Αρ.Πρ. 1122083/27.12.05

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2006

27 Δεκ 2005

Taxheaven.gr
Αρ.Πρ.1122083/27.12.05 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2006

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2006, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την αρ. 1097063/2423/Α0012/ ΠΟΛ.1126/2.12.2004 διαταγή μας.

Taxheaven.gr