, λιανικώς

21

3114

Έμπορος κουρτινόβεργων (ξύλινων, μπρούτζινων, πλαστικών κλπ.)

17

3207α

Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών, γενικά

13

3207β

Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών γενικά (εργαστήρια μιας ώρας), πώληση λιανική

27

3211β

Eκδότης βιβλίων - συγγραφέας δημόσιος υπάλληλος και συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.

22

3217

Επιχείρηση παραγωγής και πώλησης βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων κ.λ.π. υπό μορφήν οπτικών και ακουστικών ηλεκτρονικών μέσων

15

3301

Έμπορος ξυλείας

5

3304

Εισαγωγέας κορνίζας σε βέργα

18

3305

Κατασκευαστής κορνίζας σε βέργα

12

3601

Παραγωγή απλών φωτοτυπιών (που δεν υπάγεται στον Κ.Α.3602)

20

3602

Επιχείρηση ψηφιακών εκτυπώσεων, φωτοαναπαραγωγής, δακτυλογραφήσεων, πλαστικοποιήσεων(βιβλίων, περιοδικών κλπ.) και συναφών εργασιών

28

3605

Εισαγωγέας ή έμπορος υγρού χαρτομάνδηλου (εμποτισμένου)

15

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η

 

Kωδικός αριθμός

Επάγγελμα

M.Σ.Κ.Κ. %

4011

Εργοστάσιο πυρηνελαίου

5

4012

Εργοστάσιο φυτικών ελαίων που δεν κατανομάζονται ειδικά

8

4034

Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, χονδρικώς

15

4035

Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, λιανικώς

18

4040

Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων

18

4045

Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες

14

4050

Κατασκευαστής πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών

11

4100

Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, χονδρικώς

14

4101

Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, λιανικώς

17

4210

Έμπορος φαρμάκων, χονδρικώς (φαρμακαποθήκη)

4

4211

Φαρμακείο, επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον των αγορών αφορούν αποκλειστικά φάρμακα

9

4226

Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και D.V.D.), λιανικώς

25

4227

Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και D.V.D.), χονδρικώς

18

4235

Έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ'οίκον)

4

4240

Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, χονδρικώς

15

4241

Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, λιανικώς

18

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η

 

Kωδικός αριθμός

Επάγγελμα

M.Σ.Κ.Κ. %

5014

Εργαστήριο πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ.

11

5015

Αρτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο αρτοποιίας και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των εσόδων)

10

5023

Εργαστήριο παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι, ρυζόγαλο και κρέμα)

10

5023α

Γαλακτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των εσόδων)

12

5026

Έμπορος πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ.

12

5027

Εργαστήριο τυροπιττών, σάντουϊτς και συναφών ειδών, πώληση χονδρική

14

5040

Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος από 18% έως και 13%), πώληση χονδρική

8

5040α

Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 13%), πώληση χονδρική

6

5050

Έμπορος υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών αρτοποιΐας, γενικά

11

5051

Εισαγωγέας υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών αρτοποιΐας, γενικά

13

5070

Εργαστήριο ζυμαρικών

8

5073

Εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων χωρίς υλικά

18

5075

Εργοστάσιο παραγωγής πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ

8

5080

Εργαστήριο παρασκευής μελόψωμων (λουκουμάδων)και συναφών ειδών

14

5108

Αποσταγματοποιοί (πώληση χονδρική)

10

5140

Εργαστήριο παρασκευής δίσκων μνημοσύνων

23

5309α

Έμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφώνειδών, λιανικώς

10

5314

Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), χονδρικώς

2,5

5315

Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), λιανικώς

4

5322

Έμπορος ειδών ζαχαροπλαστικής, γενικά

Καταργείται

5324α

Εισαγωγέας άφρυκτου καφέ

4

5326

Έμπορος τυροπιτών, σάντουϊτς και συναφών ειδών, λιανικώς

18

5328

Ακροκαθαριστής και ακροπωλητής

Καταργείται

5332

Πρατήριο ζύθου, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων (επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων)

Καταργείται

5333

Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, χονδρικώς

4

5340

Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, λιανικώς

7

5347

Εξαγωγέας ελαιόλαδου (μορφή χύμα)

4

5348

Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου

5

5360

Επιχείρηση ιχθυοτροφείου (εμπορική επιχείρηση)

5

5370

Έμπορος προϊόντων κρέατος μετά από επεξεργασία (γύρος, σουβλάκια κλπ.)

9

5402

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς

0,9

5403

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς

4,5

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η

 

Kωδικός αριθμός

Επάγγελμα

M.Σ.Κ.Κ. %

6008

Εργοστάσιο πλεκτικής από κάθε ύλη

4

6017

Εργαστήριο κατασκευής μανδηλίων (ρινομάκτρων) και συναφών ειδών

Καταργείται

6024

Κατασκευαστής πλεκτών ενδυμάτων γενικά

6

6027

Κατασκευαστής καλτσών γενικά από κάθε ύλη

8

6037β

Παραγωγή ενδυμάτων γούνας για ίδιο λογαριασμό, πώληση λιανική στο εσωτερικό

19

6060

Κατασκευαστής ή έμπορος τιλμάτων (στουπιών), χονδρικώς

14

6061

Έμπορος τιλμάτων (στουπιών), λιανικώς

17

6225

Εισαγωγέας παιδικών ενδυμάτων, χονδρικώς

13

6226

Εισαγωγέας παιδικών ενδυμάτων, λιανικώς

17

6235

Επεξεργασία και συρραφή γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών εσωτερικού (φασόν)

18

6236

Παραγωγή ενδυμάτων από γούνα κατόπιν επεξεργασίας και συρραφής ολόκληρων δερμάτων ή αποκομμάτων γούνας για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών εξωτερικού (φασόν)

16

6237

Εργαστήριο ενδυμάτων γούνας για λογαριασμό τρίτων μη επιτηδευματιών (φασόν)

35

6240

Έμπορος ή εισαγωγέας γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων ειδικά), χονδρικώς

18

6241

Έμπορος γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων ειδικά),Λιανικώς

24

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η

 

Kωδικός αριθμός

Επάγγελμα

M.Σ.Κ.Κ. %

7007

Κατασκευαστής ή έμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων

Καταργείται

7202

Γραφείο μεταφοράς εμπορευμάτων

12

7202α

Γραφείο μεταφοράς οικοσκευών

14

7210

Επιχείρηση διαμεταφοράς εμπορευμάτων

9

7220

Επιχείρηση μεταφορική με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (μεταφορές - λοτζίστικς)

11

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8η

 

Kωδικός αριθμός

Επάγγελμα

M.Σ.Κ.Κ. %

8002

Χρηματιστηριακές εργασίες

30

8003

Μεσίτης χρηματιστηρίου εμπορευμάτων

Καταργείται

8004

Αργυραμοιβός (έσοδα από προμήθειες)

Καταργείται

8010

Εκτελωνιστής ή διασαφιστής

45

8011α

Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων

60

8012

Ασφαλιστικός Πράκτορας

40

8012α

Ασφαλιστικός Σύμβουλος με επαγγελματική εγκατάσταση

48

8012β

Ασφαλιστικός Σύμβουλος χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

60

8013

Μεσίτης ασφαλίσεων με επαγγελματική εγκατάσταση

30

8014

Μεσίτης ασφαλίσεων χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

40

8019α

Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

16

8020

Λοιπές επαγγελματικές σχολές (λογιστών, γραμματέων, κομμωτών κλπ.), καθώς σχολές εκπαίδευσης επαγγελματιών στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ

23

8021

Φροντιστήριο γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)

30

8022

Φροντιστήριο ξένων γλωσσών

30

8029

Επιχείρηση αισθητικής προσώπου και σώματος

36

8030

Χειρομαλάκτης - Χειροπράκτης

60

8031

Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας(εμπορική επιχείρηση)

36

8032

Ενοικιαστής πετσετών και συναφών ειδών (κουρείων, εστιατορίων κλπ.)

Καταργείται

8033

Φωτογράφος (φωτογραφίσεις εντός και εκτός στούντιο και λήψη - επεξεργασία βίντεο)

28

8043

Ενοικιαστής κασετών βίντεο και ψηφιακών δίσκων (D.V.D.)

38

8044

Μεταφορά σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν)

20

8045

’ντληση σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν)

34

8046

Μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες (πολυδύναμες μονάδες άσκησης και διαίτης ή αισθητικής και διαίτης ή άσκησης αισθητικής και διαίτης) που λειτουργούν με όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

12

8048

Ναυτικός Πράκτορας

40

8057

Συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό επιχειρήσεων δημοσκόπησης και έρευνας αγοράς

60

8058

Λογιστικό γραφείο (εμπορική επιχείρηση)

40

8059

Σύμβουλοι προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ), εμπορική επιχείρηση

38

8062

Παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών (εμπορική επιχείρηση)

38

8066

Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών

11

8067

Επιχείρηση ταχυμεταφορών

30

8068

Ραδιοφωνικός σταθμός

12

8069

Τηλεπωλήσεις - τηλεμάρκετινγκ, για λογαριασμό τρίτων(με προμήθεια)

30

8070

Τηλεοπτικός σταθμός

15

8071

Περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός

10

8072

Περιφερειακός ραδιοφωνικός σταθμός

9

8076

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φυλάξεις, χρηματαποστολές κλπ.)

20

8080

Διαγνωστικά ιατρικά κέντρα

25

8082

Εργαστήριο εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας

25

8083

Υπηρεσίες κηπουρού (διαμόρφωσης, περιποίησης κλπ. κήπων)

45

8084

Επιχείρηση είσπραξης ασφαλειών γενικά

42

8085

Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού (εμπορική επιχείρηση)

36

8086

Υπηρεσίες ηχολήπτου (εμπορική επιχείρηση)

50

8087

Παράδοση μαθημάτων καταδύσεων

55

8090

Υποβρύχιες εργασίες συντήρησης πλοίων

32

8092

Επιχείρηση διοργάνωσης σεμιναρίων, γενικά

32

8101

Ενοικιαστής δημοσίων, δημοτικών, λιμενικών κλπ. φόρων

Καταργείται

8108

Εργολάβος παροχής εργασίας ή υπηρεσίας που δεν κατανομάζεται ειδικά

Καταργείται

8202

Συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών (παροχή υπηρεσιών)

33

8220

Επισκευή, επισμάλτωση και αλλαγή χρώματος μπανιέρων και ειδών υγιεινής γενικά

25

8222

Επισκευή τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών (τηλέφωνα, τέλεφαξ κλπ.)

40

8230

Εκμεταλλευτής γεφυροπλάστιγγας

40

8301

Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)

28

8301α

Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)

10

8302

Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού)

8

8303

Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό)

28

8304

Επιχειρήσεις διαφημίσεως γενικά (στο σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων)

10

8310

Επιχείρηση διανομής διαφημιστικών εντύπων και υλικού

30

8320

Επιχείρηση οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

25

8407

Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας, που δεν κατανομάζεται ειδικά ανωτέρω (με ίδια υλικά)

Καταργείται

8408

Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας, που δεν κατανομάζεται ειδικά ανωτέρω (χωρίς ίδια υλικά)

Καταργείται

8423

Συνεργείο επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης (παροχή υπηρεσιών)

33

8430

Επιχείρηση παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατόπιν παραγγελίας

22

8440

Εργαστήριο χρυσοχοΐας (φασόν)

30

8441

Εργαστήριο φινιρίσματος τεχνουργημάτων από χρυσό και άργυρο (φασόν)

30

8442

Εργαστήριο αργυρών σκευών (φασόν)

38

8443

Εργαστήριο αργυρών κοσμημάτων (φασόν)

38

8444

Παραγωγή αργύρου, μετά από επεξεργασία των χημικώνκαταλοίπων, για λογαριασμό τρίτων

40

8446

Εργαστήριο πλεκτών ενδυμάτων (φασόν)

24

8447

Εργαστήριο ραφής σεντονιών, μαξιλαροθηκών και τραπεζομάντηλων (φασόν)

28

8450

Προμήθεια από τη λειτουργία αυτόματων πωλητών τρίτων για καφέ - αναψυκτικά κλπ.

60

8470

Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό μέχρι τριάντα άτομα (ετήσια απασχόληση) - εμπορική επιχείρηση

40

8471

Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό πάνω από τριάντα άτομα (ετήσια απασχόληση) - εμπορική επιχείρηση

30

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η

 

Kωδικός αριθμός

Επάγγελμα

M.Σ.Κ.Κ. %

9001

Καφενείο - κυλικείο

15

9002

Καφενείο με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια

20

9002α

Κυλικείο σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας και ν.π.δ.δ.

14

9005

Κέντρο διασκεδάσεως (καμπαρέ, ναΐτ κλαμπ)

27

9006

Κέντρο διασκεδάσεως (κοσμική ταβέρνα)

22

9006α

Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]

20

9007

Κέντρο διασκεδάσεως (χορευτικό κέντρο)

25

9008

Επιχείρηση λέσχης

45

9011

Εστιατόριο (Κατηγοριών Α' και κατωτέρων)

Καταργείται

9012

Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]

14

9013

Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό διατίμηση)

Καταργείται

9014

Οινομαγειρείο ή οινοεστιατόριο (οικογενειακή επιχείρηση χωρίς προσωπικό)

13

9015

Καφετέρια

21

9015α

Καφετέρια (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

Καταργείται

9016

Μπαρ

27

9017

Αλλαντοζυθοπώλης

Καταργείται

9020

Ψητοπωλείο, οβελιστήριο (σουβλατζίδικο), σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο

16

9021

Καντίνα

16

9021α

Ψητοπωλεία - σουβλάκια (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

Καταργείται

9022

Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ φουντ)

15

9023

Ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχα-ροπλαστείο - επιτόπια κατανάλωση

20

9024

Καφεζαχαροπλαστείο με υπηρεσίες χρήσης διαδυκτίου (ίντερνετ) - επιτόπια κατανάλωση

18

9025

Παρασκευή φαγητών και πώληση εκτός καταστήματος

22

9026

Εργαστήριο παρασκευής ή έμπορος μελόψωμων (λουκουμάδων) και συναφών ειδών (επιτόπια κατανάλωση)

20

9030

Καφετέρια με υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ)

20

9040

Υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ)

22

9041

Δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο(εμπορική επιχείρηση)

30

9045

Επιχείρηση εκμετάλλευσης σφαιριστηρίου, ψυχαγωγικών παιχνιδιών (μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια κλπ.)

40

9046

Επιχείρηση εκμετάλλευσης μπόουλινγκ

36

9050

Επιχείρηση εκμετάλλευσης γηπέδων (5?5, 8?8 κ.λ.π) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης

40

9055

Επιχείρηση εκμετάλλευσης παιδότοπου

35

9060

Εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων ή Διαμερισμάτων

25

9105

Επιχείρηση εκμετάλλευσης λούνα πάρκ, γουώτερ πάρκ (νεροτσουλήθρες κλπ.) και συναφών χώρων

20

9110

Επιχείρηση παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών

18

9203

Εργαστήριο οδοντοτεχνίας (οδοντοτεχνίτης)

20

9206

Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών)

35

9208β

Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος, Στοιχήματος, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ κλπ.

40

9210

Προμηθευτές πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κλπ.)

10

9221α

Ανθοπώλης χονδρικώς (όταν δεν είναι παραγωγός)

11

9229

Καθαριστήριο ταπήτων

34

9232

Εισαγωγέας ανθέων, χονδρικώς

13

9236

Eπιχείρηση παροχής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα

25

9237

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας

30

9238

Επιχείρηση διαχείρισης βιομηχανικών και μη αποβλήτων (εμπορική επιχείρηση - βιομηχανία)

10

9240

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου) χονδρικώς

4

9241

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. (επί τζίρου), λιανικώς

7

9242

Αντιπρόσωπος - ντήλερ κινητής τηλεφωνίας αμειβόμενος με προμήθεια επί λογαριασμών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελάτη, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ. καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής

40

9245

Εισαγωγέας ή έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες σε D.V.D.), χονδρικώς

22

9246

Εισαγωγέας ή έμπορος μουσικών ψηφιακών δίσκων (C.D.), χονδρικώς

21

9247

Έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες σε D.V.D.), λιανικώς

25

9248

Έμπορος μουσικών ψηφιακών δίσκων (C.D.), λιανικώς

24

9250

Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια, αναπτήρες, στυλό κλπ.), λιανικώς

30

9251

Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια,αναπτήρες, στυλό κλπ.), χονδρικώς

22

 

 

2. Συμπληρώνουμε τον Πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές αγαθών (Α.Υ.Ο. 17417/1770/23-12-1985 - ΦΕΚ 792 Β΄), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

 

 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η:

 

 

 

 

 

 
Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %

 

 

 
11028 Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, λιανικώς 22
11029 Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, χονδρικώς 18
11030 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, χονδρικώς 16
11031 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, λιανικώς 18
11415 Κατασκευαστής γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο 16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η:
Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
22025 Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά 15
22025α Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά 17
22037 Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση χονδρική 20
22037α Έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση λιανική 22
22051 Εισαγωγέας ή έμπορος συστημάτων ασφαλείας 23
22063 Κατασκευαστής εξαρτημάτων ανελκυστήρων (διακόπτες ανόδου - καθόδου κλπ.) 19
22100 Έμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κλπ Καταργείται
22110 Επισκευή και συντήρηση σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης (με υλικά και ανταλλακτικά) 20
22121 Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς 17
22126 Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, λιανικώς 20
22290 Έμπορος σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών 11
22301 Εισαγωγέας (αποκλειστικός αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 10
22301α Εισαγωγέας (μη αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 5
22301β Έμπορος καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 5
22302 Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 18
22302α Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 15
22303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 20
22303α Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 20
22304 Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 27
22344 Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς 21
22371 Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, λιανικώς 17
22376 Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), λιανικώς 18
22380 Έμπορος κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ 18
22390 Έμπορος ηχητικών οπτικών και συναφών συστημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η:
Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
33114 Έμπορος κουρτινόβεργων (ξύλινων, μπρούτζινων, πλαστικών κλπ.) 21
33301 Έμπορος ξυλείας 6
33601 Παραγωγή απλών φωτοτυπιών (που δεν υπάγεται στον Κ.Α.33602) 24
33602 Επιχείρηση ψηφιακών εκτυπώσεων, φωτοαναπαραγωγής, δακτυλογραφήσεων, πλαστικοποιήσεων (βιβλίων, περιοδικών κλπ.) και συναφών εργασιών 33
33605 Εισαγωγέας ή έμπορος υγρού χαρτομάνδηλου (εμποτισμένου) 18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η:
Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
44035 Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, λιανικώς 22
44040 Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων 22
44045 Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες 17
44050 Κατασκευαστής πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών 13
44101 Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, λιανικώς 21
44210 Έμπορος φαρμάκων, χονδρικώς (φαρμακαποθήκη) 5
44211 Φαρμακείο, επί του συνόλου των αγορών, εφόσον το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον αυτών αφορούν αποκλειστικά φάρμακα 11
44235 Έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ΄οίκον) 6
44240 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, χονδρικώς 18
44241 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, λιανικώς 22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η:
Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
55014 Εργαστήριο πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ. 13
55015 Αρτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο αρτοποιίας και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των αγορών) 12
55023 Εργαστήριο παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι, ρυζόγαλο και κρέμα) 12
55023α Γαλακτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των αγορών) 15
55026 Έμπορος πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ. 15
55040 Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος από 18% έως και 13%), πώληση χονδρική 10
55040α Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 13%), πώληση χονδρική 8
55050 Έμπορος υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών αρτοποιΐας, γενικά 14
55070 Εργαστήριο ζυμαρικών 10
55073 Εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων χωρίς υλικά 22
55080 Εργαστήριο παρασκευής μελόψωμων (λουκουμάδων) και συναφών ειδών 17
55108 Αποσταγματοποιοί (πώληση χονδρική) 12
55140 Εργαστήριο παρασκευής δίσκων μνημοσύνων 28
55309α Έμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, λιανικώς 14
55314 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), χονδρικώς 3
55315 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), λιανικώς 5
55322 Έμπορος ειδών ζαχαροπλαστικής, γενικά Καταργείται
55326 Έμπορος τυροπιτών, σάντουϊτς και συναφών ειδών, λιανικώς 22
55328 Ακροκαθαριστής και ακροπωλητής Καταργείται
55332 Πρατήριο ζύθου, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων. Καταργείται
55333 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, χονδρικώς 5
55340 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, λιανικώς 9
55370 Έμπορος προϊόντων κρέατος μετά από επεξεργασία (γύρος, σουβλάκια κλπ.) 11
55402 ΄Εμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς 1
55403 ΄Εμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η:
Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
66060 Κατασκευαστής ή έμπορος τιλμάτων (στουπιών), χονδρικώς 17
66061 Έμπορος τιλμάτων (στουπιών), λιανικώς 21
66240 Έμπορος ή εισαγωγέας γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων ειδικά), χονδρικώς 22
66241 Έμπορος γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων ειδικά), λιανικώς 29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η:
Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
77007 Έμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων Καταργείται
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η:
Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
99001 Καφενείο - Κυλικείο 28
99002 Καφενείο με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια 34
99002α Κυλικείο σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας και ν.π.δ.δ. 17
99006α Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25-6-2003 (ΦΕΚ 932 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 24
99011 Εστιατόριο (Κατηγοριών Α΄ και κατωτέρων) Καταργείται
99012 Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25-6-2003 (ΦΕΚ 932 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 16
99013 Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό διατίμηση) Καταργείται
99014 Οινομαγειρείο ή οινοεστιατόριο (οικογενειακή επιχείρηση χωρίς προσωπικό) 16
99015 Καφετέρια 26
99015α Καφετέρια (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) Καταργείται
99016 Μπαρ 34
99017 Αλλαντοζυθοπώλης Καταργείται
99020 Ψητοπωλείο, οβελιστήριο (σουβλατζίδικο), σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο 20
99021 Καντίνα 20
99022 Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ φουντ) 18
99023 Ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαρο-πλαστείο - επιτόπια κατανάλωση 24
99024 Καφεζαχαροπλαστείο με υπηρεσίες χρήσης διαδυκτίου (ίντερνετ) - επιτόπια κατανάλωση 22
99025 Παρασκευή φαγητών και πώληση εκτός καταστήματος 28
99026 Εργαστήριο παρασκευής ή έμπορος μελόψωμων (λουκουμάδων) και συναφών ειδών (επιτόπια κατανάλωση) 25
99030 Καφετέρια με υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ) 25
99045 Επιχείρηση εκμετάλλευσης σφαιριστηρίου, ψυχαγωγικών παιχνιδιών (μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια κλπ.) 43
99060 Εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων 30
99105 Επιχείρηση εκμετάλλευσης λούνα πάρκ, γουώτερ πάρκ (νεροτσουλήθρες κλπ.) και συναφών χώρων 24
99208β Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος, Στοιχήματος, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ κλπ. 42
99210 Προμηθευτές πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κλπ.) 12
99229 Καθαριστήριο ταπήτων 37
99240 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., χονδρικώς 5
99241 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ., λιανικώς 9
99245 Εισαγωγέας ή έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες σε D.V.D. ), χονδρικώς 24
99246 Εισαγωγέας ή έμπορος μουσικών ψηφιακών δίσκων (C.D.), χονδρικώς 23
99247 Έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες σε D.V.D.), λιανικώς 28
99248 Έμπορος γραμμένων μουσικών ψηφιακών δίσκων (C.D.), λιανικώς 27
99250 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια, αναπτήρες, στυλό κλπ.), λιανικώς 36
99251 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια, αναπτήρες, στυλό κλπ.), χονδρικώς 24

3. Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005).

Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών θα ισχύσουν από 1.1.2006 (οικον. έτος 2007).
 

(H παράγραφος αυτή Προστέθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1031/23.02.2006)

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης