Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Σ50/29/05.12.05 Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.» 

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Σ50/29/05.12.05
Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.» 

ΙΚΑ Σ50/29/05.12.05 Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύμφωνα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Σ50/29/5.12.2005 Σχετικά µε τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: 

Σχετ.: Η εγκ. 64/2004 και 4/2005 

1. Όπως είναι γνωστό, µεταξύ των άλλων προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του Νόµου 3232/2004 και τις οποίες πρέπει να πληροί αθροιστικά ο/η διαζευγµένος/-η ώστε να δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου της/του πρώην συζύγου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι αυτή που αναφέρεται στο εδάφιο 1β του άρθρου αυτού, δηλαδή «ο/η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγµή του θανάτου του, να κατέβαλλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε µε δικαστική απόφαση είτε µε σύµβαση µεταξύ των πρώην συζύγων.» 

2. Η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004, µε το µε αρ. πρωτ. Φ11221/12807/990 έγγραφό της µας πληροφόρησε τα ακόλουθα: Στην περίπτωση που οφειλόταν εκ του νόµου διατροφή, η καταβολή της οποίας είχε συµφωνηθεί µεταξύ των πρώην συζύγων, δεν υπήρχε όµως µεταξύ τους ιδιωτικό συµφωνητικό, µόνη απόδειξη καταβολής της µπορεί να αποτελέσει η υποβαλλόµενη κατ’ έτος φορολογική δήλωση, στην οποία υποχρεούται ο φορολογούµενος να δηλώσει ως εισόδηµα την καταβαλλόµενη από τον πρώην σύζυγο διατροφή για την οποία και φορολογείται. Η φορολογική δήλωση αποτελεί επαρκές αποδεικτικό µέσο για την καταβολή διατροφής, ακόµα κι αν δεν υπάρχει έγγραφος τύπος για τη συµφωνία µεταξύ των συζύγων. Οποιοδήποτε άλλο µέσο, όπως, π.χ., αυτό των ένορκων βεβαιώσεων δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό, καθώς δεν αποτελεί τεκµήριο καταβολής διατροφής. 

3. Εποµένως, στις περιπτώσεις που πρώην σύζυγοι αξιώνουν τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου τους, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και δεν υπάρχει το τεκµήριο της καταβολής της διατροφής από τον πρώην σύζυγο κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου µε απόφαση δικαστηρίου ή µε ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των πρώην συζύγων, µόνο αποδεκτό στοιχείο για την πιστοποίηση της καταβολής της διατροφής κατά την ηµεροµηνία θανάτου είναι φορολογική δήλωση του/της συζύγου που εισέπραττε τα ποσά της διατροφής και τα οποία ώφειλε να δηλώνει ως εισόδηµα στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατός του/της.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που τυχόν έχει χορηγηθεί σύνταξη σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις µε πιστοποίηση της καταβολής διατροφής µε οποιοδήποτε άλλο µέσο εκτός από 

α) διακαστική απόφαση, 

β) ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των πρώην συζύγων, γ) δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για τον κρίσιµο χρόνο επέλευσης του θανάτου του/της πρώην συζύγου, θα πρέπει οι αποφάσεις συνταξιοδότησης να ανακληθούν αµέσως. 

Όµως, επειδή αυτή η ανάκληση προϋποθέτει τη νόµιµη τεκµηρίωση της απόρριψης της αίτησης για συνταξιοδότηση, θα πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2676/99 διαδικασία της προηγούµενης ακρόασης, οπότε θα πρέπει να σταλεί πρόσκληση στους ενδιαφεροµένους, µε απόδειξη παραλαβής της. Εάν δεν προσκοµιστεί κάποιο από τα κατά τα ανωτέρω αποδεκτά στοιχεία, θα πρέπει οι εγκριτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης να ανακληθούν και να εφαρµοστούν οι οδηγίες του Γενικού Εγγράφου µε αρ. πρωτ. Σ81/3/1.2.2005.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης