Αρ.Πρ.1117518/ 8.12.05

Τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2006.

18 Δεκ 2005

Taxheaven.gr
Αρ.Πρ.1117518/ 8.12.05 Τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2006.

Υπενθυμίζουμε ότι το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2006, που αφορά τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31/12/2005.

Το τέλος αυτό ανέρχεται στο ύψος που ίσχυσε και για το έτος 2005, όπως δηλαδή καθορίστηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3037/2002.

Για την καταβολή του τέλους αυτού δεν χορηγείται ειδικό σήμα.

Τέλος, οι οδηγίες που σας δόθηκαν με την 1064951/1200/Τ.& Ε.Φ./6-8-2002/ΠΟΛ.1209/6.8.2002 για το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2003 για τα τραπέζια αυτά, ισχύουν και για το έτος 2006. KAI Ε.Φ./6-8-2002/ΠΟΛ 1209 για το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2003 για τα τραπέζια αυτά, ισχύουν και για το έτος 2006.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Taxheaven.gr