Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA ΕΓΚ. : 88/05 Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την επιστροφή της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA ΕΓΚ. : 88/05
Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την επιστροφή της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α


IKA ΕΓΚ. : 88/05 Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την επιστροφή της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
IKA ΕΓΚ. : 88/05 Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την επιστροφή της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α

.
Σχετ.: Η με αρ. 92/2004 Εγκύκλιος, το με αρ. Σ70/11.3.2005 Γενικό Έγγραφο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3408/4.11.2005 (ΦΕΚ 272, τεύχος Α΄) σχετικά με την επιστροφή των ποσών της ειδικής μηνιαίας εισφοράς που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις των συνταξιούχων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης για το χρονικό διάστημα από 1.1.1999 μέχρι 30 Ιουνίου 2004.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την οποία τα ποσά που οφείλονται, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, σε αποβιώσαντες
συνταξιούχους θα καταβληθούν στους δικαιούχους-συνταξιούχους λόγω θανάτου.
Στις περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχουν δικαιούχοι, ορίζεται ότι τα επιστρεπτέα ποσά θα καταβληθούν στους κληρονόμους των θανόντων και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.
Δεδομένου, λοιπόν, ότι η διάταξη δημοσιεύτηκε στις 4 Νοεμβρίου 2005, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων-κληρονόμων των θανόντων συνταξιούχων για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού σε αυτούς θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και τις 3 Μαϊου 2006.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει, αφενός, να ενημερωθούν αυτοί με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ., ανακοινώσεις σε ευδιάκριτα σημεία του χώρου όπου στεγάζονται τα Υποκαταστήματα), προκειμένου να προσέλθουν εγκαίρως για την άσκηση του δικαιώματός τους.
Αφετέρου, θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι που απασχολούνται με την παραλαβή αιτήσεων ότι θα πρέπει να τις παραλαμβάνουν οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι κάποιοι συνταξιούχοι μπορεί να απευθύνονται σε κατά τόπο αναρμόδια (ανάλογα με τον τόπο μόνιμης διαμονής των συνταξιούχων) Υποκαταστήματα, οπότε οι αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία Πληρωμών Συντάξεων του οικείου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Όσον αφορά την υλοποίηση της παρ. 1 της διάταξης αυτής, στην οποία ορίζεται ότι από 1.7.2006 επιστρέφονται τα ανωτέρω ποσά σε δόσεις, με κλιμάκωση, ανάλογα με το ύψος του επιστρεπτέου ποσού, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο, μετά την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων εκ μέρους των συναρμόδιων προϊσταμένων αρχών.

Αρθρο 2
Επιστροφή ειδικής μηνιαίας εισφοράς
συνταξιούχων Δημοσίου και φορέων Κύριας
και Επικουρικής Ασφάλισης

1.Τα ποσά της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, που παρακρατήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2001 μέχρι 30 Ιουνίου 2004 από τις συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α') και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α'), η οποία καταργήθηκε από 1ης Ιουλίου 2004 με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3245/2004 (ΦΕΚ 110 Α'), επιστρέφονται από 1ης Ιουλίου 2006, ως εξής:
Για συνολικό ποσό επιστροφής μέχρι 200,00 , εφάπαξ.
Για ποσό από 200,01 έως 300,00 , σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Για ποσό από 300,01 έως 400,00 , σε τρεις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Για ποσό από 400,01 έως 500,00 , σε τέσσερες ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Για ποσό από 500,01 και άνω, σε πέντε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε αυτές βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για τις συντάξεις των σιδηροδρομικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α').
3. Τα ποσά της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) που παρακρατήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1999 μέχρι 30 Ιουνίου 2004 από τις συντάξεις των συνταξιούχων των φορέων Kύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α') και 39 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α'), η οποία καταργήθηκε από 1ης Ιουλίου 2004 με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3245/2004, επιστρέφονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4. Ποσά που οφείλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, σε όσους συνταξιούχους πέθαναν, καταβάλλονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτές, στα δικαιούχα της σύνταξης πρόσωπα, και αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι, στους κληρονόμους, εφόσον οι τελευταίοι υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση μέσα σε ένα εξάμηνο από την ισχύ του νόμου αυτού.
5. Τα ποσά που επιστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται των κρατήσεων φόρου εισοδήματος, καθώς και κάθε άλλης κράτησης ή εισφοράς υπέρ Δημοσίου και φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης