Αρ.Πρ. 1001427/05.01.06

Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων

12 Ιαν 2006

Taxheaven.gr
Αρ.Πρ. 1001427/05.01.06: Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων 

Αναπροσαρμογή, συμπλήρωση και επέκταση των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.  1249/1982 και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984.

Σας ενημερώνουμε ότι με την 1122435/3634/ΟΟΤΥ/Δ ΠΟΛ.1158/30.12.2005 Απόφαση Υπουργού  Οικονομίας & Οικονομικών, αναπροσαρμόστηκαν, συμπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν οι τιμές του  αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων βάσει των  διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984. Οι τιμές  αυτές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ως εκ τούτου, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ανωτέρω ακινήτων που  μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου ή δωρεά ή γονική παροχή ή για δήλωση  ακινήτων στις δηλώσεις Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και Ειδικού Φόρου 3% επί  των ακινήτων εταιρειών, εφαρμόζονται οι νέες τιμές από 1-1-2006.

Οι τιμές εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας  αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41Α του  Ν. 1249/1982 και οι τιμές της αξίας γης με το αντικειμενικό σύστημα σε περιοχές εκτός  σχεδίου πόλης και οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, εξακολουθούν να ισχύουν.

Taxheaven.gr